Centrum informačních technologií

Odborné zaměření

  • Správa fakultní sítě, síťových služeb.
  • Správa fakultního informačního systému.
  • Správa pracovních stanic děkanátu, vedoucích a sekretářek součástí.
  • Správa audiovizuálních poslucháren.
  • Správa systémů EZS.
  • Podpora uživatelů výpočetní techniky VUT FAST.
  • Tvorba celofakultního rozvrhu.
  • Technická podpora fakultních akcí.
  • Velkokapacitní tisky.

Kontakt

602 00 Brno, Veveří 331/95

+420 541 147 181
cit -dot- fast -at- vut -dot- cz
https://cit.fce.vutbr.cz/

Členové

tech.-hosp. pracov.

Ing. Miroslav Menšík, Ph.D.

vedoucí

Ing. Kateřina Floryánová

asistent(ka)

Ing. Lukáš Chuchma

člen

Ing. Michal Koláček

člen

Ing. Lenka Konopáčová

člen

Petr Krištof

člen

Ing. Miluše Kutínová

člen

Karel Matoušek

člen

Petr Mohelník

člen

Ladislav Toman

člen

Jan Vodáček

člen