TEST

Testovací stránka

CHYBA - FAST obsahové bloky - nepodporují atribut org. Podporované:

 • výpis zaměstnanců ústavu např.:
 • výpis zaměstnanců ústavu anglicky např.:
 • výpis publikací zaměstnance např.:
  • 2023

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J. Electrically conductive composite materials with incorporated waste and secondary raw materials. Scientific Reports, 2023, roč. 13, č. 9023, ISSN: 2045-2322.
   Detail | WWW

   HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R. Effect of secondary fillers in polymeric material for CIPP on fresh processability. In Solid State Phenomena. ttps://www.scientific.net/SSP.351. Solid State Phenomena (Volume 351), 2023. s. 27-32. ISBN: 978-3-0364-0467-7.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A.; FIGALA, P.; BARÁNEK, Š. Study of synergistic effect of fly ash and superabsorbent polymers on properties of cement pastes. Journal of Building Engineering, 2023, roč. 79, č. 107897, s. 1-20. ISSN: 2352-7102.
   Detail | WWW

   DUFEK, Z.; BARTOŠOVÁ, H.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; JANÁČKOVÁ, H.; KAŠÍK, J.; KNOFLÍČEK, R.; KULIL, V.; VÉMOLA, A.; VÍTKOVÁ, E.; ORT, P. Rukověť znalce v oblasti oceňování majetku. Praha: Aleš Čeněk s.r.o., 2023. 320 s. ISBN: 978-80-7380-920-1.
   Detail

   HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; HODUL, J.; HERMANN, R.; DROCHYTKA, R. Development of a Hydrophobic Polymer Coating in Polyurethane Organic–Mineral Base Containing Waste from Fibreglass Production. Coatings, MDPI, 2023, roč. 13, č. 11, ISSN: 2079-6412.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, J. Investigation of effective replacement of sand by waste perlite in AAC production. ce/papers, 2023, roč. 6, č. 2, s. 403-409. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R. The assessment and treatment of waste from glass fibre production for use as a filler in composites. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Francie: MATEC Web of Conferences, 2023. ISSN: 2261-236X.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Influence of Superabsorbent Polymers on Early Stages Hydration of Cement-based Pastes Containing Fly Ash. In Lecture Notes in Civil Engineering. Vilnius: Springer Nature, 2023. s. 349-358. ISBN: 9783031446023.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Effect of alternative fibre-like secondary raw materials utilization by the preparation of the aerated autoclaved concrete. ce/papers, 2023, roč. 6, č. 2, s. 430-436. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on Properties of Aerated Autoclaved Concrete. In Lecture Notes in Civil Engineering. 392. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. s. 349-358. ISBN: 9783031446023.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vliv nasycení vodou na elektrickou vodivost silikátových kompozitů. TZB-info, 2023, roč. březen, č. 2023, ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

  • 2022

   UHER V.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BARÁNEK, Š. The Effect of Exposure Conditions on the Properties of Cementitious Composites with Reduced Electrical Resistivity. Buildings, 2022, roč. 12, č. 12, s. 1-22. ISSN: 2075-5309.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; FIGALA, P. Assessment of Chemical Resistance of Polymer Repair Mortars. In Materials and Technologies of Modern Production. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 213-218. ISBN: 978-3-0364-1168-2. ISSN: 1662-9795.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R.; FIGALA, P. Možnosti využití odpadních látek v systémech bezvýkopových renovací potrubí. JUNIORSTAV 2022. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 502-507. ISBN: 978-80-86433-76-9.
   Detail

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M. Verification of the influence of particle shape on the chemical resistance of epoxy coating and use of waste glass as the filler. Coatings, MDPI, 2022, roč. 12, č. 3, s. 1-20. ISSN: 2079-6412.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New Chemically Resistant Coating Systems with Progressive Incorporation of Hazardous Waste in Polyurethane and Epoxy Matrices. Materials, 2022, roč. 15, č. 9, s. 1-26. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vliv zrnitosti grafitového prášku na elektro vodivost silikátových kompozitů za různých expozičních podmínek. Sanace a rekonstrukce staveb 2022. 2022. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2022. s. 18-26. ISBN: 978-80-7623-098-9.
   Detail

   BARÁNEK, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; YAKOVLEV, G. Study of Microstructure of Electrically Conductive Silicate Composites with Graphite-Based Fillers. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2022. s. 45-53.
   Detail

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. The Development of a New Chemically Resistant Sprayed Mixture. In 28th Concrete Days. Solid State Phenomena. 336. 2022. s. 185-191. ISBN: 978-3-0357-1725-9. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

  • 2021

   KARPOVA, E.; SKRIPKIUNAS, G.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Hydration and Microstructure of Nano Modified Cement Paste. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2021. s. 9-14. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R. Silicate conductive composites with graphite-based fillers. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. The new chemically resistant material for the invert grouting optimized with secondary raw materials. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 325. 2021. s. 200-208. ISBN: 978-3-0357-1870-6. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Utilization of Waste Materials in Production of Electrically Conductive Composites on Silicate Basis. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 171-176. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Evaluation of Cured-In-Place Pipe Porosity Using CT and Microscopy. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 81-86. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; FIGALA, P. Utilization of continuous hydrostatic weighing for monitoring of volume changes. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   ONDŘÍČKOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Study of calcium-silicate composite lightened by waste expanded perlite. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, roč. 1039, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   ONDŘÍČKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Využití fluidního úletového popílku jako substituce pojivové složky pórobetonu. Juniorstav 2021. Brno: 2021. s. 602-607. ISBN: 978-80-86433-75-2.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Chemical Stability of Innovative Grouts for Cast Basalt Elements. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; STRUHÁROVÁ, A. Polymer repair products containing fly ash contaminated by denitrification process. Construction and building materials, 2021, roč. 267, č. 120641, s. 1-14. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Chemická odolnost trubek vytvrzovaných na místě (CIPP). JUNIORSTAV 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. s. 567-571. ISBN: 978-80-86433-7.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Use of Specially Treated Hazardous Waste as Filler in Polymer Coatings. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 49-55. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. Adhesives for the installation of cast basalt elements on metal and comparison of properties when using different types of fillers. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 35-41. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   Radka Balkova, Jan Vanerek,, Milan Smak, Rostislav Drochytka. Time-temperature resistance of transverse stressed lap joints of glued spruce and thermal analysis of adhesives. International Journal of Adhesion and Adhesives, 2021, roč. 104, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0143-7496.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Properties and Structure of UV Light Cured CIPP Composites. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 67-72. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; HERMANN, R.; KOLÍSKO, J. Monitoring of Chemical Resistance of New Grouting Materials. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). 2021. s. 27-33. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; FIGALA, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Study of polymer-based adhesive mortar with higher durability. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; SKRIPKIUNAS, G.; URKHANOVA, L.; POLYANSKIKH, I.; PUDOV, I.; KARPOVA, E.; SAIDOVA, Z.; ELREFAI, A. Effect of Ultrafine Additives on the Morphology of Cement Hydration Products. Crystals, 2021, roč. 11, č. 8, s. 1002-1022. ISSN: 2073-4352.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; DROCHYTKA, R. Silikátové elektro vodivé kompozity s grafitovým plnivem. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 539-545. ISBN: 978-80-86433-76-9.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ŠTEFFAN, P.; DOHNÁLEK, P. Testing methods of various materials for development of cement composites with low electrical resistance. In Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; FIGALA, P.; DUFKA, A.; HOLUBOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Possibilities of fly ash utilization in the cement matrix by superabsorbent polymers. Waste forum, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 227-237. ISSN: 1804-0195.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; BARÁNEK, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J.; HERMANN, R. Impact of Carbon Particle Character on the Cement-Based Composite Electrical Resistivity. Materials, 2021, roč. 14, č. 24, s. 1-35. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Recovery of industrial wastes as fillers in the epoxy thermosets for building application. Materials, 2021, roč. 14, č. 13, s. 1-28. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; YAKOVLEV, G.; SAIDOVA, Z.; PUDOV, I.; DROCHYTKA, R.; BEGUNOVA, E. The Influence of Activated Dispersed Additives on Electrical Conductivity of Anhydrite Compositions. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 2021. s. 51-57. ISSN: 1662-9779.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R. Study of the properties of chemically resistant repair mortar with the use of secondary raw materials. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GORDINA, A.; DROCHYTKA, R.; BURYANOV, A. F.; SMIRNOVA, O. Structure and properties of modified gypsum binder. Smart and Sustainable Built Environment, 2021, roč. 10, č. 4, s. 702-710. ISSN: 2046-6099.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; GRAKHOV, V.; SAIDOVA, Z.; POLYANSKIKH, I.; PUDOV, I. The influence of chrysotile nanofibers dispersion on the physical and mechanical properties of the cement matrix. In 19th International Conference on Silicate Binders. Solid State Phenomena. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 21-27. ISBN: 9783035718706. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A. Chemically resistant polymeric jointing grout with environmental impact. Construction and building materials, 2021, roč. 292, č. 1, s. 1-20. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. The development of new chemically resistant material for the invert grouting. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 321. 2021. s. 37-42. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

  • 2020

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; HLAVIČKA, V.; DROCHYTKA, R. Alternativní možnosti využití druhotných surovin v aplikaci s epoxidovým pojivem. Zpravodaj WTA CZ, 2020, roč. 2020, č. 1-2, s. 9-12. ISSN: 1213-7308.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; KALABINA, D.; PERVUSHIN, G.; DROCHYTKA, R.; BAZHENOV, K.; GORDINA, A.; GINCHITSKAYA, Y. Efficient heat-insulating material based on technogenic anhydrite. In 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. s. 52-59. ISBN: 9781713809159. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the waste foundry sand on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology, ICMSET 2019. Materials Science Forum. Switzerland: 2020. s. 293-298. ISBN: 978-3-0357-1606-1. ISSN: 0255-5476.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Experimental study of autoclaved aerated concrete using circulating fluidized-bed combustion fly ash. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 2, s. 157-161. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M. Utilization of Fluidized Bed Combustion Fly Ash in the Design of Reuse Clay Soil in the Form of Self-Compacting Grouts. Materials, 2020, roč. 13, č. 8, s. 1-15. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; LÉDL, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Influence of Type of Secondary Raw Material on Consistency of Fresh Mixture for AAC Production. In 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology, ICMSET 2019. Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 305-310. ISBN: 978-3-0357-1606-1. ISSN: 0255-5476.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z.; MICHALČÍKOVÁ, M.; HODUL, J. Study of Possibilities of Using Special Types of Building and Demolition Waste in Civil Engineering. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2020, roč. 64, č. 1, s. 304-314. ISSN: 0553-6626.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Monitoring the effect of quartz-sand replacement by amorphous-silica raw material on the microstructure of calcium silicate composites. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 1, s. 129-134. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. CHEMICKÁ STABILITA INOVATIVNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2020 - 22. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2020. s. 695-699. ISBN: 978-80-86433-73-8.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities for the use of waste perlite in the production of aerated autoclaved concrete. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 3, č. 54, s. 373-378. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Sledování chemické odolnosti inovativní polymerní spárovací hmoty. TZB-info, 2020, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. Solidification Methods of Stabilizing Dangerous Wastes Used as Fillers for Secondary Protection of Building Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Trans Tech Publications, 2020. s. 135-141. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M. Nové polymerní systémy pro bezvýkopovou sanaci kanalizačního řádu. Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí Městské vody 2020. Brno: VENSEN, 2020. s. 175-182. ISBN: 978-80-86020-91-4.
   Detail

   MAJEROVÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; KEPRDOVÁ, Š. Evaluation of Aggressive Chemicals Effect on CIPP Liners. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2020. s. 92-97. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČTVRTEČKOVÁ, A.; DROCHYTKA, R. VYSOCE ODOLNÝ POLYMERNÍ SPRÁVKOVÝ KOMPOZIT S OBSAHEM KORUNDOVÉHO PÍSKU. Zpravodaj WTA CZ, 2020, č. 2-4/2020, s. 32-37. ISSN: 1213-7308.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Efect of Chemical Aggressive Media on the Flexural Properties of Cured-In-Place Pipes Supported by Microstructure Observation and Acoustic Emission. Materials, 2020, roč. 13, č. 14, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. ZKOUMÁNÍ PÓROVÉ STRUKTURY TRUBEK VYTVRZOVANÝCH NA MÍSTĚ (CIPP). JUNIORSTAV 2020. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2020. s. 689-694. ISBN: 978-80-86433-73-8.
   Detail

  • 2019

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of Waste Packaging Glass as Progressive Filler in Polymer Anchor Material Based on Epoxy Resin. In 12th Envibuild – Buildings and Environment – From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. Ulrich Pont, Matthias Schuss and Ardeshir Mahdavi. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 40-47. ISSN: 1660-9336.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GRAKHOV, V.; DROCHYTKA, R.; GORDINA, A.; NIKITIN, S.; BEGUNOVA, E.; BURIYANOV, A.; REPIN, A. Modification of the structure and Properties of Fine-Grained Concrete with Carbon Black Dispersion. In 4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP PUBLISHING LTD, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Studium změny mikrostruktury vápeno-silikátového kompozitu s využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 34-43. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. PÓROBETON Z POPÍLKU PO SELEKTIVNÍ NEKATALYTICKÉ REDUKCI. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 55-64. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 109-116. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotné suroviny na mikrostrukturu vápeno-silikátového kompozitu. In Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 479-484. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Polymer based grout with specially treated hazardous waste. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 50-58. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Temperature and chemical resistance of repair composite and microstructure monitoring depending on different type of binder and filler. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 20-27. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of Expansion on Properties and Microstructure of Calcium Silicate Composite Material. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2019. s. 136-142. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vývoj pískového pórobetonu s maximálním využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 83-91. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BORG, R. Influence of Crystallization Admixture on Mechanical Parameters and Microstructure of Polymer-Cement Mortars with Waste Limestone. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 27-34. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of Using Hazardous Waste as Filler to Polymer Mortar. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 93-98. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Struktura polymercementového kompozitu na bázi druhotných surovin. Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2019. s. 448-454. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; KOLÍSKO, J.; DROCHYTKA, R.; REITERMAN, P. Optimization of mix-design of chemically resistant sprayed concrete. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. s. 26-30. ISSN: 2336-5382.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BORG, R. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POPÍLKU Z TEPELNÉ ELEKTRÁRNY DELIMARA DO POLYMERCEMENTOVÝCH SPRÁVKOVÝCH MALT. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2019. s. 23-33. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R.; KOLÍSKO, J. Silicate Sprayed Mixture Based on Secondary Raw Materials. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 129-135. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MALORNY, W. Examination of Microstructure of Cement Composite Material for Renovation of Horizontal Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2019. s. 103-108. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; HODUL, J.; BERGEROVÁ, K.; DROCHYTKA, R. Development of new adhesives with share of secondary raw materials for depositing of non-absorbent facing elements in aggressive environments. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 82-87. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MAJEROVÁ, J. Trenchless Sewer Rehabilitation Methods and Solving Diversity of Cured Sleeves thickness. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Michaela Dvorakova, Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 109-114. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Mechanically Resistant Composite Material Using Optimal Amount of Pre-treated Hazardous Waste. In Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 75-81. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2019 21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 508-513. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na tvorbu struktury a fyzikálních vlastností pórobetonu. In Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 514-519. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the specific area of quartz sand on the character of an autoclaved calcium silicate composite. Materiali in tehnologije, 2019, roč. 53, č. 1, s. 39-47. ISSN: 1580-2949.
   Detail

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; GRAKHOV, V.; SAIDOVA, Z.; SHAYBADULLINA, A.; PUDOV, I.; ELREFAEI, A. Мелкозернистый бетон, модифицированный суспензией хризотиловых нановолокон. Stroitel'nye Materialy, 2019, roč. 2019, č. 1-2, s. 4-10. ISSN: 0585-430X.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. PROTECTION OF THE CAST BASALT SEWERS FOR ENHANCING RESISTANCE TO BIOCORROSION. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. s. 1-12. ISBN: 978-0-88865-341-3.
   Detail

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the fireclay waste on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. s. 152-157. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers. Coatings, MDPI, 2019, roč. 9, č. 12, s. 1-24. ISSN: 2079-6412.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Influence of fluidized bed combustion fly ash admixture on hydrothermal synthesis of tobermorite in the mixture with quartz sand, high temperature fly ash and lime. Construction and building materials, 2019, roč. 230, č. 2020, s. 1-11. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Impact of Fly Ash after SNCR Treated with Tannin-Based Products on AAC Production. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 173-179. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Usability of waste perlite in the technology of production of autoclaved aerated concrete. In XXV, Internacional Conference and Meeting od Departmens, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 186-193. ISBN: 978-1-5108-9089-3. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Bulk density decreasing of lightweight silicate based composite. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 14-19. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Study of the influence of the secondary raw materials on microstructure and properties of calcium silicate composite. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. s. 61-66. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJSTRÍKOVÁ, T. Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Studium struktury vysokopevnostního polymercementového kompozitu modifikovaného druhotnými surovinami. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 5-12. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. et al. Use of Secondary Crystallization and Fly Ash in Waterproofing Materials to Increase Concrete Resistance to Aggressive Gases and Liquids. Advances in Civil Engineering, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1687-8086.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. SECONDARY PROTECTION OF COOLING TOWERS UNDER EXTREME LOADING FOR EXTENDING THE SERVICE LIFE. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. s. 1-13. ISBN: 978-0-88865-341-3.
   Detail

   HERMANN, R.; FIGALA, P.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na vlastnosti vyvíjené chemicky odolné stříkané směsi. Materiály pro stavbu, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 34-39. ISSN: 1213-0311.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of different types of siliceous raw materials on Tobermorite formation in lime-silica composite. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2019, roč. 15, č. 1, s. 57-64. ISSN: 1790-5079.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; GRAHOV, V.; KALABINA, D.; GORDINA, A.; GINCHITSKAYA, Y. Structural and Thermal Insulation Materials Based on High-Strength Anhydrite Binder. In 4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP PUBLISHING LTDhttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/603/3/032071, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GRAHOV, V.; YURI, M.; DROCHYTKA, R.; KIZINIEVICH, O.; GINCHITSKAYA, Y.; GORDINA, A. Structural Ceramics Modified with Technogenic Isostatic Nanographite. In 4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP PUBLISHING LTD, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   SKRIPKIUNAS, G.; KARPOVA, E.; BENDORAITINE, J.; BARAUSKAS, I.; DROCHYTKA, R. Degree of MWCNT suspension dispersity and its influence on rheology of cement pastes. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES (MBMST 2019). Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius, LITHUANIA: VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIV PRESS, TECHNIKA, 2019. s. 166-174. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; KERIENE, J.; GRAKHOV, V.; DROCHYTKA, R.; GORDINA, A.; PICHUGIN, A.; BAZHENOV, K. High-strength fluoroanhydrite composition. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES (MBMST 2019). Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius, LITHUANIA: VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIV PRESS, TECHNIKA, 2019. s. 224-229. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GINCHITSKAYA, Y.; VALERIY, G.; PERVUSHIN, G.; POLYANSKIKH, I.; DROCHYTKA, R.; BURYJANOV, A.; KHASEEV, D.; SAIDOVA, Z. Modification of masonry mortar and structure of ceramic bricks to reduce efflorescence. In 20th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Michaela Dvorakova, Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Trans Tech Publications Ltd., 2019. s. 3-8. ISBN: 978-3-03571-492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KOLÍSKO, J. Vývoj chemicky odolné stříkané směsi. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 13-22. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

  • 2018

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of fly ash contaminated by SNCR flue gas denitrification into polymer epoxy anchor. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. s. 98-103. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Durability Assessment of Cement Matrices for Neutralization Sludge Disposing. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. s. 282-287. ISBN: 978-3-0357-3348-8. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Development of Epoxy Grout Containing Fine Waste from Production of Mineral Wool Board Insulation. Applied Mechanics and Materials, 2018, č. 878, s. 275-280. ISSN: 1660-9336.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Monitoring the long-term durability and microstructure of polymer concrete patching materials with high content of secondary raw materials using advanced methods. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Use Secondary Raw Materials as Fillers to Epoxy Polymer Concrete. In International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure. Mahmoud M. Reda Taha. Washington, D.C.: Springer International Publishing AG, 2018. s. 135-141. ISBN: 978-3-319-78174-7.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on the Microstructure and Physical-Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete. Waste forum, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 476-483. ISSN: 1804-0195.
   Detail | WWW

   GINCHITSKAYA, Y.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; KHRITANKOV, V.; KOLBINA, D.; BALOBANOVA, Y. Исследование структуры и свойств наномодифицированной строителной керамики. Stroitel'nye Materialy, 2018, roč. 2018, č. 1-2, s. 27-32. ISSN: 0585-430X.
   Detail

   DUFEK, Z.; KOUKAL, P.; FIALA, P.; VYHNÁLEK, R.; REMEŠ, J.; JEDLIČKA, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. BIM pro veřejné zadavatele. 1. 1. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 128 s. ISBN: 978-80-7502-285-1.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Special Grout for Anchoring Steel Elements with High Proportion of Fly Ash Contaminated by Denitrification Process. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: scientific.net, 2018. s. 160-166. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
   Detail

   MAJEROVÁ, J; DROCHYTKA, R. The influence of the addition of gypsum on some selected properties of lime-metakaolin mortars. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdoms: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOLÍSKO, J. Structure of polymer-cement composite optimalized with secondary raw materials. Materials Structures Technology, 2018, roč. 1, č. 1, s. 26-31. ISSN: 2570-6616.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Possibilities of filling polymeric anchors with secondary raw materials with effect on price and final parameters. Advanced Materials Letters, 2018, roč. 1, č. 10, s. 29-34. ISSN: 0976-3961.
   Detail | WWW

   MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Techniques of Soil Modification for Re-use in Construction. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 385. Herlany, Slovakia: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Effect of Ammonium ion content in Fly Ash after Selective Non-catalytic Reduction (SNCR) on Physical and Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete (AAC). In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 148-153. ISSN: 1662-9779.
   Detail

   ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Synthesis of tobermorite structure with non-traditional silica components. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 2018, roč. Volume 8, č. Issue 3, s. 904-910. ISSN: 2088-5334.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on Tobermorite Formation in Calcium-Silicate Composites. Waste forum, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 467-475. ISSN: 1804-0195.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Dataset on the innovation remediation technology of embankment dams by using suitable types of alternative raw materials. Data in Brief (Online), 2018, roč. 2018, č. 092, s. 1-4. ISSN: 2352-3409.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; HÚŠŤAVOVÁ, J. Influence of secondary raw materials on synthesisof tobermorite in lime–silicate composite. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co, 2018. s. 439-444. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Use of Computed Tomography for the Evaluation of Autoclaved Aerated Concrete Structure. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 70-75. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER J. Progresivní technologie sanace sypaných hrází. Stavebnictví, 2018, roč. 04, č. 04/2018, s. 50-53. ISSN: 1802-2030.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Repairing composite using hazardous waste containing heavy metals. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. New possibilities of neutralisation sludge solidification technology. Journal of Cleaner Production, 2018, č. 204, s. 1097-1107. ISSN: 0959-6526.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na strukturu polymercementového kompozitu. Materiály pro stavbu, 2018, č. 7, s. 24-28. ISSN: 1213-0311.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Testování hydroizolačních infuzních gelů in-situ. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
   Detail

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Content of Aluminium Hydroxide in Lime-Silica Composite and its Influence on Tobermorite Formation. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 195-199. ISSN: 0255-5476.
   Detail

   ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Sulfates on Tobermorite Formation in Lime-Ash Composite. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 179-183. ISSN: 0255-5476.
   Detail

   ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Studium vývoje tobermoritu v závislosti na použití různých křemičitých složek. TZB-info, 2018, roč. 2018, č. -, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Možnosti využití nových druhotných surovin v autoklávovaném pórobetonu. Materiály pro stavbu, 2018, roč. 24, č. 5, s. 16-19. ISSN: 1213-0311.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Options for the implementation of new secondary raw materials in autoclaved aerated concrete. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co., 2018. s. 431-437. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities of aerated concrete recyclate and fluid fly ash usage in autoclaved composite production. WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, 2018, roč. 2018, č. 14, s. 418-425. ISSN: 2224-3496.
   Detail

   DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. 392 s. ISBN: 978-80-7502-322-3.
   Detail

   HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Antibacterial Properties, Shore Hardness and Chemical Resistance of Epoxy Coatings Containing Finely Ground Secondary Raw Materials for Hygienic Plants. In International Conference on Material Science and Engineering II. Applied Mechanics and Materials. Prof. Dongyan Shi. Switzerland: Scitec Publications Ltd., 2018. s. 97-102. ISBN: 978-3-0357-1194-3. ISSN: 1660-9336.
   Detail | WWW

  • 2017

   BRODŇAN, M.; KOTEŠ, P.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Corrosion Determination of Reinforcement Using Electrical Resistance Method. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 1, s. 85-93. ISSN: 1580-2949.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Utilization of sound absorption panels for noise reduction in railway tunnels. In Proceedings of the 11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs and Maintenance of Structures. CI-Premier Pte Ltd, 2017. s. 143-150. ISBN: 978-9-81058-192-3.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ZÁRUBOVÁ, R. Technologie sanace sypaných hrází optimální injektážní směsí. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 31-35. ISSN: 1213-1660.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Examination methods of waterproofing injection screens in various building materials. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 3, s. 529-532. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 226-233. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
   Detail

   FLEISCHHACKER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv druhu křemičité složky na vývoj tobermoritu při specifických hydrotermálních podmínkách. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 45-54. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie injektáže sypaných hrází s použitím popílku. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 67-76. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv popílku a přísad na stabilizaci a ztekucení zemin. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 77-86. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail | WWW

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Pohled do mikrostruktury silikátu s popílkovým plnivem. In Sborník recenzovaných přednášek 3. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 151-159. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Modifikace systémů ETICS s využitím alternativních materiálů. In Sborník konference Construmat 2017. Bratislava: STU v Bratislave, 2017. s. 207-213. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Options for the remediation of embankment dams using suitable types of alternative raw materials. Construction and building materials, 2017, roč. 143, č. 089, s. 649-658. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Lightweight High Strength Concrete Production from Sintered Fly Ash Aggregate. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 9-16. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R. Kvalita ve stavebnictví a nový zákon. Stavebnictví, 2017, roč. 2017, č. 1- 2, s. 8-9. ISSN: 1802-2030.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Zpětné využití zemin ve stabilizované formě. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv přísad na zeminy a jejich recyklace. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; SEJÁK, F. Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 160-166. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
   Detail

   DVOŘÁKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH POLYESTEROVÝCH VLÁKEN VE STAVEBNICTVÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 224-230.
   Detail

   HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE. In Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: VUT v Brně, fakulta stavební, 2017. s. 55-65. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J. Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“. 2017.
   Detail

   MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V. Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin. 2017.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of fly ash from the flue gas denitrification process as a filler to epoxy patching mortar. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. s. 134-141. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Experimental testing suitability of the waste glass into the polymer anchor materials based on epoxy resin. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. s. 220-227. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Practical Testing of Injection Screens in Real-life Structures. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 171-177. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie využití vykopaných zemin ve ztekucené formě s přídavkem popílků. TZB- info, 2017, roč. 04.09. 2017, č. 2017, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BERGEROVÁ, K. Vývoj a testování lepicích hmot pro ukládání čedičových prvků. In XVI. ODBORNÁ KONFERENCE O VĚDĚ, VÝZKUMU A APLIKACÍCH V OBORU MALTOVIN. 2017. s. 30-35. ISBN: 978-80-214-5446-0.
   Detail

   ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Structure development study of porous concrete with fluidized-bed combustion ash admixture. Waste forum, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 267-275. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P. Development of Organic and Biodegradable Insulating Material for ETICS. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 81-87. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DVOŘÁKOVÁ, M. Performance Evaluation and Research of Versatile Cement Mortar with Rapid Strength Increase. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 228-235. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M. Performance Evaluation and Research of Alternative Thermal Insulation Based on Waste Polyester Fibers. In CRRB 2016 – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Amsterdam, Nizozemsko: ELSEVIER, 2017. s. 236-243. ISBN: 978-1-5108-4504-6. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. The laboratory examination of cement matrix with inbuilt hazardous waste. In CRRB 2016 – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Amsterdam, Nizozemsko: ELSEVIER, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-1-5108-4504-6. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Úprava zemin pro jejich zpětné použití ve ztekucené formě. In CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2017. s. 172-177. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
   Detail

  • 2016

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Návrh podlahových systémů s lehčenými surovinami. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. 2016. s. 281-287. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. Durability testing of cement matrices for neutralization sludge disposing. In Energy and Clean Technologies Conference Proceedings, Volume III. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vienna: SGEM World Science, 2016. s. 11-16. ISBN: 978-619-7105-82- 7. ISSN: 1314-2704.
   Detail | WWW

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Utilization of waste glass in polymer concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publication, 2016. s. 171-177. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Examination of microstructure of solidification product containing hazardous sludge. Procedia Engineering, 2016, roč. 151, č. 1, s. 402-409. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout. In Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. The Netherlands: Elsevier, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Možnost úpravy zemin z výkopových prací. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Jan Kočí, Eva Vejmelková. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Redevelopment of Embankment Dams by suitable Grouting mixtures. In Europe and the Mediterranean: Towards a Sustainable Built Environmental, SBE16 Malta International Conference. Ruben Paul Borg, Paul Gauci, Cyril Spiteri Staines. Malta: SBE Malta - Sustainable Built Environment, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-99957-0-935- 8.
   Detail

   HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: 2016. s. 99-106. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Experimental testing of Solidification Products containing hazardous waste- Neutralization Sludge with aim of material utilization. In Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering. London, UK: CRC Press/ Balkema, 2016. s. 275-280. ISBN: 978-1-315-67590- 9.
   Detail | WWW

   FLEISCHHACKER, J.; HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Hydrothermal Synthesis of Tobermorite at 170 and 190 °C from Fly Ash and Quartz Sand. In Maltoviny 2016 - sborník příspěvků. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 42-46. ISSN: 1662-9752.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Influence of gypsum additive on the formation of tobermorite in autoclaved aerated concrete. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 116-121. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Utilization of Fly Ash in High Performance Floor Screed Based on Cement and its Influence on Physical Mechanical Properties. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. s. 201-205. ISSN: 0255-5476.
   Detail

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT. Brno: 2016. s. 1-7.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 861, s. 32-39. ISSN: 1660-9336.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Development in the Rehabilitation of Concrete Structures in the Czech Republic , for the past 25 years. In Restauration and Building-Physcs past-present- future. Hans-Peter Leimer (Hresg.). Stuttgart, Germany: Fraunhofer IRB Verlag, 2016. s. 31-42. ISBN: 978-3-8167-9590- 2.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. TESTOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ IN- SITU. In CONSTRUMAT 2016 - Conference on Structural Materials. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016. s. 328-332. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. ARTIFICIAL AGGREGATE FROM SINTERED COAL ASH. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 2014, s. 749-753. ISSN: 1580-2949.
   Detail

   ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Verification of manufacturing of sintered fly ash aggregate. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 171-178. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Design of the composition of lightweight concrete floor with self-rising function, based on the reaction of hydrogen peroxide with calcium hypochlorite using secondary raw materials. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 186-193. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Využití alternativních materiálů pro modifikaci systémů ETICS. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 194-201. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. The Use of Secondary Crystallization in Cement- Based Composites. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2016, roč. XIV., č. 12, s. 2001-2004. ISSN: 2010-3778.
   Detail

   HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 416-421. ISBN: 978-3-0383-5766-7. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

  • 2015

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R. EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, 2015.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J. The Study of Cement Composites with Inbuilt Hazardous Waste. In CMME 2014 - Abstract. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publication, 2015. s. 47-51. ISBN: 978-3-03835-385- 0. ISSN: 1662-7482.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Hydrofobizace cementobetonových rytů vozovek a její vliv na pojízdné vlastnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 133-142.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. Determining the Presence of the Corrosion Inhibitors Based on Amines in Hardened Mortars. In Proceedings of the Confecence on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 93-97. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail | WWW

   HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R. Environmental Limits of Using Newly Developed Progressive Polymer Protection and Repair Systems. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, roč. 9 (2015), č. 9, s. 1-4. ISSN: 1307- 6892.
   Detail

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Solidification of Hazardous Waste with the Aim of Material Utilization of Solidification Products. Procedia Engineering, 2015, roč. 108, č. 1, s. 639-646. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Possibilities of Aerated Concrete Remediation Through the Usage of Injection Screens. In ICEBMP 2015 - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research, (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 255-260. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 193-199.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BAYER, P. The Properties of Polymer- Modified Mortars Using Pozzolana Active Admixtures. In Polymers in Concrete, Towards Innovation, Productivity and Sustainability in the Built Environment. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 185-192. ISBN: 978-3-03835-677- 6.
   Detail

   HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Study of Mechanical Properties of Protective Materials Using Waste Raw Materials. In Proceedings of IASTEM Interantional conference. Bhubaneswar, Indie: R. K Printers, 2015. s. 8-11. ISBN: 978-93-85832-36- 9.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Effect of autoclaving conditions on the final properties of aerated concrete. Waste forum, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 219-224. ISSN: 1804- 0195.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry. Waste forum, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 181-191. ISSN: 1804- 0195.
   Detail | WWW

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Recycled glass as a filler for screeds and other materials. Waste forum, 2015, č. 4, s. 200-204. ISSN: 1804- 0195.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of fly ash and binders on designing a grouting mix. Waste forum, 2015, č. 4, s. 192-198. ISSN: 1804- 0195.
   Detail | WWW

   BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Methods of inspection and maintenance of Iterson cooling towers. In Proceedings of the 17th IAHR International Conference on Cooling Tower and Heat Exchanger. 1. Gold Coast, Australia: The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Queensland, 4072, Australia, 2015. s. 65-73. ISBN: 978-0-646-94377- 0.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; FLEISCHHACKER, J. FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI PÓROBETONU S PŘÍMĚSÍ FLUIDNÍHO POPÍLKU. In Sborník příspěvků Construmat. Brno: VUT Brno, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Optimalizace složení injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Development of grout for additional seal embankment dams. In 7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD'2015. Procedia Engineering. Tomasz Tracz, Izabela Hager. Nizozemsko: Elsevier, 2015. s. 632-638. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Testing of waterproofing gels penetration rate while exposure to higher temperature. In Advanced materials research. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 189-192. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Additives on the Properties of Lightweight Concrete Screed. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 170-173. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Epoxy screed as possible protection of floor surfaces. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 166-169. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E. Development of microstructure of the fly ash aerated concrete in time. In Book of Abstracts. Procedia Engineering. Krakow: Elsevier, 2015. s. 624-631. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; FLEISCHHACKER, J. Fluidní popílek v technologii autoklávovaného pórobetonu. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2016. Brno: 2015. s. 55-63. ISBN: 9788021451926.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Formation Of Tobermorite At Different Materials Composition Of Aerated Concrete. In International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014). Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 247-250. ISBN: 978-3-03835-442- 0. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Special Repair Materials and Influence of Aggressive Environment on their Properties. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 127-130. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ. Brno: 2015.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Remediation of old sandstone structures via hydroinsulating injection gels. Advanced Materials Research, 2015, roč. 1122, č. 1122. 51, s. 51-54. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, 2015. s. 237-244. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Samonivelační lehčený potěr pro podlahy. In Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2015, 2015. s. 251-260. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lehčený podlahový potěr se samonivelační funkcí. In Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník příspěvků konference CONSTRUMAT 2015, 2015. s. 123-132. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Long Term Storage on Properties and Stability of Dry Mixture. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 201-204. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Popílek jako vhodná součást injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 121-132. ISBN: 9788021451926.
   Detail | WWW

   HELANOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Utilization of Liquefying Additives in Clay Fly Ash Grouting Mixtures. In CRRB 2015 - Sborník odborných abstraktů. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 229-232. ISBN: 978-80-02-02539- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The possibility of using inhibitors in new repair materials. In Concrete 2015 - Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia, in conjunction with the 69th RILEM Week “Construction Innovations, Research into Practice”. 1. 2015. s. 1518-1527. ISBN: 978-1-943847-70- 9.
   Detail | WWW

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BENEŠOVÁ, A. Enhancing the wood glue bond using cellulose modified epoxy. Advanced Materials Research, (online), 2015, roč. 2015, č. 1122, s. 145-148. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   ŠNIRCH, Z.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Výzkum za účelem predikce koroze ocelových prvků u OK distribuční soustavy VVN společnosti E.On Česká republika s.r.o. 2015. s. 1-72.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; ŤAŽKÝ, T. The examination of waste industry sludge solidification/ stabilization possibility. In Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 211-217. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot. In 978-80-214-5205- 3. Brno: 2015. s. 123-127. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

  • 2014

   VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P.; DROCHYTKA, R. Evaluation of FRP/wood adhesively bonded epoxy joints on environmental exposures. Journal of Adhesion Science and Technology, 2014, roč. 28, č. 14-15, s. 1405-1417. ISSN: 0169-4243.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Measuring of the penetration rate of injection gels during remediation of various building materials. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Švýcarsko: 2014. s. 219-222. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V. Laboratory Determination of Consistency of Grouting Mixes. In EESD 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 617-620. ISBN: 978-3-03785-972- 8. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The use of cementation process for waste industrial sludge solidification. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. s. 252-257. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Experimental testing of hydroinsulating injection screens. In 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013. Advanced Materials Research. 2014. s. 2327-2330. ISBN: 978-3-03785-972- 8. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Laboratory verifying of injection screens efficiency. In Advanced Materials Research. 2014. s. 325-328. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. VLIV POROZIMETRIE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA ÚČINNOST GELOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH CLON. In Juniorstav 2014 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technickév Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 301-301. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Development of a new kind of aerated screeds for lightweight floors. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zurich, Schwitzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 215-219. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; KEPÁK, R. Diagnostické metody pro průzkumy chladících věží. All for Power, 2014, roč. 8, č. 5, s. 74-78. ISSN: 1802- 8535.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI INHIBITORŮ KOROZE V ZATVRDLÝCH MALTÁCH. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. 2014. VUT v Brně: VUT v Brně, 2014. s. 63-70. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
   Detail | WWW

   DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití rentgenové tomografie ve stavebních materiálech. Zpravodaj WTA CZ, 2014, roč. 2014, č. 3- 4, s. 17-19. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Modification of epoxy adhesives to enhance glue ductility in relation to wood adherends. In International Conference on Wood Adhesives. Toronto: Forest Product Society, 2014. s. 314-323. ISBN: 978-0-935018-37- 0.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Cyclic Weathering of Wood - Polymer Composite Modified by a Fly Ash Admixture. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 145-149. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the character of input materials on formation and properties of sintered fly ash body. Construction Materials and Structures. Amsterdam: IOS Press BV, 2014. s. 703-708. ISBN: 978-1-61499-465- 7.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. DEGRADACE SPRÁVKOVÝCH HMOT VLIVEM PŮSOBENÍ AGRESIVNÍHO SÍRANOVÉHO PROSTŘEDÍ. In SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014. 2014. s. 204-207. ISBN: 978-80-905471-1- 7.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Physical-mechanical aspects of preparing thermal insulation materials on the basis of liquid (water) glass. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 117-120. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Production possibilities of concrete based on artificial fly ash aggregates. In CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 130-133. ISBN: 978-80-02-02502- 3. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M.; HELANOVÁ, E. Jílovopopílkové injektážní směsi pro sanace sypaných hrází. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 262-267. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Surovinové složení pórobetonu a jeho vliv na vznik tobermoritu. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 62-69. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. New evaluation methodology for solidification product durability assessment. International Science Index, 2014, roč. 8, č. 6, s. 448-452. ISSN: 1307- 6892.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Správkové hmoty na bázi geopolymerů. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 208-211.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 202-205.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MIKOVÁ, L. NOVÉ ZPŮSOBY HYDROIZOLAČNÍCH CLON. In XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014. 2014. s. 267-275. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; VODOVÁ, L. Lehčený potěr pro podlahové systémy s využitím druhotných surovin. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 213-216.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Penetration rate of various injection gels in dependence on wetness of building materials. In Applied Mechanics and Materials Vols. 752-753 (2015). Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 720-723. ISBN: 978-3-03835-442- 0. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Možnosti vylehčení betonu: Ověření vlastností konkrétních přísad pro napěnění. 2014. s. 30-31.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj průmyslových podlah s využitím odpadních surovin. 2014. s. 273-276.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. High- temperature devices and new ways of theirs insulation. 2014.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Influence of material properties of input raw materials on microstructure of aerated concrete. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 73-76. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Autoclaving Time Influence on Fly Ash Aerated Concrete Compressive Strength and Microstructure. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 301-304. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

  • 2013

   DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Využití fluidních popílků pro zlepšení reologie čerstvého pórobetonu. In Alternativní stavební pojiva - Sborník příspěvků semináře. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 7-12. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu. TZB- info, 2013, roč. 15, č. 18, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
   Detail

   TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. 2013. s. 152-155. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Investigation of the causes of colour inconsistency in the facades of Vrchotovy Janovice Castle. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehčené stavební hmoty z pohledu evropského trhu. In Construction Materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 233-237. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití popílku při vývoji nové tepelně- izolační hmoty. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 122-125. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The study of solidification/ stabilization product properties made of hazardous industrial waste water sludge. International Journal of chemical and Environmental Engineering Systems, 2013, roč. 2012, č. 3, s. 59-63. ISSN: 0976- 3716.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. METODY POSUZOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INJEKTÁŽNÍCH CLON. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ, sborník recenzovaných příspěvků. 2013. s. 177-184. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Aluminium powder as an aerating agent in cementitous lightweight building material. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: 2013. s. 3396-3401. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; SOKOL, P. Vliv granulačního zařízení na průběh výpalu a kvalitu kameniva ze spékaných popílků. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, sborník konference. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 40-43. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Možnost využitelnosti popílků pro lehká umělá kameniva. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 93-98. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Utilization of FBC ash in autoclaved aerated concrete technology. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, 2013, roč. 2014, č. 1, s. 79-83. ISSN: 2313- 0555.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The Verification of Usage Possibilities of the Hazardous Waste Solidification Product in the Construction of Road Embankment. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2014, č. 864- 867, s. 1947-1953. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Možnosti využití výsledných produků solidifikace při stavbě zemního tělesa pozemních komunikací. In Ekologie a nové stavební hmoty. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 44-47. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Efekt přídavku různých pojiv při solidifikaci nebezpečných odpadů. In Popílky ve stavebnictví 2013 : I. mezinárodní konference : [15.-17. května 2013, Brno] : sborník přednášek. Brno: Novpress, 2013. s. 82-87. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Corrosion inhibitors as a prevention. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 897, s. 144-148. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. EVALUATION OF DEGRADING AMBIENCE INFLUENCE ON MODIFIED WOOD- POLYMER COMPOSITE PROPERTIES. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3270-3275. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. VLIV PODÍLU PLASTOVÉHO REGRANULÁTU NA VLASTNOSTI DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 13, č. 2, s. 81-86. ISSN: 1213- 1962.
   Detail

   SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; VENHODOVÁ, E. Lightweight artificial aggregate based on fly ash for new rehabilitation materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 688, s. 146-152. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The impact of various binders addition on solidification/ stabilisation process of hazardous waste. INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE 2013, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 117-122. ISSN: 2146- 7382.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Laboratorní proverení vhodnosti neutralizacního kalu k solidifkaci stabilizaci s cílem využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 287-296. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Using Waste Diatomaceous Earth for Polymer- Modified Mortar. Advanced Materials Research, 2013, roč. 687, č. 2013, s. 266-273. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. The Use of By- products in New Adhesive Mortars. WULFENIA, 2013, roč. 20, č. 7, s. 31-43. ISSN: 1561- 882X.
   Detail

   BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V. Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 2013, č. 284- 287, s. 1315-1319. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Development of flooring materials with cellular waste. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 2013, s. 172-175. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. New type of industrial floors with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 645, č. 2013, s. 164-167. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Použití lehkých odpadů v rozvoji lehčených stavebních materiálů. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2013. s. 111-114. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ STAVU ZABUDOVANÉ OCELOVÉ VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 223-226. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Verification of the efficiency of anti- corrosion systems for reinforced concrete constructions in a laboratory environment. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 876-879. ISSN: 1662- 7482.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Possible substitutes of epoxy screed filler with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 645, č. 01, s. 77-80. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Amelioration of the Porosity in Silicate Based Materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 03, s. 176-179. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Možnosti ověření nových receptur popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference. Brno: T.D.V. Brno, 2013. s. 210-214. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Development of a new polymercement waterproofing screed with secondary materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 687, s. 391-396. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Inovativní metodika hodnocení účinnosti inhibitorů koroze ocelové výztužev cementem pojených materiálech. In Sborník příspěvků. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 333-338. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
   Detail

   ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Influence of Granulating Equipment on the Quality of Artificial Aggregate. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 634 - 638, s. 2707-2710. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Utilization of industrial waste for sintered artificial aggregate production technology. In New Developments in Structural Engineering and Construction - volume II. Singapore: Research Publishing Services, 2013. s. 945-950. ISBN: 978-981-07-6680- 1.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Zkoušení viskozity injektážních směsí v laboratorních podmínkách. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 167-175. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
   Detail

   VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Využití druhotných surovin při sanaci sypaných hrází. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 162-167. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. FBC ash as a valuable raw material for aerated autoclaved concrete. In Recent Advances in Energy Planning and Environment. Energy, Environmental and Structural Engineering. Paris: WSEAS, 2013. s. 81-84. ISBN: 978-960-474-346- 9. ISSN: 2227- 4359.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry. Procedia Engineering, 2013, roč. 2013, č. 57, s. 1192-1197. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E. Popílkový pórobeton jako jedna z možností zhodnocení vedlejších energetických produktů. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 156-161. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně- izolačního systému. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 131-134. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   KRIVENKO, P.; DROCHYTKA, R.; GELEVERA, A.; KAVALEROVA, E. Mechanizm of preventing the alkali- aggregate reaction in the alkali activated cement concretes. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2013, roč. 45, č. 1, s. 157-165. ISSN: 0958- 9465.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Study of effect of higher temperature on the properties of a new silicate- based thermal insulation material. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 409- 410, č. 09, s. 584-588. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Perlitbetón a nové možnosti jeho využitia. Stavebné materiály. Bratislava: Jaga Group s.r.o., 2013. s. 48-48. ISSN: 1336- 7617.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Stanovení kvality VEP, produkovaných v elektrárně Prunéřov II. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-51.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Analýza vzorků popelovin, uložených na skládně v lokalitě Prosenice. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-37.
   Detail

  • 2012

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně- izolačními schopnostmi. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 245-249. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   KEJHA, P.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÓROBETONŮ PRO ETICS. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 114-119. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Vliv jemnosti popílku na kvalitu vypáleného střepu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. s. 122-125. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Hodnocení vhodnosti popílků pro technologii výroby pórobetonu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. s. 119-121. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
   Detail

   ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; SCHENKOVÁ, K. POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ. Soudní inženýrství, 2012, roč. 22, č. 5- 6, s. 230-235. ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. 265 s. ISBN: 978-80-260-2210- 7.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NOVÉ TYPY KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 1, č. 1, s. 241-244. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Analýza příčin barevné nejednotnosti fasády zámku ve Vrchotových Janovicích. Zpravodaj WTA CZ, 2012, roč. 2012, č. 3- 4, s. 12-17. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. The use of lightweight building materials on the market in the czech republic and abroad and the possibilities of its extension. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012. 2012. s. 193-196. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj nového materiálu pro podlahy na bázi neautoklávovaného pórobetonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. 2012. s. 141-143. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Modifikovaný lehčený potěr na bázi odpadních surovin s použitím netradičních plniv. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. 2012. s. 448-452. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lehčené kamenivo jako součást matrice v materiálech pro podlahy. In Zborník prednášok Betonárské dni 2012. 2012. s. 163-164. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Metodika zkoušení vlastností popílkových pórobetonů. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 11-17. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E. Nové perspektivní zdroje popílků pro výrobu pórobetonu v ČR. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Možnosti vylehčení stavebních materiálů pro podlahy. In Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012 sborník příspěvků. 2012. s. 179-182. ISBN: 978-80-905256-0- 3.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lightweight floors with cellular aggregate as part of the mixture. Proceedings in Electronic International, Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, roč. 1, č. 1, s. 649-651. ISSN: 1338- 7871.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; KULÍSEK, K. Beitrag zur Problematik der Porenbetonherstellung an der Basis von Flugaschen in der Tschechischen Republik. In 18. Internationale Baustofftagung "IBAUSIL". Weimar: Bauhaus- Universität Weimar, 2012. s. 1295-1303. ISBN: 978-3-00-034075- 8.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. The use of lightweight aggregate and waste materials in development of cellular building materials. In Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2012. 2012. s. 1150-1152. ISBN: 978-80-905243-0- 9.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. SLEDOVÁNÍ STAVU OCELOVÉ VÝZTUŽE POMOCÍ METODY MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU. In Sborník anotací Juniorstav 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 357-357. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Cement based material with crystal- growth ability under long term aggressive medium impact. Applied Mechanics and Materials, 2012, roč. 166- 169, č. 1773, s. 1773-1778. ISSN: 1662- 7482.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Fly-Ash Usage in New Cement- Based Material for Concrete Waterproofing. AMR - Advanced Materials Research, 2012, roč. 535 - 537, č. 1902, s. 1902-1906. ISSN: 1662- 8985.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové materiály na bázi crystalline technology pod vlivem dlouhodobého působení agresivních médií. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2011, č. 1, s. 259-263. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Hydration of tricalciumsilicate (Ca3SiO5) investigated by emanation thermal analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 100, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1388- 6150.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. The use of anthracite fly ash for the production of autoclaved aerated concrete. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 512- 515, s. 3003-3006. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Sanace sypaných hrází popílkovo- jílovou injektáží. In XVI. mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot v Telči - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2012. s. 29-32. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Sanace zemního tělesa ochranných hrází injektážemi s využitím vedlejších energetických produktů. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 177-181. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Sledování stavu ocelové výztuže pomocí metody měření elektrického odporu. Konstrukce, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 84-85. ISSN: 1213- 8762.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Microstructural Study of Cement Composites Produced by Hazardous Waste Stabilization/ Solidification. AMR - Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 587, s. 97-101. ISSN: 1662- 8985.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Silicate based thermo-insulating material - use of fly ash as substitution of part of cement content. Proceedings in Electronic International, Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, roč. 1, č. 1, s. 89-91. ISSN: 1338- 7871.
   Detail

   SCHENKOVÁ, K. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY. Soudní inženýrství, 2012, roč. 2011- 22, č. 5- 6, s. 230-235. ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Studium trvanlivosti a mikrostruktury solidifikátu připraveného z nebezpečného odpadu. In Odpadové fórum 2012. 1. Kouty nad Desnou: Odpadové fórum, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-85990-20- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; KORJENIC, A.; HROUDOVÁ, J. Improving the energy efficiency in buildings while reducing the waste using autoclaved aerated concrete made from power industry waste. ENERGY AND BUILDINGS, 2012, roč. 58, č. 3, s. 319-323. ISSN: 0378- 7788.
   Detail | WWW

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Development of a new reclamation material by hazardous waste solidification/ stabilization. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 446- 449, s. 2793-2799. ISSN: 1022- 6680.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Epoxidový nátěr pro vodorovné konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 89-91. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Provzdušněný perlitbeton - vliv náhrady části plniva popílkem. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechStav 2012 - Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 224-227. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehký izolační beton. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 427-430. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Nové možnosti využití perlitbetonu. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 177-178. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj modifikovaného lehčeného materiálu pro podlahy s využitím odpadních surovin. In Ekologie a nové stavební hmoty. 2012. s. 75-78. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
   Detail

   BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Use of emanation thermal analysis to characterize microstructure development during Portland cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 100, č. 1, s. 560-568. ISSN: 1388- 6150.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj vysokohodnotného kameniva ze spékaných popílků. Energetika, 2012, roč. 62, č. 3/ 2012, s. 164-166. ISSN: 0375- 8842.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANDORA, J. The Usability of Fly Ash for the Construction of Embankment Dams. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012 (587), č. 587, s. 26-30. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Opravy ochranných hrází injektážemi na bázi vedlejších energetických produktů. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18., č. 7, s. 43-45. ISSN: 1213- 0311.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vývoj nové tepelně- izolační hmoty na silikátové bázi. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2012. s. 72-74. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj lehčeného potěru pro podlahy v konstrukcích vyžadujících co nejmenší zátěž. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 250-253. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

  • 2011

   KEJHA, P.; DROCHYTKA, R. Studium vlastností polymerem modifikovaných malt při působení kyseliny chlorovodíkové. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 194-196. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R. The influence assessment of building materials contamination by petroleum products with the help of physicochemical analysis. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2011, č. 58, s. 726-731. ISSN: 2010- 376X.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Studium chování pórobetonu po zabudování do konstrukce z tepelně- vlhkostního hlediska. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Využití vedlejších energetických produktů zejména popílků při výrobě pórobetonu. In 8. Konference speciální betony - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 111-116. ISBN: 978-80-86604-54- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Zkoušení úletových popílků pro technologii výroby pórobetonu. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 497-503. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možné využití druhotných surovin při návrhu nového izolačního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2011. s. 85-88. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Snižování tepelných ztrát vysokoteplotních zařízení. In Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 15-18. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Aerated concrete used as an insulating material at higher temperatures. cement-wapno- beton, 2011, roč. 2011, č. SI, s. 102-105. ISSN: 1425- 8129.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Optimalizace složení surovinové směsi pro výrobu umělých popílkových kameniv. In XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Artificial aggregate from the different types of fly ash. In New approaches in nimerical analysis in civil engineering. Iasi, Romania: Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2011. s. 93-99. ISBN: 978-606-582-006- 7.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Popílky jako surovina nejen pro výrobu umělého kameniva. In Construmat 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Popílky jako kvalitní surovina pro stavební hmoty. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011. s. 15-15. ISSN: 1212-7779.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Lehké umělé kamenivo ze spékaných popílků. Odpadové fórum, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 21-22. ISSN: 1212- 7779.
   Detail

   BOHUŠ, Š. a kol. Stavební materiály a technologie sloužící k ochraně architektonického dědictví a péči o památky - 2nd WTA International Ph. D symposium. Zpravodaj WTA CZ, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 12-15. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of aerated concrete used as an insulating material for higher temperatures. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete - Securing a sustainable future. 1. Bydgoszcz, Poland: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. s. 195-200. ISBN: 978-83-89334-26- 4.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Passportization of ashes for production of porous concrete in the Czech Republic. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. s. 51-56. ISBN: 978-83-89334-26- 4.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Properties of cement composites produced by hazardous waste stabilization- solidification. In 2ND WTA- INTERNATIONAL PHD SYMPOSIUM. 1. Brno: WTA, 2011. s. 87-94. ISBN: 978-3-937066-21- 9.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. VLIV DRUHOTNÝCH SUROVIN NA DIFUZNÍ VLASTNOSTI MODIFIKOVANÝCH HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 117-122. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vysokohodnotné umělé kamenivo pro sanační betony. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2011. 1. Praha: WTA CZ, 2011. s. 73-76. ISBN: 978-80-02-02344- 9.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Development of Adhesive Material With Increased Adhesion After Heat Effect. Porto: Universidade do Porto, 2011. s. 676-676.
   Detail

   DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. The monitoring of the state of reinforced concrete lining of tunnels exposed in aggressive conditions and prediction of its next life. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2010, č. 58, s. 124-130. ISSN: 2010- 376X.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 141-145. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Polymer- Modified Mortars for Surface Treatment with the Utilization of Waste Polystyrene. Key Engineering Materials, 2011, roč. 446, č. 2011, s. 141-150. ISSN: 1013- 9826.
   Detail

   DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2011, č. 58, s. 879-882. ISSN: 2010- 376X.
   Detail

   DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An electronic international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology., 2011, roč. 2011, č. 58, s. 879-882. ISSN: 2010- 3778.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové druhy sanačních hmot a jejich vliv na mikrostrukturu betonu. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 128-134. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

  • 2010

   ŽIŽKOVÁ, N.; ŠEVČÍK, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V. Projekt FT-TA 5/ 092. Projekt FT-TA 5/ 092. STOMIX. Žulová: 2010. s. 1-20.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Uhelné hlušiny jako umělé spékané kamenivo do betonu. Odpadové fórum, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 19-20. ISSN: 1212- 7779.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. PROBLEMATIKA VHODNOSTI VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ PRO SPRÁVKOVÉ MATERIÁLY. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 20, s. 378-385. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; GAILIUS, A. Hazardous Wastes Recycling by Solidification/ Stabilization Method. Materials Science, 2010, roč. 16, č. 2, s. 165-169. ISSN: 1392- 1320.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Use of Waste Polystyrene for Production of Cellular Polymer- Modified Mortars for Surface Treatment. In ICPIC 2010 13th International Congress on Polymers in Concrete. Funchal, Madeira: University of Minho, 2010. s. 421-429. ISBN: 978-972-99179-4- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Vývoj drenážní stěrky. In Construmat 2010 Sborník příspěvků. Bratislava: STU v Bratislavě, 2010. s. 114-116. ISBN: 978-80-227-3297- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ZACH, J. Studium vlivu vlhkosti na mikrostrukturu a vlastnosti pórobetonu. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 2010, č. 1- 2, s. 20-22. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   SCHENKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L. Vývoj tržních cen bytů v nelehkém (z pohledu nemovitostního trhu) období 2008 - 2009 ve městě Brně. Odhadce a oceňování majetku, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 34-39. ISSN: 1213- 8223.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K. Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů. Silikátový zpravodaj, 2010, roč. 2010, č. 1- 2, s. 1-3. ISSN: 1212- 3188.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb - poznatky z praxe. ERA 21, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 78-79. ISSN: 1801- 089X.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech. In CONSTRUMAT 2010. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2010. s. 173-177. ISBN: 978-80-227-3297-0.
   Detail

  • 2009

   DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š. Metody testování hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek konference Zkoušení a Jakost 2009. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. s. 307-315. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
   Detail

   DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; PUMPR, V. Metody testování hydroizolačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek Mezinárodní konference nátěrových hmot 2009. 1. Seč: Univerzita Pardubice, 2009. s. 307-316. ISBN: 978-80-7395-176- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Degradace železobetonových konstrukcí a jejich diagnostika. Beton TKS, 2009, roč. 9, č. 3, s. 3-7. ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Využití vybraných druhů plniv na dřevní bázi v dřevoplastových kompozitech. In Recyklace odpadů XIII. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 313-318. ISBN: 978-80-248-2073-6.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (2. část). Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 1/ 2009, s. 18-19. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z. Využití odpadu z praní drceného vápence jako druhotné suroviny pro výrobu silikátových kompozitních materiálů. In IDEAS 09 - Sborník příspěvků z konference. 1. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2009. s. 191-196. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
   Detail

   MATULOVÁ, P. Súčasné hydroizolačné kryštalizačné látky. Eurostav, 2009, roč. pátý, č. 1- 2, s. 32-33. ISSN: 1336- 7617.
   Detail

  • 2008

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P.; DOHNÁLEK, P. Hydroizolační krystalizační látky v současnosti. Realizace staveb, 2008, roč. 3, č. 5, s. 20-27. ISSN: 1802- 0631.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Trvanlivost sanačního zásahu provedeného na železobetonové konstrukci. Zpravodaj WTA CZ, 2008, roč. 2008, č. 1- 2, s. 8-11. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Rozdělení vad a poruch keramických obkladů a dlažeb. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 2/ 2008, s. 24-26. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 4/ 2008, s. 32-33. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. PMM for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of By- Products. International Journal of Concrete Structures and Materials, 2008, roč. 2, č. 1, s. 49-55. ISSN: 1976- 0485.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (2. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 5/ 2008, s. 26-27. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DŘÍNOVSKÝ, L.; DUFKA, A. Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů. Soudní inženýrství, 2008, roč. 19, č. 4, s. 213-219. ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 6/ 2008, s. 26-27. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady dlažebních prvků včetně doplňků. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 3/ 2008, s. 32-33. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

  • 2007

   CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. PROGRESIVNÍ VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN JAKO NÁHRADY POJIVA PŘI VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference Construmat 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava, 2007. s. 82-85. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
   Detail

   ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů. Beton TKS, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 55-61. ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika výroby betonových obkladů s využitím odpadů. In sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 14. betonářské dny. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 407-411. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Grouting system - progressive method of rehabilitation. In Inspection appraisal repairs and maintance of structures. Nort Cyprus: CL-Premier Conference organisation, Singapore, 2007. s. 363-370. ISBN: 978-981-05-8192-3.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost stavebních materiálů. TRVANLIVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 1-150.
   Detail

   SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. Rizika v pokládce obkladů a dlažeb. Stavitel, 2007, roč. 10, č. 9, s. 42-44. ISSN: 1210- 4825.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Polymer- cement Materials for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of Waste Materials. In Proceedings of ICPIC 2007. 1. Chuncheon, Korea: Kangwon National University, 2007. s. 469-480. ISBN: 89-960045-0- 2.
   Detail

   ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R. Metodológia možností využitia druhotných surovín ve stavebníctve. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 207-232. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Prestižní mezinárodní akce WTA TAG se poprvé uskuteční na území ČR. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 10, č. 3- 4, s. 5-5. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Úvodní slovo předsedy WTA CZ. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 10, č. 1- 2, s. 2-2. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R. Možnosti využívania druhotných surovín v stavebníctve. Stavebné hmoty, 2007, roč. 3, č. 3, s. 25-32. ISSN: 1336- 6041.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Využití akusticky pohltivého konstrukčního betonu pro výrobu absorpčních panelů do železničních tunelů. Inžinierske stavby, 2007, roč. 4, č. 4, s. 46-47. ISSN: 1335- 0846.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Realizácia inžienierskych sietí pomocou popolčekových suspenzií. Stavebné hmoty, 2007, roč. 3, č. 4, s. 14-17. ISSN: 1336- 6041.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Environmental Deterioration of Materials. In Environmental Deterioration of Materials. Advances in Architecture. Ashurst, Southampton, Great Britain: WIT Press, 2007. s. 249-286. ISBN: 978-1-84564-032- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Vady a poruchy keramických podlah. Podlahy a interiér, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 50-52. ISSN: 1214- 391X.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Dřevěné podlahové konstrukce. DOMO, 2007, roč. 11, č. 1, s. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy betonu. Realizace staveb, 2007, roč. 2, č. 1, s. 30-33. ISSN: 1802- 0631.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Methoden der Betoninstandsetzung am Beispiel von Naturzug- Kühltürmen. In WTA- Almanach 2007. 1. Wien: WTA, 2007. s. 43-56. ISBN: 978-3-937066-07- 3.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vybrané vady dřevěných podlah. DOMO, 2007, roč. 11, č. 2, s. 36-39. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (1. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 3, s. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (2. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 4, s. 52-53. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NEW PROGRESSIVE ELEMENTS IN MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In The Fifth Conference on Material Problems in Civil Engineering - MATBUD 2007. 1. Krakow: Instytut Materialow i Konstrukcji Budowlanych Krakow, 2007. s. 102-108. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. INNOVATION AND DEVELOPMENT OF NEW MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In 6TH INTERNATIONA CONFERENCE OF PHD STUDENTS. 1. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. s. 413-417. ISBN: 978-963-661-783- 7.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY KAMENIVA Z ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ. In 6. Konference technologie betonu - Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 29-35. ISBN: 978-80-903807-4- 5.
   Detail

   CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New polymeric facing material. In 6th International Conference of PhD Students. 1. Miskolc: University of Miskolc, 2007. s. 197-202. ISBN: 978-963-661-783- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; CHLACHULOVÁ, L. Obkladové prvky z druhotných surovin - alternativní metody sanace povrchů. In XVII. mezinárodní sympozium Sanace 2007. 1. Nosova tiskárna, Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 411-417.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Betonové průmyslové podlahy a některé jejich vady a poruchy. DOMO, 2007, roč. 11, č. 5, s. 50-52. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie. Inžinierske stavby, 2007, roč. 55, č. 1, s. 40-42. ISSN: 1335- 0846.
   Detail

   ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů. In Sanace 2007. brno: 2007. s. 155-163.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T.; KALOVÁ, V. NOVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY POPÍLKOVÉHO AGLOPORITU. In Sborník přednášek Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 153-156. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
   Detail

  • 2006

   DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. Posouzení příčin vzniku závad nášlapné vrstvy podlah v klubovém patře v objektu Sazka Arény v Praze (C 1105). 2006.
   Detail

   MACEKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. Vliv vegetace a poruchy základů. Praha: Verlag Dashöfer odborné nakladatelství stavební literatury, 2006.

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Sborník přednášek. 1. Milovy: Sprint service Praha, 2006. s. 3282-1032876. ISBN: 80-02-01792- 7.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2006. s. 381-387. ISBN: 80-239-7146- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Protection and repair of shell of natural draught cooling tower with extensive and large damage of concrete. WTA Journal, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 239-260. ISSN: 1612- 0159.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Průmyslové podlahy a jejich poruchy. Podlahy a interiér, 2006, roč. 2006, č. 11, 12, s. 42-44. ISSN: 1212- 4737.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. AKTUALIZACE TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU A KONTROLY OPRAV ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝROBNÁCH ČEZ, a. s. - CHLADICÍ VĚŽE A KOMÍNY. In 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. Srní: ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., 2006. s. 173-176. ISBN: 80-239-7878- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. UTILIZATION OF WASTE RAW MATERIALS FOR PRODUCTION OF HIGH-STRENGTH REACTIVE POWDER CONCRETE (RPC). In IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY. 1. Levoča: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2006. s. 99-104. ISBN: 80-8073-594- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Základní dělení podlahových konstrukcí podle skladby a materiálového složení. DOMO, 2006, roč. 10, č. 6, s. 44-45. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   MATULOVÁ, P.; DROCHYTKA, R.; MICHALCOVÁ, G. NEW PROGRESSIVE GROUTING SYSTEMS WITH UTILIZATION OF RAW WASTE MATERIALS APLICATION IN STABILIZATION SUBSOIL OF THE PYLON OF THE BRIDGE STRUCTURE. In BRIDGES. DUBROVNÍK: Croatien society of structural engineers, 2006. s. 631-638. ISBN: 953-95428-0- 4.
   Detail

   MATULOVÁ, P. DROCHYTKA, R. OPRAVA TRHLIN A POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2006. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2006. s. 45-50. ISBN: 80-903502-4- 0.
   Detail

   MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., CHABR, J. Nové injektážní směsi, systémy a technologie. 1. 1. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2006. 5 s. ISBN: 80-8076-024- 1.
   Detail

   MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., PETRÁNEK V., CHABR J. Possibilities of Waste Raw Materials Application in Grouting Materials. In The second fib congress. 1. Neapol: 2006. s. 1-7. ISBN: 88-89972-06- 8.
   Detail

   PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Výzkum a vývoj v oblasti sanací tunelů železničních tratí. In Sanace 2006. SSBK, 2006. s. 407-411. ISBN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R., MATULOVÁ, P. Research of the repair and maintenance of concrete structures by compaction grouting. In Advances in concrete through Science and Engineering. 1. Quebec Canada: RILEM, 2006. s. 1-8. ISBN: 2-35158-003- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Efektivní metody sanace betoových konstrukcí ve smyslu nových ČSN EN. In VODOJEMY 2006. 1. Vyškov: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 2006. s. 89-95.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Programy celoživotního vzdělávání na Fakultě stavební. In sborník z konference. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 392-394. ISBN: 80-85645-56- 4.
   Detail

   SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R. Správná montáž keramických obkladů a dlažeb a nejčastější chyby při montáži. Realizace staveb, 2006, roč. 1, č. 1, s. 102-103. ISSN: 1802- 0631.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; SOKOLÁŘ, R. Správna montáž keramických obkladov a dlažieb a najčastějšie chyby pri montáži. Stavebné materiály, 2006, roč. 2, č. 11- 12, s. 20-21. ISSN: 1336- 7617.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; MATULOVÁ, P. Tetraedr - programy dalšího profesního vzdělávání. In sborník. 1. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 415-417. ISBN: 80-85645-56- 4.
   Detail

   ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Snížení hlukové zátěže v železničních tunelech pomocí zvukopohltivých panelů. In 13. Betonářské dny. Hradec Králové: Česká betonářská společnost, 2006. s. 220-227. ISBN: 80-903807-2- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektáž betonů dle ČSN EN. In Injektáže betonu a zdiva. 1. Praha: WTA CZ, 2006. s. 10-17.
   Detail

   DROCHYTKA, R. New screed Materials with the use of by- products. In Proceedings IV. International Scientific Conference Quality and Reliability in Building industry. TU Košice. Žilina: 2006. s. 93-98. ISBN: 80-8073-594- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT. In RECYCLING 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 158-165. ISBN: 80-214-3142- 3.
   Detail

  • 2005

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. s. 1-1500.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. C 1059 - Posouzení vad na fasádách a zatékání objektu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.023/ 02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.024/ 02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/ 02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.033/ 02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv. Markéty. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed. Expertní posudek investičního projektu p.č.035/ 02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.042/ 02 Revitalizace Bíloveckého zámku. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.045/ 02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání, kultury a aktivit volného času. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.052/ 02 Sportovní areál Ještěd Liberec. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.054/ 02 Golfový areál Beroun. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.057/ 02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I. etapa. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko- bavorský geopark. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.064/ 02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku. Brno: 2005.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MIHALÍKOVÁ, K. Zajištění povrchového designu betonu stěrkami na bázi odpadních surovin. In 12. Betonářské dny 2005. 1. Hradec Králové: Česká betonářská společnost, 2005. s. 25-28. ISBN: 80-903502-2- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, Rostislav; SRŠEŇ, Pavel; DŘÍNOVSKÝ, Lukáš. Postřehy z řešení revizních znaleckých posudků. Soudní inženýrství, 2005, roč. 16, č. 2, s. 72 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., DONÁT, Z., CHABR, J., SRŠEŇ, P. Sanace zatrubněné podzemní části Libušského potoka. In SANACE. Brno: SSBK, 2005. s. 176 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; DONÁT, Z.; CHABR, J. Sledování stavu zabudované ocelové výztuže. In Sanace sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2005. s. 44 ( s.)ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE. In sborník. 1. Cape Town, South Africa: Taylor & Francis London, 2005. s. 270-272. ISBN: 0415396565.
   Detail

   MATULOVÁ, P., PETRÁNEK, V., DROCHYTKA, R. Research of fresh concrete treatment against desorption by means of polymers. In Concrete repair, Rehabilitation, and Retrofitting 2005. Cape Town: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 62-63. ISBN: 0415396549.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.001/ 02 Sportovně rekreační areál Ostravice. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.002/ 02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.003/ 02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum". 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.006/ 02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.007/ 02 Centrum pohybových aktivit Kravaře. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.008/ 02 Evropské kongresové centrum Dvorana. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.009/ 02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.010/ 02 Centrum moravského vinařství. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.011/ 02 Kongresové centrum Zlín. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.015/ 02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko- Třebovsku. Brno: 2005.
   Detail

  • 2004

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. a kol. Stavební vady a poruchy od A do Z. x. Praha: Verlag Dashofer, 2004. s. 1-160.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. New Coatings for Concrete with Waste Materials. In Seventh CANMET/ ACI International conference on Recent Advances in concrete. Las Vegas: CANMET, 2004. s. 199 ( s.)ISBN: 0-87031-147- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy keramických obkladových prvků. ASB, 2004, roč. 1, č. 2/ 2004, s. 74 ( s.)ISSN: 1335- 1230.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy stavebních materiálů a jejich vliv na stanovení slevy z díla. Soudní inženýrství, 2004, roč. 15, č. 1, s. 50 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., DUFKA, A. Správkové materiály pro 21. století s využitím odpadních surovin. In Sborník přednášek XIV. Mezinárodního sympozia Sanace 2004. Brno: SSBK, 2004. s. 337 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. 1. 1. Praha: Verlag Dashöfer, 2004. 840 s. ISBN: 1214- 7060.
   Detail

   DROCHYTKA, R., CRHÁKOVÁ, L. The problems of colouring of the plasters and external paints. In Durability and maintenance of concrete structures. Dubrovník: SECON HDGK, 2004. s. 467 ( s.)ISBN: 953-6175-21- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K. Adhesive mortars utilizing waste materials. In Durability and maintenance of concrete structures. Dubrovník: SECON HDGK, 2004. s. 107 ( s.)ISBN: 953-6175-21- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Protection of concrete structures through surface ajustments. In LC 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 74 ( s.)ISBN: 80-214-2370- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Nové stavební materiály pro 21. století- zdroj surovin v odpadech. In Construmat 2004. Lesnica: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2004. s. 84 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Novinky v oblasti betonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 318 ( s.)ISBN: 80-02-01683- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Polymery a polymerbetony. In Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah. Praha: Česká betonářská společnost, 2004. s. 37 ( s.)ISBN: 80-239-2217- 3.
   Detail

  • 2003

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Trvanlivost a ochrana betonu. In Poznatky z 1. fib kongresu Ósaka 2002. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 146 ( s.)ISBN: 80-239-0084- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R., HROMÁDKO, M., DONÁT, Z. Využití fyzikálně chemických metod pro diagnostiku degradace konstrukcí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 288 ( s.)ISBN: 80-02-01538- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K. Nová generace polymercentových lepicích hmot z odpadních surovin. In Stavební ročenka 2004. 1. vydání. Bratislava: Jaga group, v. o.s., 2003. s. 165 ( s.)ISBN: 80-88905-88- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BROŽOVSKÝ, J. Prvky a systému pro suchou výstavbu. In Nové rochlovy stavební tabulky 2. díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. s. 203-222. ISBN: 80-902397-6- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Malty pro zdění. In Nové Rochlovy stavební tabulky 2 díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. s. 285-314. ISBN: 80-902397-6- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetnových konstrukcích. 2003.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DOHNÁLEK, J., BYDŽOVSKÝ, J. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 1. vydání. 1. vydání. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. 222 s. ISBN: 80-239-0516- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Evaluation of atmospheric deterioration of concrete. In System- based Vision for Strategic and CreativeDesign. Rome, Italy: University of Rome La Sapienza, 2003. s. 1823 ( s.)ISBN: 90-5809-599- 1.
   Detail

  • 2002

   DROCHYTKA, R. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2002. s. x ( s.)ISBN: X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., KUNT, J. Možnosti využití odpadů z odsíření do pozemních komunikací. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Sekcia: Stavebné materiály. Košice: TU v Košicích, 2002. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7099-816- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost správkových hmot. In 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: WTA CZ a Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2002. s. 216 ( s.)ISBN: 80-02-01502- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., BYDŽOVSKÝ, J. Stavební materiály pro 21. století na bázi odpadních surovin. Inovační podnikání & transfer technologií, 2002, roč. 10., č. 4/ 2002, s. 5 ( s.)ISSN: 1210- 4612.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In VI. konference Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. s. 177 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In Nové stavební hmoty a výrobky, Sborník přednášek. Brno: VUSTAH brno, 2002. s. 177 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R. Betondegradierung durch atmosphärische Gase. In 3. Wiener Bauforschungstage. Wien: Institut für Baustofflehre, 2002. s. 37 ( s.)ISBN: X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Možnosti zvýšení životnosti sanovaných betonů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: ÚIV, Nakladatelství TAURIS, 2002. s. 216 ( s.)ISBN: 80-02-01502- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost betonu. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2002. Praha: ČBS, 2002. s. 177 ( s.)ISBN: 80-238-8492- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Zvýšení trvanlivosti správkových hmot na beton odpadními surovinami. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 277 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 353 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 353 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadů pro výrobu polymercementových malt. In Construmat 2002. Praha: ČVUT v Praze, 2002. s. 38 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost správkových hmot. Beton TKS, 2002, roč. 2, č. 2/ 2002, s. 25 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadních surovin při likvidaci důlních děl. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: TU Ostrava, 2002. s. 83 ( s.)ISBN: 80-248-0176- 0.
   Detail

   VANĚREK, J., DROCHYTKA, R. Detection of corrosion rate of steel in reinforced concrete. In Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, 2002. s. 137 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Atmospheric Concrete Deterioration. In Concrete Structures in the 21st Century. Osaka: Japan Concrete Institute, 2002. s. 2 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R. Lepidla. In Nové Rochlovy stavební tabulky 5 díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2002. s. 236-267. ISBN: 80-902397-4- 9.
   Detail

  • 2001

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Využití odpadů v nátěrech a omítkách. In V. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno: Výzkumný ústav stabeních hmot a.s., 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích. In XI. mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 12-11- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Analýza možnosti zvyšování odolnosti správkových malt vůči působení agresivních činitelů. In II. International Scientific Conference "Quality and reliability in Building materials". Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2001. s. 120 ( s.)ISBN: 80-7099-707- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Nové typy nátěrů, omítek a omítkových směsí. In 23. konference České stavební společnosti, 3. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2001". Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2001. s. 385 ( s.)ISBN: 80-08-01433- 2.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Zpevněné materiály pro likvidaci důlních děl na bázi odpadních surovin. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 80-7078-922- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 39 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R. Progrésivný stavebný materiál Pórobetón. Eurostav Brat, 2001, roč. 7, č. 3/ 2001, s. 10 ( s.)ISSN: 1335- 1249.
   Detail

   DROCHYTKA, R., HUDEC, P. Zpevňování povrchu betonu silikátovými nátěry. Beton TKS, 2001, roč. první, č. 3/ 2001, s. 24 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích. In Seminár "Sanácia betónových konštrukcií". Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií, 2001. s. 5 ( s.)ISBN: 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Degradace betonů panelových budov. In Seminář se zahraniční účastí "Regenerace nosných systémů panelových budov". Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 54 ( s.)ISBN: 80-238-7594- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Další možnosti využití odpadů ve výrobě pórobetonu. In VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001 Conference about structural materials. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 2001. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-1936- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Omítky, nátěry a malty s využitím odpadních surovin. In Stavební ročenka 2002. Jaga group, v.o.s. Bratislava: Jaga group, v.o.s., 2001. s. 192 ( s.)ISBN: 80-88905-59- 1.
   Detail

  • 2000

   DROCHYTKA, R. Keramické obklady a dlažby. 1. 1. Hradec Králové: VEGA s.r.o., 2000. 187 s. ISBN: 80-9000860-5- 5.
   Detail

  • 1999

   DROCHYTKA, R. Sanace a údržba betonu v ilustracích. 1. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 1999. 334 s. ISBN: 80-7204-106- 1.
   Detail

  • 1998

   DROCHYTKA, R. Atmosférická koroze betonů. 1. 1. Praha: IKAS s.r.o., 1998. 171 s. ISBN: 80-902558-0- 9.
   Detail

  • 1996

   DROCHYTKA, R., ROVNANÍKOVÁ, P., HELA, R. Diagnostika koroze železobetonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí, 1996, roč. IV., č. 4, s. 11 ( s.)ISSN: 1211- 3786.
   Detail

  • 1995

   Šťastník, S., Drochytka, R., Pospíšil, O. Vliv teploty a difúze vodní páry na degradaci betonů pláště chladící věže. 1995, roč. 3, č. 1, s. 2 ( s.)
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; BÁRTOVÁ, B. The development of expansion material. In WORKSHOP 95. Praha: ČVUT, 1995. s. 497 ( s.)
   Detail

 • výpis publikací zaměstnance anglicky např.:
  • 2023

   HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R. Effect of secondary fillers in polymeric material for CIPP on fresh processability. In Solid State Phenomena. ttps://www.scientific.net/SSP.351. Solid State Phenomena (Volume 351), 2023. s. 27-32. ISBN: 978-3-0364-0467-7.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Influence of Superabsorbent Polymers on Early Stages Hydration of Cement-based Pastes Containing Fly Ash. In Lecture Notes in Civil Engineering. Vilnius: Springer Nature, 2023. s. 349-358. ISBN: 9783031446023.
   Detail

   ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on Properties of Aerated Autoclaved Concrete. In Lecture Notes in Civil Engineering. 392. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. s. 349-358. ISBN: 9783031446023.
   Detail | WWW

   HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; HODUL, J.; HERMANN, R.; DROCHYTKA, R. Development of a Hydrophobic Polymer Coating in Polyurethane Organic–Mineral Base Containing Waste from Fibreglass Production. Coatings, MDPI, 2023, roč. 13, č. 11, ISSN: 2079-6412.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J. Electrically conductive composite materials with incorporated waste and secondary raw materials. Scientific Reports, 2023, roč. 13, č. 9023, ISSN: 2045-2322.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, J. Investigation of effective replacement of sand by waste perlite in AAC production. ce/papers, 2023, roč. 6, č. 2, s. 403-409. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A.; FIGALA, P.; BARÁNEK, Š. Study of synergistic effect of fly ash and superabsorbent polymers on properties of cement pastes. Journal of Building Engineering, 2023, roč. 79, č. 107897, s. 1-20. ISSN: 2352-7102.
   Detail | WWW

   HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R. The assessment and treatment of waste from glass fibre production for use as a filler in composites. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Francie: MATEC Web of Conferences, 2023. ISSN: 2261-236X.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Effect of alternative fibre-like secondary raw materials utilization by the preparation of the aerated autoclaved concrete. ce/papers, 2023, roč. 6, č. 2, s. 430-436. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vliv nasycení vodou na elektrickou vodivost silikátových kompozitů. TZB-info, 2023, roč. březen, č. 2023, ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   DUFEK, Z.; BARTOŠOVÁ, H.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; JANÁČKOVÁ, H.; KAŠÍK, J.; KNOFLÍČEK, R.; KULIL, V.; VÉMOLA, A.; VÍTKOVÁ, E.; ORT, P. Rukověť znalce v oblasti oceňování majetku. Praha: Aleš Čeněk s.r.o., 2023. 320 s. ISBN: 978-80-7380-920-1.
   Detail

  • 2022

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New Chemically Resistant Coating Systems with Progressive Incorporation of Hazardous Waste in Polyurethane and Epoxy Matrices. Materials, 2022, roč. 15, č. 9, s. 1-26. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R.; FIGALA, P. Možnosti využití odpadních látek v systémech bezvýkopových renovací potrubí. JUNIORSTAV 2022. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 502-507. ISBN: 978-80-86433-76-9.
   Detail

   UHER V.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BARÁNEK, Š. The Effect of Exposure Conditions on the Properties of Cementitious Composites with Reduced Electrical Resistivity. Buildings, 2022, roč. 12, č. 12, s. 1-22. ISSN: 2075-5309.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. The Development of a New Chemically Resistant Sprayed Mixture. In 28th Concrete Days. Solid State Phenomena. 336. 2022. s. 185-191. ISBN: 978-3-0357-1725-9. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M. Verification of the influence of particle shape on the chemical resistance of epoxy coating and use of waste glass as the filler. Coatings, MDPI, 2022, roč. 12, č. 3, s. 1-20. ISSN: 2079-6412.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; YAKOVLEV, G. Study of Microstructure of Electrically Conductive Silicate Composites with Graphite-Based Fillers. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2022. s. 45-53.
   Detail

   HERMANN, R.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; FIGALA, P. Assessment of Chemical Resistance of Polymer Repair Mortars. In Materials and Technologies of Modern Production. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 213-218. ISBN: 978-3-0364-1168-2. ISSN: 1662-9795.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vliv zrnitosti grafitového prášku na elektro vodivost silikátových kompozitů za různých expozičních podmínek. Sanace a rekonstrukce staveb 2022. 2022. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2022. s. 18-26. ISBN: 978-80-7623-098-9.
   Detail

  • 2021

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ŠTEFFAN, P.; DOHNÁLEK, P. Testing methods of various materials for development of cement composites with low electrical resistance. In Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Recovery of industrial wastes as fillers in the epoxy thermosets for building application. Materials, 2021, roč. 14, č. 13, s. 1-28. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; YAKOVLEV, G.; SAIDOVA, Z.; PUDOV, I.; DROCHYTKA, R.; BEGUNOVA, E. The Influence of Activated Dispersed Additives on Electrical Conductivity of Anhydrite Compositions. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 2021. s. 51-57. ISSN: 1662-9779.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GORDINA, A.; DROCHYTKA, R.; BURYANOV, A. F.; SMIRNOVA, O. Structure and properties of modified gypsum binder. Smart and Sustainable Built Environment, 2021, roč. 10, č. 4, s. 702-710. ISSN: 2046-6099.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; FIGALA, P. Utilization of continuous hydrostatic weighing for monitoring of volume changes. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   KARPOVA, E.; SKRIPKIUNAS, G.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Hydration and Microstructure of Nano Modified Cement Paste. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2021. s. 9-14. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Chemical Stability of Innovative Grouts for Cast Basalt Elements. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; STRUHÁROVÁ, A. Polymer repair products containing fly ash contaminated by denitrification process. Construction and building materials, 2021, roč. 267, č. 120641, s. 1-14. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; DROCHYTKA, R. Silikátové elektro vodivé kompozity s grafitovým plnivem. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 539-545. ISBN: 978-80-86433-76-9.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; GRAKHOV, V.; SAIDOVA, Z.; POLYANSKIKH, I.; PUDOV, I. The influence of chrysotile nanofibers dispersion on the physical and mechanical properties of the cement matrix. In 19th International Conference on Silicate Binders. Solid State Phenomena. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 21-27. ISBN: 9783035718706. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Chemická odolnost trubek vytvrzovaných na místě (CIPP). JUNIORSTAV 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. s. 567-571. ISBN: 978-80-86433-7.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; HERMANN, R.; KOLÍSKO, J. Monitoring of Chemical Resistance of New Grouting Materials. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). 2021. s. 27-33. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Utilization of Waste Materials in Production of Electrically Conductive Composites on Silicate Basis. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 171-176. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Evaluation of Cured-In-Place Pipe Porosity Using CT and Microscopy. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 81-86. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; FIGALA, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Study of polymer-based adhesive mortar with higher durability. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R. Silicate conductive composites with graphite-based fillers. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; FIGALA, P.; DUFKA, A.; HOLUBOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Possibilities of fly ash utilization in the cement matrix by superabsorbent polymers. Waste forum, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 227-237. ISSN: 1804-0195.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; BARÁNEK, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J.; HERMANN, R. Impact of Carbon Particle Character on the Cement-Based Composite Electrical Resistivity. Materials, 2021, roč. 14, č. 24, s. 1-35. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   ONDŘÍČKOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Study of calcium-silicate composite lightened by waste expanded perlite. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, roč. 1039, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   ONDŘÍČKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Využití fluidního úletového popílku jako substituce pojivové složky pórobetonu. Juniorstav 2021. Brno: 2021. s. 602-607. ISBN: 978-80-86433-75-2.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Properties and Structure of UV Light Cured CIPP Composites. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 67-72. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Use of Specially Treated Hazardous Waste as Filler in Polymer Coatings. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 49-55. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. Adhesives for the installation of cast basalt elements on metal and comparison of properties when using different types of fillers. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 35-41. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; SKRIPKIUNAS, G.; URKHANOVA, L.; POLYANSKIKH, I.; PUDOV, I.; KARPOVA, E.; SAIDOVA, Z.; ELREFAI, A. Effect of Ultrafine Additives on the Morphology of Cement Hydration Products. Crystals, 2021, roč. 11, č. 8, s. 1002-1022. ISSN: 2073-4352.
   Detail | WWW

   Radka Balkova, Jan Vanerek,, Milan Smak, Rostislav Drochytka. Time-temperature resistance of transverse stressed lap joints of glued spruce and thermal analysis of adhesives. International Journal of Adhesion and Adhesives, 2021, roč. 104, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0143-7496.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. The development of new chemically resistant material for the invert grouting. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 321. 2021. s. 37-42. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. The new chemically resistant material for the invert grouting optimized with secondary raw materials. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 325. 2021. s. 200-208. ISBN: 978-3-0357-1870-6. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A. Chemically resistant polymeric jointing grout with environmental impact. Construction and building materials, 2021, roč. 292, č. 1, s. 1-20. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R. Study of the properties of chemically resistant repair mortar with the use of secondary raw materials. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

  • 2020

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. CHEMICKÁ STABILITA INOVATIVNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2020 - 22. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2020. s. 695-699. ISBN: 978-80-86433-73-8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z.; MICHALČÍKOVÁ, M.; HODUL, J. Study of Possibilities of Using Special Types of Building and Demolition Waste in Civil Engineering. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2020, roč. 64, č. 1, s. 304-314. ISSN: 0553-6626.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. ZKOUMÁNÍ PÓROVÉ STRUKTURY TRUBEK VYTVRZOVANÝCH NA MÍSTĚ (CIPP). JUNIORSTAV 2020. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2020. s. 689-694. ISBN: 978-80-86433-73-8.
   Detail

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the waste foundry sand on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology, ICMSET 2019. Materials Science Forum. Switzerland: 2020. s. 293-298. ISBN: 978-3-0357-1606-1. ISSN: 0255-5476.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Monitoring the effect of quartz-sand replacement by amorphous-silica raw material on the microstructure of calcium silicate composites. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 1, s. 129-134. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Sledování chemické odolnosti inovativní polymerní spárovací hmoty. TZB-info, 2020, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M. Utilization of Fluidized Bed Combustion Fly Ash in the Design of Reuse Clay Soil in the Form of Self-Compacting Grouts. Materials, 2020, roč. 13, č. 8, s. 1-15. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; HLAVIČKA, V.; DROCHYTKA, R. Alternativní možnosti využití druhotných surovin v aplikaci s epoxidovým pojivem. Zpravodaj WTA CZ, 2020, roč. 2020, č. 1-2, s. 9-12. ISSN: 1213-7308.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Experimental study of autoclaved aerated concrete using circulating fluidized-bed combustion fly ash. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 2, s. 157-161. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. Solidification Methods of Stabilizing Dangerous Wastes Used as Fillers for Secondary Protection of Building Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Trans Tech Publications, 2020. s. 135-141. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; KEPRDOVÁ, Š. Evaluation of Aggressive Chemicals Effect on CIPP Liners. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2020. s. 92-97. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M. Nové polymerní systémy pro bezvýkopovou sanaci kanalizačního řádu. Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí Městské vody 2020. Brno: VENSEN, 2020. s. 175-182. ISBN: 978-80-86020-91-4.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities for the use of waste perlite in the production of aerated autoclaved concrete. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 3, č. 54, s. 373-378. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČTVRTEČKOVÁ, A.; DROCHYTKA, R. VYSOCE ODOLNÝ POLYMERNÍ SPRÁVKOVÝ KOMPOZIT S OBSAHEM KORUNDOVÉHO PÍSKU. Zpravodaj WTA CZ, 2020, č. 2-4/2020, s. 32-37. ISSN: 1213-7308.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; KALABINA, D.; PERVUSHIN, G.; DROCHYTKA, R.; BAZHENOV, K.; GORDINA, A.; GINCHITSKAYA, Y. Efficient heat-insulating material based on technogenic anhydrite. In 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. s. 52-59. ISBN: 9781713809159. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Efect of Chemical Aggressive Media on the Flexural Properties of Cured-In-Place Pipes Supported by Microstructure Observation and Acoustic Emission. Materials, 2020, roč. 13, č. 14, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; LÉDL, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Influence of Type of Secondary Raw Material on Consistency of Fresh Mixture for AAC Production. In 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology, ICMSET 2019. Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 305-310. ISBN: 978-3-0357-1606-1. ISSN: 0255-5476.
   Detail | WWW

  • 2019

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of Waste Packaging Glass as Progressive Filler in Polymer Anchor Material Based on Epoxy Resin. In 12th Envibuild – Buildings and Environment – From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. Ulrich Pont, Matthias Schuss and Ardeshir Mahdavi. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 40-47. ISSN: 1660-9336.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; HODUL, J.; BERGEROVÁ, K.; DROCHYTKA, R. Development of new adhesives with share of secondary raw materials for depositing of non-absorbent facing elements in aggressive environments. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 82-87. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BORG, R. Influence of Crystallization Admixture on Mechanical Parameters and Microstructure of Polymer-Cement Mortars with Waste Limestone. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 27-34. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of Using Hazardous Waste as Filler to Polymer Mortar. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 93-98. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Studium struktury vysokopevnostního polymercementového kompozitu modifikovaného druhotnými surovinami. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 5-12. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Study of the influence of the secondary raw materials on microstructure and properties of calcium silicate composite. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. s. 61-66. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Influence of fluidized bed combustion fly ash admixture on hydrothermal synthesis of tobermorite in the mixture with quartz sand, high temperature fly ash and lime. Construction and building materials, 2019, roč. 230, č. 2020, s. 1-11. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Impact of Fly Ash after SNCR Treated with Tannin-Based Products on AAC Production. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 173-179. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; GRAKHOV, V.; SAIDOVA, Z.; SHAYBADULLINA, A.; PUDOV, I.; ELREFAEI, A. Мелкозернистый бетон, модифицированный суспензией хризотиловых нановолокон. Stroitel'nye Materialy, 2019, roč. 2019, č. 1-2, s. 4-10. ISSN: 0585-430X.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of different types of siliceous raw materials on Tobermorite formation in lime-silica composite. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2019, roč. 15, č. 1, s. 57-64. ISSN: 1790-5079.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R.; KOLÍSKO, J. Silicate Sprayed Mixture Based on Secondary Raw Materials. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 129-135. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KOLÍSKO, J. Vývoj chemicky odolné stříkané směsi. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 13-22. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJSTRÍKOVÁ, T. Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 109-116. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. PÓROBETON Z POPÍLKU PO SELEKTIVNÍ NEKATALYTICKÉ REDUKCI. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 55-64. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. et al. Use of Secondary Crystallization and Fly Ash in Waterproofing Materials to Increase Concrete Resistance to Aggressive Gases and Liquids. Advances in Civil Engineering, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1687-8086.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vývoj pískového pórobetonu s maximálním využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 83-91. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Studium změny mikrostruktury vápeno-silikátového kompozitu s využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 34-43. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Usability of waste perlite in the technology of production of autoclaved aerated concrete. In XXV, Internacional Conference and Meeting od Departmens, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 186-193. ISBN: 978-1-5108-9089-3. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Bulk density decreasing of lightweight silicate based composite. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 14-19. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the fireclay waste on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. s. 152-157. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; FIGALA, P.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na vlastnosti vyvíjené chemicky odolné stříkané směsi. Materiály pro stavbu, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 34-39. ISSN: 1213-0311.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers. Coatings, MDPI, 2019, roč. 9, č. 12, s. 1-24. ISSN: 2079-6412.
   Detail | WWW

   SKRIPKIUNAS, G.; KARPOVA, E.; BENDORAITINE, J.; BARAUSKAS, I.; DROCHYTKA, R. Degree of MWCNT suspension dispersity and its influence on rheology of cement pastes. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES (MBMST 2019). Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius, LITHUANIA: VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIV PRESS, TECHNIKA, 2019. s. 166-174. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; KERIENE, J.; GRAKHOV, V.; DROCHYTKA, R.; GORDINA, A.; PICHUGIN, A.; BAZHENOV, K. High-strength fluoroanhydrite composition. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES (MBMST 2019). Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius, LITHUANIA: VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIV PRESS, TECHNIKA, 2019. s. 224-229. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GINCHITSKAYA, Y.; VALERIY, G.; PERVUSHIN, G.; POLYANSKIKH, I.; DROCHYTKA, R.; BURYJANOV, A.; KHASEEV, D.; SAIDOVA, Z. Modification of masonry mortar and structure of ceramic bricks to reduce efflorescence. In 20th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Michaela Dvorakova, Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Trans Tech Publications Ltd., 2019. s. 3-8. ISBN: 978-3-03571-492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GRAKHOV, V.; DROCHYTKA, R.; GORDINA, A.; NIKITIN, S.; BEGUNOVA, E.; BURIYANOV, A.; REPIN, A. Modification of the structure and Properties of Fine-Grained Concrete with Carbon Black Dispersion. In 4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP PUBLISHING LTD, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GRAHOV, V.; YURI, M.; DROCHYTKA, R.; KIZINIEVICH, O.; GINCHITSKAYA, Y.; GORDINA, A. Structural Ceramics Modified with Technogenic Isostatic Nanographite. In 4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP PUBLISHING LTD, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; GRAHOV, V.; KALABINA, D.; GORDINA, A.; GINCHITSKAYA, Y. Structural and Thermal Insulation Materials Based on High-Strength Anhydrite Binder. In 4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP PUBLISHING LTDhttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/603/3/032071, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. PROTECTION OF THE CAST BASALT SEWERS FOR ENHANCING RESISTANCE TO BIOCORROSION. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. s. 1-12. ISBN: 978-0-88865-341-3.
   Detail

   HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. SECONDARY PROTECTION OF COOLING TOWERS UNDER EXTREME LOADING FOR EXTENDING THE SERVICE LIFE. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. s. 1-13. ISBN: 978-0-88865-341-3.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of Expansion on Properties and Microstructure of Calcium Silicate Composite Material. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2019. s. 136-142. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MALORNY, W. Examination of Microstructure of Cement Composite Material for Renovation of Horizontal Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2019. s. 103-108. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the specific area of quartz sand on the character of an autoclaved calcium silicate composite. Materiali in tehnologije, 2019, roč. 53, č. 1, s. 39-47. ISSN: 1580-2949.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MAJEROVÁ, J. Trenchless Sewer Rehabilitation Methods and Solving Diversity of Cured Sleeves thickness. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Michaela Dvorakova, Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 109-114. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Mechanically Resistant Composite Material Using Optimal Amount of Pre-treated Hazardous Waste. In Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 75-81. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2019 21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 508-513. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Polymer based grout with specially treated hazardous waste. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 50-58. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Temperature and chemical resistance of repair composite and microstructure monitoring depending on different type of binder and filler. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 20-27. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotné suroviny na mikrostrukturu vápeno-silikátového kompozitu. In Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 479-484. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na tvorbu struktury a fyzikálních vlastností pórobetonu. In Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 514-519. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail

   HERMANN, R.; KOLÍSKO, J.; DROCHYTKA, R.; REITERMAN, P. Optimization of mix-design of chemically resistant sprayed concrete. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. s. 26-30. ISSN: 2336-5382.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Struktura polymercementového kompozitu na bázi druhotných surovin. Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2019. s. 448-454. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BORG, R. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POPÍLKU Z TEPELNÉ ELEKTRÁRNY DELIMARA DO POLYMERCEMENTOVÝCH SPRÁVKOVÝCH MALT. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2019. s. 23-33. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

  • 2018

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Development of Epoxy Grout Containing Fine Waste from Production of Mineral Wool Board Insulation. Applied Mechanics and Materials, 2018, č. 878, s. 275-280. ISSN: 1660-9336.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on the Microstructure and Physical-Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete. Waste forum, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 476-483. ISSN: 1804-0195.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Antibacterial Properties, Shore Hardness and Chemical Resistance of Epoxy Coatings Containing Finely Ground Secondary Raw Materials for Hygienic Plants. In International Conference on Material Science and Engineering II. Applied Mechanics and Materials. Prof. Dongyan Shi. Switzerland: Scitec Publications Ltd., 2018. s. 97-102. ISBN: 978-3-0357-1194-3. ISSN: 1660-9336.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Content of Aluminium Hydroxide in Lime-Silica Composite and its Influence on Tobermorite Formation. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 195-199. ISSN: 0255-5476.
   Detail

   ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Sulfates on Tobermorite Formation in Lime-Ash Composite. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 179-183. ISSN: 0255-5476.
   Detail

   ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Studium vývoje tobermoritu v závislosti na použití různých křemičitých složek. TZB-info, 2018, roč. 2018, č. -, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Effect of Ammonium ion content in Fly Ash after Selective Non-catalytic Reduction (SNCR) on Physical and Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete (AAC). In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 148-153. ISSN: 1662-9779.
   Detail

   LÉDL, M.; ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Use of Computed Tomography for the Evaluation of Autoclaved Aerated Concrete Structure. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 70-75. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Special Grout for Anchoring Steel Elements with High Proportion of Fly Ash Contaminated by Denitrification Process. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: scientific.net, 2018. s. 160-166. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
   Detail

   GINCHITSKAYA, Y.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; KHRITANKOV, V.; KOLBINA, D.; BALOBANOVA, Y. Исследование структуры и свойств наномодифицированной строителной керамики. Stroitel'nye Materialy, 2018, roč. 2018, č. 1-2, s. 27-32. ISSN: 0585-430X.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER J. Progresivní technologie sanace sypaných hrází. Stavebnictví, 2018, roč. 04, č. 04/2018, s. 50-53. ISSN: 1802-2030.
   Detail | WWW

   DUFEK, Z.; KOUKAL, P.; FIALA, P.; VYHNÁLEK, R.; REMEŠ, J.; JEDLIČKA, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. BIM pro veřejné zadavatele. 1. 1. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 128 s. ISBN: 978-80-7502-285-1.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Use Secondary Raw Materials as Fillers to Epoxy Polymer Concrete. In International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure. Mahmoud M. Reda Taha. Washington, D.C.: Springer International Publishing AG, 2018. s. 135-141. ISBN: 978-3-319-78174-7.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Možnosti využití nových druhotných surovin v autoklávovaném pórobetonu. Materiály pro stavbu, 2018, roč. 24, č. 5, s. 16-19. ISSN: 1213-0311.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Options for the implementation of new secondary raw materials in autoclaved aerated concrete. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co., 2018. s. 431-437. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na strukturu polymercementového kompozitu. Materiály pro stavbu, 2018, č. 7, s. 24-28. ISSN: 1213-0311.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; HÚŠŤAVOVÁ, J. Influence of secondary raw materials on synthesisof tobermorite in lime–silicate composite. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co, 2018. s. 439-444. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J; DROCHYTKA, R. The influence of the addition of gypsum on some selected properties of lime-metakaolin mortars. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdoms: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Synthesis of tobermorite structure with non-traditional silica components. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 2018, roč. Volume 8, č. Issue 3, s. 904-910. ISSN: 2088-5334.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on Tobermorite Formation in Calcium-Silicate Composites. Waste forum, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 467-475. ISSN: 1804-0195.
   Detail | WWW

   DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. 392 s. ISBN: 978-80-7502-322-3.
   Detail

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities of aerated concrete recyclate and fluid fly ash usage in autoclaved composite production. WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, 2018, roč. 2018, č. 14, s. 418-425. ISSN: 2224-3496.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Dataset on the innovation remediation technology of embankment dams by using suitable types of alternative raw materials. Data in Brief (Online), 2018, roč. 2018, č. 092, s. 1-4. ISSN: 2352-3409.
   Detail | WWW

   MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Techniques of Soil Modification for Re-use in Construction. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 385. Herlany, Slovakia: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Monitoring the long-term durability and microstructure of polymer concrete patching materials with high content of secondary raw materials using advanced methods. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Repairing composite using hazardous waste containing heavy metals. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Testování hydroizolačních infuzních gelů in-situ. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Durability Assessment of Cement Matrices for Neutralization Sludge Disposing. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. s. 282-287. ISBN: 978-3-0357-3348-8. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. New possibilities of neutralisation sludge solidification technology. Journal of Cleaner Production, 2018, č. 204, s. 1097-1107. ISSN: 0959-6526.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Possibilities of filling polymeric anchors with secondary raw materials with effect on price and final parameters. Advanced Materials Letters, 2018, roč. 1, č. 10, s. 29-34. ISSN: 0976-3961.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOLÍSKO, J. Structure of polymer-cement composite optimalized with secondary raw materials. Materials Structures Technology, 2018, roč. 1, č. 1, s. 26-31. ISSN: 2570-6616.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of fly ash contaminated by SNCR flue gas denitrification into polymer epoxy anchor. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. s. 98-103. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

  • 2017

   BRODŇAN, M.; KOTEŠ, P.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Corrosion Determination of Reinforcement Using Electrical Resistance Method. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 1, s. 85-93. ISSN: 1580-2949.
   Detail

   HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M. Performance Evaluation and Research of Alternative Thermal Insulation Based on Waste Polyester Fibers. In CRRB 2016 – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Amsterdam, Nizozemsko: ELSEVIER, 2017. s. 236-243. ISBN: 978-1-5108-4504-6. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv přísad na zeminy a jejich recyklace. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
   Detail

   DVOŘÁKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH POLYESTEROVÝCH VLÁKEN VE STAVEBNICTVÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 224-230.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of fly ash from the flue gas denitrification process as a filler to epoxy patching mortar. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. s. 134-141. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Experimental testing suitability of the waste glass into the polymer anchor materials based on epoxy resin. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. s. 220-227. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ZÁRUBOVÁ, R. Technologie sanace sypaných hrází optimální injektážní směsí. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 31-35. ISSN: 1213-1660.
   Detail

   TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R. Kvalita ve stavebnictví a nový zákon. Stavebnictví, 2017, roč. 2017, č. 1- 2, s. 8-9. ISSN: 1802-2030.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Pohled do mikrostruktury silikátu s popílkovým plnivem. In Sborník recenzovaných přednášek 3. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 151-159. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Modifikace systémů ETICS s využitím alternativních materiálů. In Sborník konference Construmat 2017. Bratislava: STU v Bratislave, 2017. s. 207-213. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
   Detail

   FLEISCHHACKER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv druhu křemičité složky na vývoj tobermoritu při specifických hydrotermálních podmínkách. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 45-54. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie injektáže sypaných hrází s použitím popílku. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 67-76. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv popílku a přísad na stabilizaci a ztekucení zemin. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 77-86. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE. In Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: VUT v Brně, fakulta stavební, 2017. s. 55-65. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; SEJÁK, F. Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 160-166. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
   Detail

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 226-233. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Úprava zemin pro jejich zpětné použití ve ztekucené formě. In CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2017. s. 172-177. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Options for the remediation of embankment dams using suitable types of alternative raw materials. Construction and building materials, 2017, roč. 143, č. 089, s. 649-658. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Lightweight High Strength Concrete Production from Sintered Fly Ash Aggregate. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 9-16. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Practical Testing of Injection Screens in Real-life Structures. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 171-177. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Examination methods of waterproofing injection screens in various building materials. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 3, s. 529-532. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie využití vykopaných zemin ve ztekucené formě s přídavkem popílků. TZB- info, 2017, roč. 04.09. 2017, č. 2017, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J. Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“. 2017.
   Detail

   MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V. Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin. 2017.
   Detail

   ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Structure development study of porous concrete with fluidized-bed combustion ash admixture. Waste forum, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 267-275. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P. Development of Organic and Biodegradable Insulating Material for ETICS. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 81-87. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DVOŘÁKOVÁ, M. Performance Evaluation and Research of Versatile Cement Mortar with Rapid Strength Increase. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 228-235. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BERGEROVÁ, K. Vývoj a testování lepicích hmot pro ukládání čedičových prvků. In XVI. ODBORNÁ KONFERENCE O VĚDĚ, VÝZKUMU A APLIKACÍCH V OBORU MALTOVIN. 2017. s. 30-35. ISBN: 978-80-214-5446-0.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Utilization of sound absorption panels for noise reduction in railway tunnels. In Proceedings of the 11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs and Maintenance of Structures. CI-Premier Pte Ltd, 2017. s. 143-150. ISBN: 978-9-81058-192-3.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. The laboratory examination of cement matrix with inbuilt hazardous waste. In CRRB 2016 – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Amsterdam, Nizozemsko: ELSEVIER, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-1-5108-4504-6. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Zpětné využití zemin ve stabilizované formě. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
   Detail

  • 2016

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Utilization of waste glass in polymer concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publication, 2016. s. 171-177. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Development in the Rehabilitation of Concrete Structures in the Czech Republic , for the past 25 years. In Restauration and Building-Physcs past-present- future. Hans-Peter Leimer (Hresg.). Stuttgart, Germany: Fraunhofer IRB Verlag, 2016. s. 31-42. ISBN: 978-3-8167-9590- 2.
   Detail

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT. Brno: 2016. s. 1-7.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Redevelopment of Embankment Dams by suitable Grouting mixtures. In Europe and the Mediterranean: Towards a Sustainable Built Environmental, SBE16 Malta International Conference. Ruben Paul Borg, Paul Gauci, Cyril Spiteri Staines. Malta: SBE Malta - Sustainable Built Environment, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-99957-0-935- 8.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Možnost úpravy zemin z výkopových prací. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Jan Kočí, Eva Vejmelková. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Návrh podlahových systémů s lehčenými surovinami. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. 2016. s. 281-287. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: 2016. s. 99-106. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. TESTOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ IN- SITU. In CONSTRUMAT 2016 - Conference on Structural Materials. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016. s. 328-332. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   FLEISCHHACKER, J.; HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Hydrothermal Synthesis of Tobermorite at 170 and 190 °C from Fly Ash and Quartz Sand. In Maltoviny 2016 - sborník příspěvků. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 42-46. ISSN: 1662-9752.
   Detail

   HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 416-421. ISBN: 978-3-0383-5766-7. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 861, s. 32-39. ISSN: 1660-9336.
   Detail

   ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Verification of manufacturing of sintered fly ash aggregate. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 171-178. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Design of the composition of lightweight concrete floor with self-rising function, based on the reaction of hydrogen peroxide with calcium hypochlorite using secondary raw materials. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 186-193. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Využití alternativních materiálů pro modifikaci systémů ETICS. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 194-201. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. ARTIFICIAL AGGREGATE FROM SINTERED COAL ASH. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 2014, s. 749-753. ISSN: 1580-2949.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. Durability testing of cement matrices for neutralization sludge disposing. In Energy and Clean Technologies Conference Proceedings, Volume III. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vienna: SGEM World Science, 2016. s. 11-16. ISBN: 978-619-7105-82- 7. ISSN: 1314-2704.
   Detail | WWW

   ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. The Use of Secondary Crystallization in Cement- Based Composites. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2016, roč. XIV., č. 12, s. 2001-2004. ISSN: 2010-3778.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout. In Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. The Netherlands: Elsevier, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Utilization of Fly Ash in High Performance Floor Screed Based on Cement and its Influence on Physical Mechanical Properties. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. s. 201-205. ISSN: 0255-5476.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Examination of microstructure of solidification product containing hazardous sludge. Procedia Engineering, 2016, roč. 151, č. 1, s. 402-409. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Experimental testing of Solidification Products containing hazardous waste- Neutralization Sludge with aim of material utilization. In Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering. London, UK: CRC Press/ Balkema, 2016. s. 275-280. ISBN: 978-1-315-67590- 9.
   Detail | WWW

   HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Influence of gypsum additive on the formation of tobermorite in autoclaved aerated concrete. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 116-121. ISSN: 1013-9826.
   Detail

  • 2015

   HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Formation Of Tobermorite At Different Materials Composition Of Aerated Concrete. In International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014). Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 247-250. ISBN: 978-3-03835-442- 0. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R. Environmental Limits of Using Newly Developed Progressive Polymer Protection and Repair Systems. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, roč. 9 (2015), č. 9, s. 1-4. ISSN: 1307- 6892.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Testing of waterproofing gels penetration rate while exposure to higher temperature. In Advanced materials research. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 189-192. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Additives on the Properties of Lightweight Concrete Screed. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 170-173. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Epoxy screed as possible protection of floor surfaces. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 166-169. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ. Brno: 2015.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Remediation of old sandstone structures via hydroinsulating injection gels. Advanced Materials Research, 2015, roč. 1122, č. 1122. 51, s. 51-54. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R. EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, 2015.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Special Repair Materials and Influence of Aggressive Environment on their Properties. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 127-130. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; FLEISCHHACKER, J. FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI PÓROBETONU S PŘÍMĚSÍ FLUIDNÍHO POPÍLKU. In Sborník příspěvků Construmat. Brno: VUT Brno, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Optimalizace složení injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Development of grout for additional seal embankment dams. In 7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD'2015. Procedia Engineering. Tomasz Tracz, Izabela Hager. Nizozemsko: Elsevier, 2015. s. 632-638. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Hydrofobizace cementobetonových rytů vozovek a její vliv na pojízdné vlastnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 133-142.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot. In 978-80-214-5205- 3. Brno: 2015. s. 123-127. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Utilization of Liquefying Additives in Clay Fly Ash Grouting Mixtures. In CRRB 2015 - Sborník odborných abstraktů. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 229-232. ISBN: 978-80-02-02539- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Popílek jako vhodná součást injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 121-132. ISBN: 9788021451926.
   Detail | WWW

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, 2015. s. 237-244. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Samonivelační lehčený potěr pro podlahy. In Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2015, 2015. s. 251-260. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lehčený podlahový potěr se samonivelační funkcí. In Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník příspěvků konference CONSTRUMAT 2015, 2015. s. 123-132. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 193-199.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Long Term Storage on Properties and Stability of Dry Mixture. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 201-204. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BAYER, P. The Properties of Polymer- Modified Mortars Using Pozzolana Active Admixtures. In Polymers in Concrete, Towards Innovation, Productivity and Sustainability in the Built Environment. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 185-192. ISBN: 978-3-03835-677- 6.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Possibilities of Aerated Concrete Remediation Through the Usage of Injection Screens. In ICEBMP 2015 - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research, (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 255-260. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Study of Mechanical Properties of Protective Materials Using Waste Raw Materials. In Proceedings of IASTEM Interantional conference. Bhubaneswar, Indie: R. K Printers, 2015. s. 8-11. ISBN: 978-93-85832-36- 9.
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Methods of inspection and maintenance of Iterson cooling towers. In Proceedings of the 17th IAHR International Conference on Cooling Tower and Heat Exchanger. 1. Gold Coast, Australia: The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Queensland, 4072, Australia, 2015. s. 65-73. ISBN: 978-0-646-94377- 0.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The possibility of using inhibitors in new repair materials. In Concrete 2015 - Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia, in conjunction with the 69th RILEM Week “Construction Innovations, Research into Practice”. 1. 2015. s. 1518-1527. ISBN: 978-1-943847-70- 9.
   Detail | WWW

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BENEŠOVÁ, A. Enhancing the wood glue bond using cellulose modified epoxy. Advanced Materials Research, (online), 2015, roč. 2015, č. 1122, s. 145-148. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; ŤAŽKÝ, T. The examination of waste industry sludge solidification/ stabilization possibility. In Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 211-217. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J. The Study of Cement Composites with Inbuilt Hazardous Waste. In CMME 2014 - Abstract. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publication, 2015. s. 47-51. ISBN: 978-3-03835-385- 0. ISSN: 1662-7482.
   Detail

   ŠNIRCH, Z.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Výzkum za účelem predikce koroze ocelových prvků u OK distribuční soustavy VVN společnosti E.On Česká republika s.r.o. 2015. s. 1-72.
   Detail

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Solidification of Hazardous Waste with the Aim of Material Utilization of Solidification Products. Procedia Engineering, 2015, roč. 108, č. 1, s. 639-646. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E. Development of microstructure of the fly ash aerated concrete in time. In Book of Abstracts. Procedia Engineering. Krakow: Elsevier, 2015. s. 624-631. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; FLEISCHHACKER, J. Fluidní popílek v technologii autoklávovaného pórobetonu. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2016. Brno: 2015. s. 55-63. ISBN: 9788021451926.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of fly ash and binders on designing a grouting mix. Waste forum, 2015, č. 4, s. 192-198. ISSN: 1804- 0195.
   Detail | WWW

   HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Effect of autoclaving conditions on the final properties of aerated concrete. Waste forum, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 219-224. ISSN: 1804- 0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Recycled glass as a filler for screeds and other materials. Waste forum, 2015, č. 4, s. 200-204. ISSN: 1804- 0195.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry. Waste forum, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 181-191. ISSN: 1804- 0195.
   Detail | WWW

   FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. Determining the Presence of the Corrosion Inhibitors Based on Amines in Hardened Mortars. In Proceedings of the Confecence on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 93-97. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail | WWW

  • 2014

   VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P.; DROCHYTKA, R. Evaluation of FRP/wood adhesively bonded epoxy joints on environmental exposures. Journal of Adhesion Science and Technology, 2014, roč. 28, č. 14-15, s. 1405-1417. ISSN: 0169-4243.
   Detail

   DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití rentgenové tomografie ve stavebních materiálech. Zpravodaj WTA CZ, 2014, roč. 2014, č. 3- 4, s. 17-19. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Experimental testing of hydroinsulating injection screens. In 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013. Advanced Materials Research. 2014. s. 2327-2330. ISBN: 978-3-03785-972- 8. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V. Laboratory Determination of Consistency of Grouting Mixes. In EESD 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 617-620. ISBN: 978-3-03785-972- 8. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Physical-mechanical aspects of preparing thermal insulation materials on the basis of liquid (water) glass. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 117-120. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. VLIV POROZIMETRIE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA ÚČINNOST GELOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH CLON. In Juniorstav 2014 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technickév Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 301-301. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Autoclaving Time Influence on Fly Ash Aerated Concrete Compressive Strength and Microstructure. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 301-304. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The use of cementation process for waste industrial sludge solidification. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. s. 252-257. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Development of a new kind of aerated screeds for lightweight floors. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zurich, Schwitzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 215-219. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. DEGRADACE SPRÁVKOVÝCH HMOT VLIVEM PŮSOBENÍ AGRESIVNÍHO SÍRANOVÉHO PROSTŘEDÍ. In SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014. 2014. s. 204-207. ISBN: 978-80-905471-1- 7.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Správkové hmoty na bázi geopolymerů. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 208-211.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 202-205.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M.; HELANOVÁ, E. Jílovopopílkové injektážní směsi pro sanace sypaných hrází. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 262-267. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Surovinové složení pórobetonu a jeho vliv na vznik tobermoritu. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 62-69. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
   Detail

   ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Production possibilities of concrete based on artificial fly ash aggregates. In CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 130-133. ISBN: 978-80-02-02502- 3. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Modification of epoxy adhesives to enhance glue ductility in relation to wood adherends. In International Conference on Wood Adhesives. Toronto: Forest Product Society, 2014. s. 314-323. ISBN: 978-0-935018-37- 0.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Measuring of the penetration rate of injection gels during remediation of various building materials. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Švýcarsko: 2014. s. 219-222. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Influence of material properties of input raw materials on microstructure of aerated concrete. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 73-76. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Cyclic Weathering of Wood - Polymer Composite Modified by a Fly Ash Admixture. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 145-149. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; VODOVÁ, L. Lehčený potěr pro podlahové systémy s využitím druhotných surovin. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 213-216.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. High- temperature devices and new ways of theirs insulation. 2014.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI INHIBITORŮ KOROZE V ZATVRDLÝCH MALTÁCH. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. 2014. VUT v Brně: VUT v Brně, 2014. s. 63-70. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
   Detail | WWW

   BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; KEPÁK, R. Diagnostické metody pro průzkumy chladících věží. All for Power, 2014, roč. 8, č. 5, s. 74-78. ISSN: 1802- 8535.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. New evaluation methodology for solidification product durability assessment. International Science Index, 2014, roč. 8, č. 6, s. 448-452. ISSN: 1307- 6892.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MIKOVÁ, L. NOVÉ ZPŮSOBY HYDROIZOLAČNÍCH CLON. In XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014. 2014. s. 267-275. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Možnosti vylehčení betonu: Ověření vlastností konkrétních přísad pro napěnění. 2014. s. 30-31.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj průmyslových podlah s využitím odpadních surovin. 2014. s. 273-276.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the character of input materials on formation and properties of sintered fly ash body. Construction Materials and Structures. Amsterdam: IOS Press BV, 2014. s. 703-708. ISBN: 978-1-61499-465- 7.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Penetration rate of various injection gels in dependence on wetness of building materials. In Applied Mechanics and Materials Vols. 752-753 (2015). Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 720-723. ISBN: 978-3-03835-442- 0. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Laboratory verifying of injection screens efficiency. In Advanced Materials Research. 2014. s. 325-328. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

  • 2013

   BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V. Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 2013, č. 284- 287, s. 1315-1319. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. New type of industrial floors with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 645, č. 2013, s. 164-167. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Development of flooring materials with cellular waste. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 2013, s. 172-175. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Possible substitutes of epoxy screed filler with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 645, č. 01, s. 77-80. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Influence of Granulating Equipment on the Quality of Artificial Aggregate. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 634 - 638, s. 2707-2710. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; VENHODOVÁ, E. Lightweight artificial aggregate based on fly ash for new rehabilitation materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 688, s. 146-152. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Amelioration of the Porosity in Silicate Based Materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 03, s. 176-179. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The study of solidification/ stabilization product properties made of hazardous industrial waste water sludge. International Journal of chemical and Environmental Engineering Systems, 2013, roč. 2012, č. 3, s. 59-63. ISSN: 0976- 3716.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu. TZB- info, 2013, roč. 15, č. 18, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E. Popílkový pórobeton jako jedna z možností zhodnocení vedlejších energetických produktů. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 156-161. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Využití druhotných surovin při sanaci sypaných hrází. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 162-167. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Možnosti ověření nových receptur popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference. Brno: T.D.V. Brno, 2013. s. 210-214. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití popílku při vývoji nové tepelně- izolační hmoty. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 122-125. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Perlitbetón a nové možnosti jeho využitia. Stavebné materiály. Bratislava: Jaga Group s.r.o., 2013. s. 48-48. ISSN: 1336- 7617.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. The Use of By- products in New Adhesive Mortars. WULFENIA, 2013, roč. 20, č. 7, s. 31-43. ISSN: 1561- 882X.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně- izolačního systému. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 131-134. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehčené stavební hmoty z pohledu evropského trhu. In Construction Materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 233-237. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
   Detail

   TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Použití lehkých odpadů v rozvoji lehčených stavebních materiálů. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2013. s. 111-114. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. 2013. s. 152-155. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Using Waste Diatomaceous Earth for Polymer- Modified Mortar. Advanced Materials Research, 2013, roč. 687, č. 2013, s. 266-273. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Study of effect of higher temperature on the properties of a new silicate- based thermal insulation material. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 409- 410, č. 09, s. 584-588. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Možnosti využití výsledných produků solidifikace při stavbě zemního tělesa pozemních komunikací. In Ekologie a nové stavební hmoty. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 44-47. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Efekt přídavku různých pojiv při solidifikaci nebezpečných odpadů. In Popílky ve stavebnictví 2013 : I. mezinárodní konference : [15.-17. května 2013, Brno] : sborník přednášek. Brno: Novpress, 2013. s. 82-87. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Zkoušení viskozity injektážních směsí v laboratorních podmínkách. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 167-175. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Využití fluidních popílků pro zlepšení reologie čerstvého pórobetonu. In Alternativní stavební pojiva - Sborník příspěvků semináře. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 7-12. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Aluminium powder as an aerating agent in cementitous lightweight building material. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: 2013. s. 3396-3401. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. METODY POSUZOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INJEKTÁŽNÍCH CLON. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ, sborník recenzovaných příspěvků. 2013. s. 177-184. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Inovativní metodika hodnocení účinnosti inhibitorů koroze ocelové výztužev cementem pojených materiálech. In Sborník příspěvků. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 333-338. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Development of a new polymercement waterproofing screed with secondary materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 687, s. 391-396. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Utilization of industrial waste for sintered artificial aggregate production technology. In New Developments in Structural Engineering and Construction - volume II. Singapore: Research Publishing Services, 2013. s. 945-950. ISBN: 978-981-07-6680- 1.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; SOKOL, P. Vliv granulačního zařízení na průběh výpalu a kvalitu kameniva ze spékaných popílků. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, sborník konference. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 40-43. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Možnost využitelnosti popílků pro lehká umělá kameniva. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 93-98. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Utilization of FBC ash in autoclaved aerated concrete technology. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, 2013, roč. 2014, č. 1, s. 79-83. ISSN: 2313- 0555.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. FBC ash as a valuable raw material for aerated autoclaved concrete. In Recent Advances in Energy Planning and Environment. Energy, Environmental and Structural Engineering. Paris: WSEAS, 2013. s. 81-84. ISBN: 978-960-474-346- 9. ISSN: 2227- 4359.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. EVALUATION OF DEGRADING AMBIENCE INFLUENCE ON MODIFIED WOOD- POLYMER COMPOSITE PROPERTIES. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3270-3275. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
   Detail

   DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Investigation of the causes of colour inconsistency in the facades of Vrchotovy Janovice Castle. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The Verification of Usage Possibilities of the Hazardous Waste Solidification Product in the Construction of Road Embankment. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2014, č. 864- 867, s. 1947-1953. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. VLIV PODÍLU PLASTOVÉHO REGRANULÁTU NA VLASTNOSTI DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 13, č. 2, s. 81-86. ISSN: 1213- 1962.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry. Procedia Engineering, 2013, roč. 2013, č. 57, s. 1192-1197. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ STAVU ZABUDOVANÉ OCELOVÉ VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 223-226. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Verification of the efficiency of anti- corrosion systems for reinforced concrete constructions in a laboratory environment. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 876-879. ISSN: 1662- 7482.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Corrosion inhibitors as a prevention. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 897, s. 144-148. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The impact of various binders addition on solidification/ stabilisation process of hazardous waste. INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE 2013, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 117-122. ISSN: 2146- 7382.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Laboratorní proverení vhodnosti neutralizacního kalu k solidifkaci stabilizaci s cílem využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 287-296. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
   Detail

   KRIVENKO, P.; DROCHYTKA, R.; GELEVERA, A.; KAVALEROVA, E. Mechanizm of preventing the alkali- aggregate reaction in the alkali activated cement concretes. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2013, roč. 45, č. 1, s. 157-165. ISSN: 0958- 9465.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Stanovení kvality VEP, produkovaných v elektrárně Prunéřov II. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-51.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Analýza vzorků popelovin, uložených na skládně v lokalitě Prosenice. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-37.
   Detail

  • 2012

   ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; SCHENKOVÁ, K. POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ. Soudní inženýrství, 2012, roč. 22, č. 5- 6, s. 230-235. ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Microstructural Study of Cement Composites Produced by Hazardous Waste Stabilization/ Solidification. AMR - Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 587, s. 97-101. ISSN: 1662- 8985.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Development of a new reclamation material by hazardous waste solidification/ stabilization. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 446- 449, s. 2793-2799. ISSN: 1022- 6680.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně- izolačními schopnostmi. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 245-249. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vývoj nové tepelně- izolační hmoty na silikátové bázi. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2012. s. 72-74. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. The use of lightweight aggregate and waste materials in development of cellular building materials. In Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2012. 2012. s. 1150-1152. ISBN: 978-80-905243-0- 9.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj lehčeného potěru pro podlahy v konstrukcích vyžadujících co nejmenší zátěž. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 250-253. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj modifikovaného lehčeného materiálu pro podlahy s využitím odpadních surovin. In Ekologie a nové stavební hmoty. 2012. s. 75-78. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
   Detail

   KEJHA, P.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÓROBETONŮ PRO ETICS. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 114-119. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. 265 s. ISBN: 978-80-260-2210- 7.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NOVÉ TYPY KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 1, č. 1, s. 241-244. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Cement based material with crystal- growth ability under long term aggressive medium impact. Applied Mechanics and Materials, 2012, roč. 166- 169, č. 1773, s. 1773-1778. ISSN: 1662- 7482.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Fly-Ash Usage in New Cement- Based Material for Concrete Waterproofing. AMR - Advanced Materials Research, 2012, roč. 535 - 537, č. 1902, s. 1902-1906. ISSN: 1662- 8985.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové materiály na bázi crystalline technology pod vlivem dlouhodobého působení agresivních médií. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2011, č. 1, s. 259-263. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. The use of anthracite fly ash for the production of autoclaved aerated concrete. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 512- 515, s. 3003-3006. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj vysokohodnotného kameniva ze spékaných popílků. Energetika, 2012, roč. 62, č. 3/ 2012, s. 164-166. ISSN: 0375- 8842.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Sanace sypaných hrází popílkovo- jílovou injektáží. In XVI. mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot v Telči - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2012. s. 29-32. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Sanace zemního tělesa ochranných hrází injektážemi s využitím vedlejších energetických produktů. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 177-181. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Vliv jemnosti popílku na kvalitu vypáleného střepu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. s. 122-125. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Hodnocení vhodnosti popílků pro technologii výroby pórobetonu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. s. 119-121. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Studium trvanlivosti a mikrostruktury solidifikátu připraveného z nebezpečného odpadu. In Odpadové fórum 2012. 1. Kouty nad Desnou: Odpadové fórum, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-85990-20- 1.
   Detail

   SCHENKOVÁ, K. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY. Soudní inženýrství, 2012, roč. 2011- 22, č. 5- 6, s. 230-235. ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Hydration of tricalciumsilicate (Ca3SiO5) investigated by emanation thermal analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 100, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1388- 6150.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Opravy ochranných hrází injektážemi na bázi vedlejších energetických produktů. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18., č. 7, s. 43-45. ISSN: 1213- 0311.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANDORA, J. The Usability of Fly Ash for the Construction of Embankment Dams. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012 (587), č. 587, s. 26-30. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; KORJENIC, A.; HROUDOVÁ, J. Improving the energy efficiency in buildings while reducing the waste using autoclaved aerated concrete made from power industry waste. ENERGY AND BUILDINGS, 2012, roč. 58, č. 3, s. 319-323. ISSN: 0378- 7788.
   Detail | WWW

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Možnosti vylehčení stavebních materiálů pro podlahy. In Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012 sborník příspěvků. 2012. s. 179-182. ISBN: 978-80-905256-0- 3.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lightweight floors with cellular aggregate as part of the mixture. Proceedings in Electronic International, Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, roč. 1, č. 1, s. 649-651. ISSN: 1338- 7871.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Epoxidový nátěr pro vodorovné konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 89-91. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. The use of lightweight building materials on the market in the czech republic and abroad and the possibilities of its extension. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012. 2012. s. 193-196. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj nového materiálu pro podlahy na bázi neautoklávovaného pórobetonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. 2012. s. 141-143. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Modifikovaný lehčený potěr na bázi odpadních surovin s použitím netradičních plniv. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. 2012. s. 448-452. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lehčené kamenivo jako součást matrice v materiálech pro podlahy. In Zborník prednášok Betonárské dni 2012. 2012. s. 163-164. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Silicate based thermo-insulating material - use of fly ash as substitution of part of cement content. Proceedings in Electronic International, Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, roč. 1, č. 1, s. 89-91. ISSN: 1338- 7871.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Provzdušněný perlitbeton - vliv náhrady části plniva popílkem. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechStav 2012 - Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 224-227. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehký izolační beton. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 427-430. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Nové možnosti využití perlitbetonu. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 177-178. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E. Nové perspektivní zdroje popílků pro výrobu pórobetonu v ČR. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Metodika zkoušení vlastností popílkových pórobetonů. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 11-17. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
   Detail

   DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Analýza příčin barevné nejednotnosti fasády zámku ve Vrchotových Janovicích. Zpravodaj WTA CZ, 2012, roč. 2012, č. 3- 4, s. 12-17. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. SLEDOVÁNÍ STAVU OCELOVÉ VÝZTUŽE POMOCÍ METODY MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU. In Sborník anotací Juniorstav 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 357-357. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Sledování stavu ocelové výztuže pomocí metody měření elektrického odporu. Konstrukce, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 84-85. ISSN: 1213- 8762.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; KULÍSEK, K. Beitrag zur Problematik der Porenbetonherstellung an der Basis von Flugaschen in der Tschechischen Republik. In 18. Internationale Baustofftagung "IBAUSIL". Weimar: Bauhaus- Universität Weimar, 2012. s. 1295-1303. ISBN: 978-3-00-034075- 8.
   Detail

   BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Use of emanation thermal analysis to characterize microstructure development during Portland cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 100, č. 1, s. 560-568. ISSN: 1388- 6150.
   Detail

  • 2011

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Snižování tepelných ztrát vysokoteplotních zařízení. In Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 15-18. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 141-145. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. VLIV DRUHOTNÝCH SUROVIN NA DIFUZNÍ VLASTNOSTI MODIFIKOVANÝCH HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 117-122. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Properties of cement composites produced by hazardous waste stabilization- solidification. In 2ND WTA- INTERNATIONAL PHD SYMPOSIUM. 1. Brno: WTA, 2011. s. 87-94. ISBN: 978-3-937066-21- 9.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Development of Adhesive Material With Increased Adhesion After Heat Effect. Porto: Universidade do Porto, 2011. s. 676-676.
   Detail

   BOHUŠ, Š. a kol. Stavební materiály a technologie sloužící k ochraně architektonického dědictví a péči o památky - 2nd WTA International Ph. D symposium. Zpravodaj WTA CZ, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 12-15. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Využití vedlejších energetických produktů zejména popílků při výrobě pórobetonu. In 8. Konference speciální betony - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 111-116. ISBN: 978-80-86604-54- 1.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Optimalizace složení surovinové směsi pro výrobu umělých popílkových kameniv. In XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Artificial aggregate from the different types of fly ash. In New approaches in nimerical analysis in civil engineering. Iasi, Romania: Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2011. s. 93-99. ISBN: 978-606-582-006- 7.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Popílky jako surovina nejen pro výrobu umělého kameniva. In Construmat 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové druhy sanačních hmot a jejich vliv na mikrostrukturu betonu. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 128-134. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Zkoušení úletových popílků pro technologii výroby pórobetonu. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 497-503. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Passportization of ashes for production of porous concrete in the Czech Republic. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. s. 51-56. ISBN: 978-83-89334-26- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Studium chování pórobetonu po zabudování do konstrukce z tepelně- vlhkostního hlediska. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Popílky jako kvalitní surovina pro stavební hmoty. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011. s. 15-15. ISSN: 1212-7779.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Lehké umělé kamenivo ze spékaných popílků. Odpadové fórum, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 21-22. ISSN: 1212- 7779.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vysokohodnotné umělé kamenivo pro sanační betony. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2011. 1. Praha: WTA CZ, 2011. s. 73-76. ISBN: 978-80-02-02344- 9.
   Detail

   DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. The monitoring of the state of reinforced concrete lining of tunnels exposed in aggressive conditions and prediction of its next life. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2010, č. 58, s. 124-130. ISSN: 2010- 376X.
   Detail

   DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2011, č. 58, s. 879-882. ISSN: 2010- 376X.
   Detail

   ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R. The influence assessment of building materials contamination by petroleum products with the help of physicochemical analysis. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2011, č. 58, s. 726-731. ISSN: 2010- 376X.
   Detail

   DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An electronic international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology., 2011, roč. 2011, č. 58, s. 879-882. ISSN: 2010- 3778.
   Detail

   KEJHA, P.; DROCHYTKA, R. Studium vlastností polymerem modifikovaných malt při působení kyseliny chlorovodíkové. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 194-196. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možné využití druhotných surovin při návrhu nového izolačního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2011. s. 85-88. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of aerated concrete used as an insulating material for higher temperatures. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete - Securing a sustainable future. 1. Bydgoszcz, Poland: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. s. 195-200. ISBN: 978-83-89334-26- 4.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Polymer- Modified Mortars for Surface Treatment with the Utilization of Waste Polystyrene. Key Engineering Materials, 2011, roč. 446, č. 2011, s. 141-150. ISSN: 1013- 9826.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Aerated concrete used as an insulating material at higher temperatures. cement-wapno- beton, 2011, roč. 2011, č. SI, s. 102-105. ISSN: 1425- 8129.
   Detail

  • 2010

   ŽIŽKOVÁ, N.; ŠEVČÍK, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V. Projekt FT-TA 5/ 092. Projekt FT-TA 5/ 092. STOMIX. Žulová: 2010. s. 1-20.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Vývoj drenážní stěrky. In Construmat 2010 Sborník příspěvků. Bratislava: STU v Bratislavě, 2010. s. 114-116. ISBN: 978-80-227-3297- 0.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech. In CONSTRUMAT 2010. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2010. s. 173-177. ISBN: 978-80-227-3297-0.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Use of Waste Polystyrene for Production of Cellular Polymer- Modified Mortars for Surface Treatment. In ICPIC 2010 13th International Congress on Polymers in Concrete. Funchal, Madeira: University of Minho, 2010. s. 421-429. ISBN: 978-972-99179-4- 3.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Uhelné hlušiny jako umělé spékané kamenivo do betonu. Odpadové fórum, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 19-20. ISSN: 1212- 7779.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. PROBLEMATIKA VHODNOSTI VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ PRO SPRÁVKOVÉ MATERIÁLY. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 20, s. 378-385. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ZACH, J. Studium vlivu vlhkosti na mikrostrukturu a vlastnosti pórobetonu. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 2010, č. 1- 2, s. 20-22. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   SCHENKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L. Vývoj tržních cen bytů v nelehkém (z pohledu nemovitostního trhu) období 2008 - 2009 ve městě Brně. Odhadce a oceňování majetku, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 34-39. ISSN: 1213- 8223.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb - poznatky z praxe. ERA 21, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 78-79. ISSN: 1801- 089X.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K. Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů. Silikátový zpravodaj, 2010, roč. 2010, č. 1- 2, s. 1-3. ISSN: 1212- 3188.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; GAILIUS, A. Hazardous Wastes Recycling by Solidification/ Stabilization Method. Materials Science, 2010, roč. 16, č. 2, s. 165-169. ISSN: 1392- 1320.
   Detail

  • 2009

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Využití vybraných druhů plniv na dřevní bázi v dřevoplastových kompozitech. In Recyklace odpadů XIII. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 313-318. ISBN: 978-80-248-2073-6.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z. Využití odpadu z praní drceného vápence jako druhotné suroviny pro výrobu silikátových kompozitních materiálů. In IDEAS 09 - Sborník příspěvků z konference. 1. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2009. s. 191-196. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
   Detail

   DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š. Metody testování hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek konference Zkoušení a Jakost 2009. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. s. 307-315. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Degradace železobetonových konstrukcí a jejich diagnostika. Beton TKS, 2009, roč. 9, č. 3, s. 3-7. ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   MATULOVÁ, P. Súčasné hydroizolačné kryštalizačné látky. Eurostav, 2009, roč. pátý, č. 1- 2, s. 32-33. ISSN: 1336- 7617.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (2. část). Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 1/ 2009, s. 18-19. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; PUMPR, V. Metody testování hydroizolačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek Mezinárodní konference nátěrových hmot 2009. 1. Seč: Univerzita Pardubice, 2009. s. 307-316. ISBN: 978-80-7395-176- 4.
   Detail

  • 2008

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Rozdělení vad a poruch keramických obkladů a dlažeb. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 2/ 2008, s. 24-26. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Trvanlivost sanačního zásahu provedeného na železobetonové konstrukci. Zpravodaj WTA CZ, 2008, roč. 2008, č. 1- 2, s. 8-11. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 4/ 2008, s. 32-33. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady dlažebních prvků včetně doplňků. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 3/ 2008, s. 32-33. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 6/ 2008, s. 26-27. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DŘÍNOVSKÝ, L.; DUFKA, A. Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů. Soudní inženýrství, 2008, roč. 19, č. 4, s. 213-219. ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. PMM for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of By- Products. International Journal of Concrete Structures and Materials, 2008, roč. 2, č. 1, s. 49-55. ISSN: 1976- 0485.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P.; DOHNÁLEK, P. Hydroizolační krystalizační látky v současnosti. Realizace staveb, 2008, roč. 3, č. 5, s. 20-27. ISSN: 1802- 0631.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (2. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 5/ 2008, s. 26-27. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

  • 2007

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Methoden der Betoninstandsetzung am Beispiel von Naturzug- Kühltürmen. In WTA- Almanach 2007. 1. Wien: WTA, 2007. s. 43-56. ISBN: 978-3-937066-07- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost stavebních materiálů. TRVANLIVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 1-150.
   Detail

   CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika výroby betonových obkladů s využitím odpadů. In sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 14. betonářské dny. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 407-411. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
   Detail

   ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů. In Sanace 2007. brno: 2007. s. 155-163.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (1. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 3, s. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (2. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 4, s. 52-53. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Vady a poruchy keramických podlah. Podlahy a interiér, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 50-52. ISSN: 1214- 391X.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Betonové průmyslové podlahy a některé jejich vady a poruchy. DOMO, 2007, roč. 11, č. 5, s. 50-52. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Dřevěné podlahové konstrukce. DOMO, 2007, roč. 11, č. 1, s. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy betonu. Realizace staveb, 2007, roč. 2, č. 1, s. 30-33. ISSN: 1802- 0631.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie. Inžinierske stavby, 2007, roč. 55, č. 1, s. 40-42. ISSN: 1335- 0846.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vybrané vady dřevěných podlah. DOMO, 2007, roč. 11, č. 2, s. 36-39. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů. Beton TKS, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 55-61. ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. Rizika v pokládce obkladů a dlažeb. Stavitel, 2007, roč. 10, č. 9, s. 42-44. ISSN: 1210- 4825.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Prestižní mezinárodní akce WTA TAG se poprvé uskuteční na území ČR. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 10, č. 3- 4, s. 5-5. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Úvodní slovo předsedy WTA CZ. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 10, č. 1- 2, s. 2-2. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R. Možnosti využívania druhotných surovín v stavebníctve. Stavebné hmoty, 2007, roč. 3, č. 3, s. 25-32. ISSN: 1336- 6041.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Realizácia inžienierskych sietí pomocou popolčekových suspenzií. Stavebné hmoty, 2007, roč. 3, č. 4, s. 14-17. ISSN: 1336- 6041.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Využití akusticky pohltivého konstrukčního betonu pro výrobu absorpčních panelů do železničních tunelů. Inžinierske stavby, 2007, roč. 4, č. 4, s. 46-47. ISSN: 1335- 0846.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Environmental Deterioration of Materials. In Environmental Deterioration of Materials. Advances in Architecture. Ashurst, Southampton, Great Britain: WIT Press, 2007. s. 249-286. ISBN: 978-1-84564-032- 3.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NEW PROGRESSIVE ELEMENTS IN MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In The Fifth Conference on Material Problems in Civil Engineering - MATBUD 2007. 1. Krakow: Instytut Materialow i Konstrukcji Budowlanych Krakow, 2007. s. 102-108. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. INNOVATION AND DEVELOPMENT OF NEW MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In 6TH INTERNATIONA CONFERENCE OF PHD STUDENTS. 1. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. s. 413-417. ISBN: 978-963-661-783- 7.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY KAMENIVA Z ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ. In 6. Konference technologie betonu - Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 29-35. ISBN: 978-80-903807-4- 5.
   Detail

   CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New polymeric facing material. In 6th International Conference of PhD Students. 1. Miskolc: University of Miskolc, 2007. s. 197-202. ISBN: 978-963-661-783- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; CHLACHULOVÁ, L. Obkladové prvky z druhotných surovin - alternativní metody sanace povrchů. In XVII. mezinárodní sympozium Sanace 2007. 1. Nosova tiskárna, Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 411-417.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Polymer- cement Materials for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of Waste Materials. In Proceedings of ICPIC 2007. 1. Chuncheon, Korea: Kangwon National University, 2007. s. 469-480. ISBN: 89-960045-0- 2.
   Detail

   ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R. Metodológia možností využitia druhotných surovín ve stavebníctve. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 207-232. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
   Detail

   CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. PROGRESIVNÍ VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN JAKO NÁHRADY POJIVA PŘI VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference Construmat 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava, 2007. s. 82-85. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Grouting system - progressive method of rehabilitation. In Inspection appraisal repairs and maintance of structures. Nort Cyprus: CL-Premier Conference organisation, Singapore, 2007. s. 363-370. ISBN: 978-981-05-8192-3.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T.; KALOVÁ, V. NOVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY POPÍLKOVÉHO AGLOPORITU. In Sborník přednášek Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 153-156. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
   Detail

  • 2006

   MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., CHABR, J. Nové injektážní směsi, systémy a technologie. 1. 1. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2006. 5 s. ISBN: 80-8076-024- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R. New screed Materials with the use of by- products. In Proceedings IV. International Scientific Conference Quality and Reliability in Building industry. TU Košice. Žilina: 2006. s. 93-98. ISBN: 80-8073-594- 8.
   Detail

   MACEKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. Vliv vegetace a poruchy základů. Praha: Verlag Dashöfer odborné nakladatelství stavební literatury, 2006.

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Protection and repair of shell of natural draught cooling tower with extensive and large damage of concrete. WTA Journal, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 239-260. ISSN: 1612- 0159.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Základní dělení podlahových konstrukcí podle skladby a materiálového složení. DOMO, 2006, roč. 10, č. 6, s. 44-45. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Průmyslové podlahy a jejich poruchy. Podlahy a interiér, 2006, roč. 2006, č. 11, 12, s. 42-44. ISSN: 1212- 4737.
   Detail

   SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R. Správná montáž keramických obkladů a dlažeb a nejčastější chyby při montáži. Realizace staveb, 2006, roč. 1, č. 1, s. 102-103. ISSN: 1802- 0631.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; SOKOLÁŘ, R. Správna montáž keramických obkladov a dlažieb a najčastějšie chyby pri montáži. Stavebné materiály, 2006, roč. 2, č. 11- 12, s. 20-21. ISSN: 1336- 7617.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Sborník přednášek. 1. Milovy: Sprint service Praha, 2006. s. 3282-1032876. ISBN: 80-02-01792- 7.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2006. s. 381-387. ISBN: 80-239-7146- 8.
   Detail

   MATULOVÁ, P. DROCHYTKA, R. OPRAVA TRHLIN A POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2006. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2006. s. 45-50. ISBN: 80-903502-4- 0.
   Detail

   MATULOVÁ, P.; DROCHYTKA, R.; MICHALCOVÁ, G. NEW PROGRESSIVE GROUTING SYSTEMS WITH UTILIZATION OF RAW WASTE MATERIALS APLICATION IN STABILIZATION SUBSOIL OF THE PYLON OF THE BRIDGE STRUCTURE. In BRIDGES. DUBROVNÍK: Croatien society of structural engineers, 2006. s. 631-638. ISBN: 953-95428-0- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. AKTUALIZACE TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU A KONTROLY OPRAV ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝROBNÁCH ČEZ, a. s. - CHLADICÍ VĚŽE A KOMÍNY. In 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. Srní: ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., 2006. s. 173-176. ISBN: 80-239-7878- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. UTILIZATION OF WASTE RAW MATERIALS FOR PRODUCTION OF HIGH-STRENGTH REACTIVE POWDER CONCRETE (RPC). In IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY. 1. Levoča: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2006. s. 99-104. ISBN: 80-8073-594- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R., MATULOVÁ, P. Research of the repair and maintenance of concrete structures by compaction grouting. In Advances in concrete through Science and Engineering. 1. Quebec Canada: RILEM, 2006. s. 1-8. ISBN: 2-35158-003- 6.
   Detail

   MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., PETRÁNEK V., CHABR J. Possibilities of Waste Raw Materials Application in Grouting Materials. In The second fib congress. 1. Neapol: 2006. s. 1-7. ISBN: 88-89972-06- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT. In RECYCLING 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 158-165. ISBN: 80-214-3142- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Efektivní metody sanace betoových konstrukcí ve smyslu nových ČSN EN. In VODOJEMY 2006. 1. Vyškov: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 2006. s. 89-95.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Programy celoživotního vzdělávání na Fakultě stavební. In sborník z konference. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 392-394. ISBN: 80-85645-56- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; MATULOVÁ, P. Tetraedr - programy dalšího profesního vzdělávání. In sborník. 1. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 415-417. ISBN: 80-85645-56- 4.
   Detail

   ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Snížení hlukové zátěže v železničních tunelech pomocí zvukopohltivých panelů. In 13. Betonářské dny. Hradec Králové: Česká betonářská společnost, 2006. s. 220-227. ISBN: 80-903807-2- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektáž betonů dle ČSN EN. In Injektáže betonu a zdiva. 1. Praha: WTA CZ, 2006. s. 10-17.
   Detail

   PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Výzkum a vývoj v oblasti sanací tunelů železničních tratí. In Sanace 2006. SSBK, 2006. s. 407-411. ISBN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. Posouzení příčin vzniku závad nášlapné vrstvy podlah v klubovém patře v objektu Sazka Arény v Praze (C 1105). 2006.
   Detail

  • 2005

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.001/ 02 Sportovně rekreační areál Ostravice. 2005.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MIHALÍKOVÁ, K. Zajištění povrchového designu betonu stěrkami na bázi odpadních surovin. In 12. Betonářské dny 2005. 1. Hradec Králové: Česká betonářská společnost, 2005. s. 25-28. ISBN: 80-903502-2- 4.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.003/ 02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum". 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.006/ 02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.007/ 02 Centrum pohybových aktivit Kravaře. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.008/ 02 Evropské kongresové centrum Dvorana. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.009/ 02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.010/ 02 Centrum moravského vinařství. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.011/ 02 Kongresové centrum Zlín. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.015/ 02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko- Třebovsku. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.023/ 02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.024/ 02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/ 02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.033/ 02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv. Markéty. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed. Expertní posudek investičního projektu p.č.035/ 02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.042/ 02 Revitalizace Bíloveckého zámku. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.045/ 02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání, kultury a aktivit volného času. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.052/ 02 Sportovní areál Ještěd Liberec. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.054/ 02 Golfový areál Beroun. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.057/ 02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I. etapa. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko- bavorský geopark. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.064/ 02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku. Brno: 2005.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. C 1059 - Posouzení vad na fasádách a zatékání objektu. Brno: 2005.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. s. 1-1500.
   Detail

   DROCHYTKA, Rostislav; SRŠEŇ, Pavel; DŘÍNOVSKÝ, Lukáš. Postřehy z řešení revizních znaleckých posudků. Soudní inženýrství, 2005, roč. 16, č. 2, s. 72 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., DONÁT, Z., CHABR, J., SRŠEŇ, P. Sanace zatrubněné podzemní části Libušského potoka. In SANACE. Brno: SSBK, 2005. s. 176 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; DONÁT, Z.; CHABR, J. Sledování stavu zabudované ocelové výztuže. In Sanace sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2005. s. 44 ( s.)ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE. In sborník. 1. Cape Town, South Africa: Taylor & Francis London, 2005. s. 270-272. ISBN: 0415396565.
   Detail

   MATULOVÁ, P., PETRÁNEK, V., DROCHYTKA, R. Research of fresh concrete treatment against desorption by means of polymers. In Concrete repair, Rehabilitation, and Retrofitting 2005. Cape Town: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 62-63. ISBN: 0415396549.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.002/ 02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří. 2005.
   Detail

  • 2004

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. 1. 1. Praha: Verlag Dashöfer, 2004. 840 s. ISBN: 1214- 7060.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. a kol. Stavební vady a poruchy od A do Z. x. Praha: Verlag Dashofer, 2004. s. 1-160.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy stavebních materiálů a jejich vliv na stanovení slevy z díla. Soudní inženýrství, 2004, roč. 15, č. 1, s. 50 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy keramických obkladových prvků. ASB, 2004, roč. 1, č. 2/ 2004, s. 74 ( s.)ISSN: 1335- 1230.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. New Coatings for Concrete with Waste Materials. In Seventh CANMET/ ACI International conference on Recent Advances in concrete. Las Vegas: CANMET, 2004. s. 199 ( s.)ISBN: 0-87031-147- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., DUFKA, A. Správkové materiály pro 21. století s využitím odpadních surovin. In Sborník přednášek XIV. Mezinárodního sympozia Sanace 2004. Brno: SSBK, 2004. s. 337 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Novinky v oblasti betonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 318 ( s.)ISBN: 80-02-01683- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Nové stavební materiály pro 21. století- zdroj surovin v odpadech. In Construmat 2004. Lesnica: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2004. s. 84 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Protection of concrete structures through surface ajustments. In LC 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 74 ( s.)ISBN: 80-214-2370- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K. Adhesive mortars utilizing waste materials. In Durability and maintenance of concrete structures. Dubrovník: SECON HDGK, 2004. s. 107 ( s.)ISBN: 953-6175-21- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R., CRHÁKOVÁ, L. The problems of colouring of the plasters and external paints. In Durability and maintenance of concrete structures. Dubrovník: SECON HDGK, 2004. s. 467 ( s.)ISBN: 953-6175-21- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Polymery a polymerbetony. In Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah. Praha: Česká betonářská společnost, 2004. s. 37 ( s.)ISBN: 80-239-2217- 3.
   Detail

  • 2003

   DROCHYTKA, R.; BROŽOVSKÝ, J. Prvky a systému pro suchou výstavbu. In Nové rochlovy stavební tabulky 2. díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. s. 203-222. ISBN: 80-902397-6- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DOHNÁLEK, J., BYDŽOVSKÝ, J. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 1. vydání. 1. vydání. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. 222 s. ISBN: 80-239-0516- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetnových konstrukcích. 2003.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Evaluation of atmospheric deterioration of concrete. In System- based Vision for Strategic and CreativeDesign. Rome, Italy: University of Rome La Sapienza, 2003. s. 1823 ( s.)ISBN: 90-5809-599- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Malty pro zdění. In Nové Rochlovy stavební tabulky 2 díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. s. 285-314. ISBN: 80-902397-6- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R., HROMÁDKO, M., DONÁT, Z. Využití fyzikálně chemických metod pro diagnostiku degradace konstrukcí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 288 ( s.)ISBN: 80-02-01538- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Trvanlivost a ochrana betonu. In Poznatky z 1. fib kongresu Ósaka 2002. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 146 ( s.)ISBN: 80-239-0084- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K. Nová generace polymercentových lepicích hmot z odpadních surovin. In Stavební ročenka 2004. 1. vydání. Bratislava: Jaga group, v. o.s., 2003. s. 165 ( s.)ISBN: 80-88905-88- 5.
   Detail

  • 2002

   DROCHYTKA, R. Lepidla. In Nové Rochlovy stavební tabulky 5 díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2002. s. 236-267. ISBN: 80-902397-4- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 353 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., BYDŽOVSKÝ, J. Stavební materiály pro 21. století na bázi odpadních surovin. Inovační podnikání & transfer technologií, 2002, roč. 10., č. 4/ 2002, s. 5 ( s.)ISSN: 1210- 4612.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2002. s. x ( s.)ISBN: X.
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadních surovin při likvidaci důlních děl. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: TU Ostrava, 2002. s. 83 ( s.)ISBN: 80-248-0176- 0.
   Detail

   VANĚREK, J., DROCHYTKA, R. Detection of corrosion rate of steel in reinforced concrete. In Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, 2002. s. 137 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In Nové stavební hmoty a výrobky, Sborník přednášek. Brno: VUSTAH brno, 2002. s. 177 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Zvýšení trvanlivosti správkových hmot na beton odpadními surovinami. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 277 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost betonu. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2002. Praha: ČBS, 2002. s. 177 ( s.)ISBN: 80-238-8492- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R., KUNT, J. Možnosti využití odpadů z odsíření do pozemních komunikací. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Sekcia: Stavebné materiály. Košice: TU v Košicích, 2002. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7099-816- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost správkových hmot. In 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: WTA CZ a Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2002. s. 216 ( s.)ISBN: 80-02-01502- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In VI. konference Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. s. 177 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R. Atmospheric Concrete Deterioration. In Concrete Structures in the 21st Century. Osaka: Japan Concrete Institute, 2002. s. 2 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R. Betondegradierung durch atmosphärische Gase. In 3. Wiener Bauforschungstage. Wien: Institut für Baustofflehre, 2002. s. 37 ( s.)ISBN: X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Možnosti zvýšení životnosti sanovaných betonů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: ÚIV, Nakladatelství TAURIS, 2002. s. 216 ( s.)ISBN: 80-02-01502- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadů pro výrobu polymercementových malt. In Construmat 2002. Praha: ČVUT v Praze, 2002. s. 38 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 353 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost správkových hmot. Beton TKS, 2002, roč. 2, č. 2/ 2002, s. 25 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
   Detail

  • 2001

   DROCHYTKA, R., HUDEC, P. Zpevňování povrchu betonu silikátovými nátěry. Beton TKS, 2001, roč. první, č. 3/ 2001, s. 24 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Progrésivný stavebný materiál Pórobetón. Eurostav Brat, 2001, roč. 7, č. 3/ 2001, s. 10 ( s.)ISSN: 1335- 1249.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 39 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Omítky, nátěry a malty s využitím odpadních surovin. In Stavební ročenka 2002. Jaga group, v.o.s. Bratislava: Jaga group, v.o.s., 2001. s. 192 ( s.)ISBN: 80-88905-59- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Zpevněné materiály pro likvidaci důlních děl na bázi odpadních surovin. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 80-7078-922- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Využití odpadů v nátěrech a omítkách. In V. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno: Výzkumný ústav stabeních hmot a.s., 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Analýza možnosti zvyšování odolnosti správkových malt vůči působení agresivních činitelů. In II. International Scientific Conference "Quality and reliability in Building materials". Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2001. s. 120 ( s.)ISBN: 80-7099-707- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích. In XI. mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 12-11- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Degradace betonů panelových budov. In Seminář se zahraniční účastí "Regenerace nosných systémů panelových budov". Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 54 ( s.)ISBN: 80-238-7594- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Další možnosti využití odpadů ve výrobě pórobetonu. In VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001 Conference about structural materials. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 2001. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-1936- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích. In Seminár "Sanácia betónových konštrukcií". Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií, 2001. s. 5 ( s.)ISBN: 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Nové typy nátěrů, omítek a omítkových směsí. In 23. konference České stavební společnosti, 3. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2001". Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2001. s. 385 ( s.)ISBN: 80-08-01433- 2.
   Detail

  • 2000

   DROCHYTKA, R. Keramické obklady a dlažby. 1. 1. Hradec Králové: VEGA s.r.o., 2000. 187 s. ISBN: 80-9000860-5- 5.
   Detail

  • 1999

   DROCHYTKA, R. Sanace a údržba betonu v ilustracích. 1. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 1999. 334 s. ISBN: 80-7204-106- 1.
   Detail

  • 1998

   DROCHYTKA, R. Atmosférická koroze betonů. 1. 1. Praha: IKAS s.r.o., 1998. 171 s. ISBN: 80-902558-0- 9.
   Detail

  • 1996

   DROCHYTKA, R., ROVNANÍKOVÁ, P., HELA, R. Diagnostika koroze železobetonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí, 1996, roč. IV., č. 4, s. 11 ( s.)ISSN: 1211- 3786.
   Detail

  • 1995

   BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; BÁRTOVÁ, B. The development of expansion material. In WORKSHOP 95. Praha: ČVUT, 1995. s. 497 ( s.)
   Detail

   Šťastník, S., Drochytka, R., Pospíšil, O. Vliv teploty a difúze vodní páry na degradaci betonů pláště chladící věže. 1995, roč. 3, č. 1, s. 2 ( s.)
   Detail

 • výpis VŠKP (již jen historie, data už jsou v Apollu) např.:
 • agenda projektu MOST např.:
 • vložení YouTube videa (na plnou šířku prostoru, bez cookie = neznačí se do historie aktuálně přihlášeného) např.:
 • vložení Vimeo videa (na plnou šířku prostoru) např.:
 • 2014

  CHUCHMA, L.; KALOUSEK, M. Electricity storage in passive house in Central Europe region. Advanced Materials Research, 2014, roč. 2014, č. 899, s. 213-217. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

 • 2013

  TUHOVČÁK, L.; MENŠÍK, M.; TAUŠ, M. Nabídka poskytnutí znalostí pro Vodovody a kanalizace Zlín - Prototyp softwarové aplikace TAPS. Brno: Ústav vodního hospodářství obcí, 2013. s. 1-3.
  Detail

 • 2009

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A.; MENŠÍK, M. Usage of a Multidisciplinary GIS Platform for the Design of Building Structures. VGI Vermessung & Geoinformation, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 108-118. ISSN: 0029- 9650.
  Detail

 • 2007

  MENŠÍK, M.; HRADIL, P.; VYMLÁTIL, P. Implementace metody redukce parametrů smykové pevnosti v prostředí ANSYS. In 15. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2007. Lednice: 2007. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

 • 2006

  BERKA, M., a kol. Bezpečná počítačová síť. In 2006. ISBN: 80-86229-23- 8.
  Detail

 • 2005

  BERKA, M., a kol. Bezpečná počítačová síť. In 2005. ISBN: 80-86229-23- 8.
  Detail

 • 2004

  MENŠÍK, M. Přibližné řešení stochastické okrajové úlohy tlakového proudění podzemní vody. In 4.Vodohospodářská konference 2004 - Sborník příspěvků. 2004. s. 288-295. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  PRAX, P., MENŠÍK, M., MIČÍN, J. Use of optimisation methods in design of urban drainage systems. In Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění. Brno, ČR: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 83 ( s.)ISBN: 80-7204-329- 3.
  Detail

  PRAX, P., MENŠÍK, M., MIČÍN, J. Use of optimisation methods in design of urban drainage systems. In MENDEL 2004 - 10th International Conference on Soft Computing. Brno, ČR: FSI VUT, 2004. s. 313-319. ISBN: 80-214-2676- 4.
  Detail

  MIČÍN, J., PRAX, P., MENŠÍK, M., MERTOVÁ, J., NOSEK, R. ŘEŠENÍ A PARCIÁLNÍ VÝSTUPY GRANTOVÉHO PROJEKTU GAČR „EXPERTNÍ SYSTÉM PRO POSOUZENÍ SPOLEHLIVOSTI A RIZIK MĚSTSKÉHO ODVODNĚNÍ“. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 80-7204-338- 2.
  Detail

  BERKA, M. a kol. Bezpečná počítačová síť. 2004. ISBN: 80-86229-23- 8.
  Detail

 • 2003

  PRAX, P.; MENŠÍK, M.; MIČÍN, J.; MASOPUST, P.; OŠMERA, P. Použití optimalizačních metod při návrhu stokových sítí. In Odpadní vody – Wastewater 2003. 1. Oloumouc: 2003. s. 186 ( s.)ISBN: 80-239-0573- 2.
  Detail

  MIČÍN, J.; PRAX, P. a kol. Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. In Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  MIČÍN, J.; MATOUŠEK, R.; MENŠÍK, M. Analýza vybraných parametrů pro vícekriteriální vyhodnocení spolehlivosti systémů odvodnění urbanizovaných celků. In Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 8. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 72 ( s.)ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  PRAX, P.; MENŠÍK, M.; MATOUŠEK, R. Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného území. In Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 9. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 79 ( s.)ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

 • 2001

  PRAX, P., MATOUŠEK, R., MENŠÍK, M. Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného území. In Odpadní vody - WASTEWATER 2001. Neuveden. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2001. s. 285 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail

  PRAX, P., MIČÍN, J., MENŠÍK, M. Využití evolučních algoritmů pro tvorbu expertního systému odvodnění urbanizovaných celků. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2001. s. 95 ( s.)ISBN: 80-01-02510- 1.
  Detail

  PRAX, P., MIČÍN, J., MENŠÍK, M. Využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Praha: ČVUT Praha, 2001. s. 95 ( s.)ISBN: 80-01-02510- 1.
  Detail

  PRAX, P., MATOUŠEK, R., MENŠÍK, M. Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí. In 4. Mezinárodní a bienální konference a výstava Odpadní vody - Wastewater 2001. Praha: AČE ČR, 2001. s. 285 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail

 • 1997

  HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., MENŠÍK, M. Expertní systém pro inteligentní podporu řízení provozu ČOV. In Odpadní vody ´ 97. Neuveden. Brno, Česká republika: AČE ČR, 1997. s. 65 ( s.)ISBN: 80-86020-14- 2.
  Detail

 • 1996

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MENŠÍK, M. Matematický model kvality vody pro povodí střední velikosti. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. 2. konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky, 1996. s. 87-102.
  Detail

 • 1994

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; STARA, V. Počítačové modelování prostorového proudění podzemní vody v geologickém prostředí. Brno: FÚ č.42 - Závěrečná zpráva, UVST VUT FAST Brno, 1994.
  Detail

  ŘÍHA, J.; MENŠÍK, M. Aplikace matematického modelu proudění podzemní vody při návrhu hydraulické ochrany podzemních vod. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. Bratislava: Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU, 1994. s. 187-195.
  Detail

Aktuální seznam možností obsahových bloků FAST. Podporované:

 • výpis zaměstnanců ústavu např.:
 • výpis zaměstnanců ústavu anglicky např.:
 • výpis publikací zaměstnance např.:
  • 2023

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J. Electrically conductive composite materials with incorporated waste and secondary raw materials. Scientific Reports, 2023, roč. 13, č. 9023, ISSN: 2045-2322.
   Detail | WWW

   HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R. Effect of secondary fillers in polymeric material for CIPP on fresh processability. In Solid State Phenomena. ttps://www.scientific.net/SSP.351. Solid State Phenomena (Volume 351), 2023. s. 27-32. ISBN: 978-3-0364-0467-7.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A.; FIGALA, P.; BARÁNEK, Š. Study of synergistic effect of fly ash and superabsorbent polymers on properties of cement pastes. Journal of Building Engineering, 2023, roč. 79, č. 107897, s. 1-20. ISSN: 2352-7102.
   Detail | WWW

   DUFEK, Z.; BARTOŠOVÁ, H.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; JANÁČKOVÁ, H.; KAŠÍK, J.; KNOFLÍČEK, R.; KULIL, V.; VÉMOLA, A.; VÍTKOVÁ, E.; ORT, P. Rukověť znalce v oblasti oceňování majetku. Praha: Aleš Čeněk s.r.o., 2023. 320 s. ISBN: 978-80-7380-920-1.
   Detail

   HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; HODUL, J.; HERMANN, R.; DROCHYTKA, R. Development of a Hydrophobic Polymer Coating in Polyurethane Organic–Mineral Base Containing Waste from Fibreglass Production. Coatings, MDPI, 2023, roč. 13, č. 11, ISSN: 2079-6412.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, J. Investigation of effective replacement of sand by waste perlite in AAC production. ce/papers, 2023, roč. 6, č. 2, s. 403-409. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R. The assessment and treatment of waste from glass fibre production for use as a filler in composites. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Francie: MATEC Web of Conferences, 2023. ISSN: 2261-236X.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Influence of Superabsorbent Polymers on Early Stages Hydration of Cement-based Pastes Containing Fly Ash. In Lecture Notes in Civil Engineering. Vilnius: Springer Nature, 2023. s. 349-358. ISBN: 9783031446023.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Effect of alternative fibre-like secondary raw materials utilization by the preparation of the aerated autoclaved concrete. ce/papers, 2023, roč. 6, č. 2, s. 430-436. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on Properties of Aerated Autoclaved Concrete. In Lecture Notes in Civil Engineering. 392. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. s. 349-358. ISBN: 9783031446023.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vliv nasycení vodou na elektrickou vodivost silikátových kompozitů. TZB-info, 2023, roč. březen, č. 2023, ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

  • 2022

   UHER V.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BARÁNEK, Š. The Effect of Exposure Conditions on the Properties of Cementitious Composites with Reduced Electrical Resistivity. Buildings, 2022, roč. 12, č. 12, s. 1-22. ISSN: 2075-5309.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; FIGALA, P. Assessment of Chemical Resistance of Polymer Repair Mortars. In Materials and Technologies of Modern Production. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 213-218. ISBN: 978-3-0364-1168-2. ISSN: 1662-9795.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R.; FIGALA, P. Možnosti využití odpadních látek v systémech bezvýkopových renovací potrubí. JUNIORSTAV 2022. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 502-507. ISBN: 978-80-86433-76-9.
   Detail

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M. Verification of the influence of particle shape on the chemical resistance of epoxy coating and use of waste glass as the filler. Coatings, MDPI, 2022, roč. 12, č. 3, s. 1-20. ISSN: 2079-6412.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New Chemically Resistant Coating Systems with Progressive Incorporation of Hazardous Waste in Polyurethane and Epoxy Matrices. Materials, 2022, roč. 15, č. 9, s. 1-26. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vliv zrnitosti grafitového prášku na elektro vodivost silikátových kompozitů za různých expozičních podmínek. Sanace a rekonstrukce staveb 2022. 2022. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2022. s. 18-26. ISBN: 978-80-7623-098-9.
   Detail

   BARÁNEK, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; YAKOVLEV, G. Study of Microstructure of Electrically Conductive Silicate Composites with Graphite-Based Fillers. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2022. s. 45-53.
   Detail

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. The Development of a New Chemically Resistant Sprayed Mixture. In 28th Concrete Days. Solid State Phenomena. 336. 2022. s. 185-191. ISBN: 978-3-0357-1725-9. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

  • 2021

   KARPOVA, E.; SKRIPKIUNAS, G.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Hydration and Microstructure of Nano Modified Cement Paste. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2021. s. 9-14. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R. Silicate conductive composites with graphite-based fillers. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. The new chemically resistant material for the invert grouting optimized with secondary raw materials. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 325. 2021. s. 200-208. ISBN: 978-3-0357-1870-6. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Utilization of Waste Materials in Production of Electrically Conductive Composites on Silicate Basis. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 171-176. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Evaluation of Cured-In-Place Pipe Porosity Using CT and Microscopy. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 81-86. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; FIGALA, P. Utilization of continuous hydrostatic weighing for monitoring of volume changes. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   ONDŘÍČKOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Study of calcium-silicate composite lightened by waste expanded perlite. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, roč. 1039, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   ONDŘÍČKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Využití fluidního úletového popílku jako substituce pojivové složky pórobetonu. Juniorstav 2021. Brno: 2021. s. 602-607. ISBN: 978-80-86433-75-2.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Chemical Stability of Innovative Grouts for Cast Basalt Elements. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; STRUHÁROVÁ, A. Polymer repair products containing fly ash contaminated by denitrification process. Construction and building materials, 2021, roč. 267, č. 120641, s. 1-14. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Chemická odolnost trubek vytvrzovaných na místě (CIPP). JUNIORSTAV 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. s. 567-571. ISBN: 978-80-86433-7.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Use of Specially Treated Hazardous Waste as Filler in Polymer Coatings. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 49-55. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. Adhesives for the installation of cast basalt elements on metal and comparison of properties when using different types of fillers. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 35-41. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   Radka Balkova, Jan Vanerek,, Milan Smak, Rostislav Drochytka. Time-temperature resistance of transverse stressed lap joints of glued spruce and thermal analysis of adhesives. International Journal of Adhesion and Adhesives, 2021, roč. 104, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0143-7496.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Properties and Structure of UV Light Cured CIPP Composites. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 67-72. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; HERMANN, R.; KOLÍSKO, J. Monitoring of Chemical Resistance of New Grouting Materials. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). 2021. s. 27-33. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; FIGALA, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Study of polymer-based adhesive mortar with higher durability. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; SKRIPKIUNAS, G.; URKHANOVA, L.; POLYANSKIKH, I.; PUDOV, I.; KARPOVA, E.; SAIDOVA, Z.; ELREFAI, A. Effect of Ultrafine Additives on the Morphology of Cement Hydration Products. Crystals, 2021, roč. 11, č. 8, s. 1002-1022. ISSN: 2073-4352.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; DROCHYTKA, R. Silikátové elektro vodivé kompozity s grafitovým plnivem. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 539-545. ISBN: 978-80-86433-76-9.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ŠTEFFAN, P.; DOHNÁLEK, P. Testing methods of various materials for development of cement composites with low electrical resistance. In Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; FIGALA, P.; DUFKA, A.; HOLUBOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Possibilities of fly ash utilization in the cement matrix by superabsorbent polymers. Waste forum, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 227-237. ISSN: 1804-0195.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; BARÁNEK, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J.; HERMANN, R. Impact of Carbon Particle Character on the Cement-Based Composite Electrical Resistivity. Materials, 2021, roč. 14, č. 24, s. 1-35. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Recovery of industrial wastes as fillers in the epoxy thermosets for building application. Materials, 2021, roč. 14, č. 13, s. 1-28. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; YAKOVLEV, G.; SAIDOVA, Z.; PUDOV, I.; DROCHYTKA, R.; BEGUNOVA, E. The Influence of Activated Dispersed Additives on Electrical Conductivity of Anhydrite Compositions. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 2021. s. 51-57. ISSN: 1662-9779.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R. Study of the properties of chemically resistant repair mortar with the use of secondary raw materials. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GORDINA, A.; DROCHYTKA, R.; BURYANOV, A. F.; SMIRNOVA, O. Structure and properties of modified gypsum binder. Smart and Sustainable Built Environment, 2021, roč. 10, č. 4, s. 702-710. ISSN: 2046-6099.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; GRAKHOV, V.; SAIDOVA, Z.; POLYANSKIKH, I.; PUDOV, I. The influence of chrysotile nanofibers dispersion on the physical and mechanical properties of the cement matrix. In 19th International Conference on Silicate Binders. Solid State Phenomena. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 21-27. ISBN: 9783035718706. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A. Chemically resistant polymeric jointing grout with environmental impact. Construction and building materials, 2021, roč. 292, č. 1, s. 1-20. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. The development of new chemically resistant material for the invert grouting. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 321. 2021. s. 37-42. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

  • 2020

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; HLAVIČKA, V.; DROCHYTKA, R. Alternativní možnosti využití druhotných surovin v aplikaci s epoxidovým pojivem. Zpravodaj WTA CZ, 2020, roč. 2020, č. 1-2, s. 9-12. ISSN: 1213-7308.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; KALABINA, D.; PERVUSHIN, G.; DROCHYTKA, R.; BAZHENOV, K.; GORDINA, A.; GINCHITSKAYA, Y. Efficient heat-insulating material based on technogenic anhydrite. In 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. s. 52-59. ISBN: 9781713809159. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the waste foundry sand on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology, ICMSET 2019. Materials Science Forum. Switzerland: 2020. s. 293-298. ISBN: 978-3-0357-1606-1. ISSN: 0255-5476.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Experimental study of autoclaved aerated concrete using circulating fluidized-bed combustion fly ash. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 2, s. 157-161. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M. Utilization of Fluidized Bed Combustion Fly Ash in the Design of Reuse Clay Soil in the Form of Self-Compacting Grouts. Materials, 2020, roč. 13, č. 8, s. 1-15. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; LÉDL, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Influence of Type of Secondary Raw Material on Consistency of Fresh Mixture for AAC Production. In 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology, ICMSET 2019. Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 305-310. ISBN: 978-3-0357-1606-1. ISSN: 0255-5476.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z.; MICHALČÍKOVÁ, M.; HODUL, J. Study of Possibilities of Using Special Types of Building and Demolition Waste in Civil Engineering. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2020, roč. 64, č. 1, s. 304-314. ISSN: 0553-6626.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Monitoring the effect of quartz-sand replacement by amorphous-silica raw material on the microstructure of calcium silicate composites. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 1, s. 129-134. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. CHEMICKÁ STABILITA INOVATIVNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2020 - 22. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2020. s. 695-699. ISBN: 978-80-86433-73-8.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities for the use of waste perlite in the production of aerated autoclaved concrete. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 3, č. 54, s. 373-378. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Sledování chemické odolnosti inovativní polymerní spárovací hmoty. TZB-info, 2020, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. Solidification Methods of Stabilizing Dangerous Wastes Used as Fillers for Secondary Protection of Building Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Trans Tech Publications, 2020. s. 135-141. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M. Nové polymerní systémy pro bezvýkopovou sanaci kanalizačního řádu. Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí Městské vody 2020. Brno: VENSEN, 2020. s. 175-182. ISBN: 978-80-86020-91-4.
   Detail

   MAJEROVÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; KEPRDOVÁ, Š. Evaluation of Aggressive Chemicals Effect on CIPP Liners. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2020. s. 92-97. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČTVRTEČKOVÁ, A.; DROCHYTKA, R. VYSOCE ODOLNÝ POLYMERNÍ SPRÁVKOVÝ KOMPOZIT S OBSAHEM KORUNDOVÉHO PÍSKU. Zpravodaj WTA CZ, 2020, č. 2-4/2020, s. 32-37. ISSN: 1213-7308.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Efect of Chemical Aggressive Media on the Flexural Properties of Cured-In-Place Pipes Supported by Microstructure Observation and Acoustic Emission. Materials, 2020, roč. 13, č. 14, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. ZKOUMÁNÍ PÓROVÉ STRUKTURY TRUBEK VYTVRZOVANÝCH NA MÍSTĚ (CIPP). JUNIORSTAV 2020. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2020. s. 689-694. ISBN: 978-80-86433-73-8.
   Detail

  • 2019

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of Waste Packaging Glass as Progressive Filler in Polymer Anchor Material Based on Epoxy Resin. In 12th Envibuild – Buildings and Environment – From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. Ulrich Pont, Matthias Schuss and Ardeshir Mahdavi. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 40-47. ISSN: 1660-9336.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GRAKHOV, V.; DROCHYTKA, R.; GORDINA, A.; NIKITIN, S.; BEGUNOVA, E.; BURIYANOV, A.; REPIN, A. Modification of the structure and Properties of Fine-Grained Concrete with Carbon Black Dispersion. In 4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP PUBLISHING LTD, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Studium změny mikrostruktury vápeno-silikátového kompozitu s využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 34-43. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. PÓROBETON Z POPÍLKU PO SELEKTIVNÍ NEKATALYTICKÉ REDUKCI. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 55-64. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 109-116. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotné suroviny na mikrostrukturu vápeno-silikátového kompozitu. In Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 479-484. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Polymer based grout with specially treated hazardous waste. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 50-58. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Temperature and chemical resistance of repair composite and microstructure monitoring depending on different type of binder and filler. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 20-27. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of Expansion on Properties and Microstructure of Calcium Silicate Composite Material. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2019. s. 136-142. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vývoj pískového pórobetonu s maximálním využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 83-91. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BORG, R. Influence of Crystallization Admixture on Mechanical Parameters and Microstructure of Polymer-Cement Mortars with Waste Limestone. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 27-34. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of Using Hazardous Waste as Filler to Polymer Mortar. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 93-98. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Struktura polymercementového kompozitu na bázi druhotných surovin. Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2019. s. 448-454. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; KOLÍSKO, J.; DROCHYTKA, R.; REITERMAN, P. Optimization of mix-design of chemically resistant sprayed concrete. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. s. 26-30. ISSN: 2336-5382.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BORG, R. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POPÍLKU Z TEPELNÉ ELEKTRÁRNY DELIMARA DO POLYMERCEMENTOVÝCH SPRÁVKOVÝCH MALT. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2019. s. 23-33. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R.; KOLÍSKO, J. Silicate Sprayed Mixture Based on Secondary Raw Materials. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 129-135. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MALORNY, W. Examination of Microstructure of Cement Composite Material for Renovation of Horizontal Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2019. s. 103-108. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; HODUL, J.; BERGEROVÁ, K.; DROCHYTKA, R. Development of new adhesives with share of secondary raw materials for depositing of non-absorbent facing elements in aggressive environments. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 82-87. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MAJEROVÁ, J. Trenchless Sewer Rehabilitation Methods and Solving Diversity of Cured Sleeves thickness. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Michaela Dvorakova, Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 109-114. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Mechanically Resistant Composite Material Using Optimal Amount of Pre-treated Hazardous Waste. In Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 75-81. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2019 21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 508-513. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na tvorbu struktury a fyzikálních vlastností pórobetonu. In Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 514-519. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the specific area of quartz sand on the character of an autoclaved calcium silicate composite. Materiali in tehnologije, 2019, roč. 53, č. 1, s. 39-47. ISSN: 1580-2949.
   Detail

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; GRAKHOV, V.; SAIDOVA, Z.; SHAYBADULLINA, A.; PUDOV, I.; ELREFAEI, A. Мелкозернистый бетон, модифицированный суспензией хризотиловых нановолокон. Stroitel'nye Materialy, 2019, roč. 2019, č. 1-2, s. 4-10. ISSN: 0585-430X.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. PROTECTION OF THE CAST BASALT SEWERS FOR ENHANCING RESISTANCE TO BIOCORROSION. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. s. 1-12. ISBN: 978-0-88865-341-3.
   Detail

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the fireclay waste on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. s. 152-157. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers. Coatings, MDPI, 2019, roč. 9, č. 12, s. 1-24. ISSN: 2079-6412.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Influence of fluidized bed combustion fly ash admixture on hydrothermal synthesis of tobermorite in the mixture with quartz sand, high temperature fly ash and lime. Construction and building materials, 2019, roč. 230, č. 2020, s. 1-11. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Impact of Fly Ash after SNCR Treated with Tannin-Based Products on AAC Production. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 173-179. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Usability of waste perlite in the technology of production of autoclaved aerated concrete. In XXV, Internacional Conference and Meeting od Departmens, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 186-193. ISBN: 978-1-5108-9089-3. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Bulk density decreasing of lightweight silicate based composite. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 14-19. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Study of the influence of the secondary raw materials on microstructure and properties of calcium silicate composite. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. s. 61-66. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJSTRÍKOVÁ, T. Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Studium struktury vysokopevnostního polymercementového kompozitu modifikovaného druhotnými surovinami. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 5-12. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. et al. Use of Secondary Crystallization and Fly Ash in Waterproofing Materials to Increase Concrete Resistance to Aggressive Gases and Liquids. Advances in Civil Engineering, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1687-8086.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. SECONDARY PROTECTION OF COOLING TOWERS UNDER EXTREME LOADING FOR EXTENDING THE SERVICE LIFE. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. s. 1-13. ISBN: 978-0-88865-341-3.
   Detail

   HERMANN, R.; FIGALA, P.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na vlastnosti vyvíjené chemicky odolné stříkané směsi. Materiály pro stavbu, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 34-39. ISSN: 1213-0311.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of different types of siliceous raw materials on Tobermorite formation in lime-silica composite. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2019, roč. 15, č. 1, s. 57-64. ISSN: 1790-5079.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; GRAHOV, V.; KALABINA, D.; GORDINA, A.; GINCHITSKAYA, Y. Structural and Thermal Insulation Materials Based on High-Strength Anhydrite Binder. In 4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP PUBLISHING LTDhttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/603/3/032071, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GRAHOV, V.; YURI, M.; DROCHYTKA, R.; KIZINIEVICH, O.; GINCHITSKAYA, Y.; GORDINA, A. Structural Ceramics Modified with Technogenic Isostatic Nanographite. In 4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP PUBLISHING LTD, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   SKRIPKIUNAS, G.; KARPOVA, E.; BENDORAITINE, J.; BARAUSKAS, I.; DROCHYTKA, R. Degree of MWCNT suspension dispersity and its influence on rheology of cement pastes. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES (MBMST 2019). Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius, LITHUANIA: VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIV PRESS, TECHNIKA, 2019. s. 166-174. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; KERIENE, J.; GRAKHOV, V.; DROCHYTKA, R.; GORDINA, A.; PICHUGIN, A.; BAZHENOV, K. High-strength fluoroanhydrite composition. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES (MBMST 2019). Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius, LITHUANIA: VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIV PRESS, TECHNIKA, 2019. s. 224-229. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GINCHITSKAYA, Y.; VALERIY, G.; PERVUSHIN, G.; POLYANSKIKH, I.; DROCHYTKA, R.; BURYJANOV, A.; KHASEEV, D.; SAIDOVA, Z. Modification of masonry mortar and structure of ceramic bricks to reduce efflorescence. In 20th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Michaela Dvorakova, Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Trans Tech Publications Ltd., 2019. s. 3-8. ISBN: 978-3-03571-492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KOLÍSKO, J. Vývoj chemicky odolné stříkané směsi. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 13-22. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

  • 2018

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of fly ash contaminated by SNCR flue gas denitrification into polymer epoxy anchor. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. s. 98-103. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Durability Assessment of Cement Matrices for Neutralization Sludge Disposing. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. s. 282-287. ISBN: 978-3-0357-3348-8. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Development of Epoxy Grout Containing Fine Waste from Production of Mineral Wool Board Insulation. Applied Mechanics and Materials, 2018, č. 878, s. 275-280. ISSN: 1660-9336.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Monitoring the long-term durability and microstructure of polymer concrete patching materials with high content of secondary raw materials using advanced methods. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Use Secondary Raw Materials as Fillers to Epoxy Polymer Concrete. In International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure. Mahmoud M. Reda Taha. Washington, D.C.: Springer International Publishing AG, 2018. s. 135-141. ISBN: 978-3-319-78174-7.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on the Microstructure and Physical-Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete. Waste forum, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 476-483. ISSN: 1804-0195.
   Detail | WWW

   GINCHITSKAYA, Y.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; KHRITANKOV, V.; KOLBINA, D.; BALOBANOVA, Y. Исследование структуры и свойств наномодифицированной строителной керамики. Stroitel'nye Materialy, 2018, roč. 2018, č. 1-2, s. 27-32. ISSN: 0585-430X.
   Detail

   DUFEK, Z.; KOUKAL, P.; FIALA, P.; VYHNÁLEK, R.; REMEŠ, J.; JEDLIČKA, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. BIM pro veřejné zadavatele. 1. 1. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 128 s. ISBN: 978-80-7502-285-1.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Special Grout for Anchoring Steel Elements with High Proportion of Fly Ash Contaminated by Denitrification Process. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: scientific.net, 2018. s. 160-166. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
   Detail

   MAJEROVÁ, J; DROCHYTKA, R. The influence of the addition of gypsum on some selected properties of lime-metakaolin mortars. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdoms: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOLÍSKO, J. Structure of polymer-cement composite optimalized with secondary raw materials. Materials Structures Technology, 2018, roč. 1, č. 1, s. 26-31. ISSN: 2570-6616.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Possibilities of filling polymeric anchors with secondary raw materials with effect on price and final parameters. Advanced Materials Letters, 2018, roč. 1, č. 10, s. 29-34. ISSN: 0976-3961.
   Detail | WWW

   MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Techniques of Soil Modification for Re-use in Construction. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 385. Herlany, Slovakia: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Effect of Ammonium ion content in Fly Ash after Selective Non-catalytic Reduction (SNCR) on Physical and Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete (AAC). In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 148-153. ISSN: 1662-9779.
   Detail

   ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Synthesis of tobermorite structure with non-traditional silica components. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 2018, roč. Volume 8, č. Issue 3, s. 904-910. ISSN: 2088-5334.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on Tobermorite Formation in Calcium-Silicate Composites. Waste forum, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 467-475. ISSN: 1804-0195.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Dataset on the innovation remediation technology of embankment dams by using suitable types of alternative raw materials. Data in Brief (Online), 2018, roč. 2018, č. 092, s. 1-4. ISSN: 2352-3409.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; HÚŠŤAVOVÁ, J. Influence of secondary raw materials on synthesisof tobermorite in lime–silicate composite. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co, 2018. s. 439-444. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Use of Computed Tomography for the Evaluation of Autoclaved Aerated Concrete Structure. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 70-75. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER J. Progresivní technologie sanace sypaných hrází. Stavebnictví, 2018, roč. 04, č. 04/2018, s. 50-53. ISSN: 1802-2030.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Repairing composite using hazardous waste containing heavy metals. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. New possibilities of neutralisation sludge solidification technology. Journal of Cleaner Production, 2018, č. 204, s. 1097-1107. ISSN: 0959-6526.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na strukturu polymercementového kompozitu. Materiály pro stavbu, 2018, č. 7, s. 24-28. ISSN: 1213-0311.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Testování hydroizolačních infuzních gelů in-situ. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
   Detail

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Content of Aluminium Hydroxide in Lime-Silica Composite and its Influence on Tobermorite Formation. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 195-199. ISSN: 0255-5476.
   Detail

   ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Sulfates on Tobermorite Formation in Lime-Ash Composite. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 179-183. ISSN: 0255-5476.
   Detail

   ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Studium vývoje tobermoritu v závislosti na použití různých křemičitých složek. TZB-info, 2018, roč. 2018, č. -, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Možnosti využití nových druhotných surovin v autoklávovaném pórobetonu. Materiály pro stavbu, 2018, roč. 24, č. 5, s. 16-19. ISSN: 1213-0311.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Options for the implementation of new secondary raw materials in autoclaved aerated concrete. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co., 2018. s. 431-437. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities of aerated concrete recyclate and fluid fly ash usage in autoclaved composite production. WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, 2018, roč. 2018, č. 14, s. 418-425. ISSN: 2224-3496.
   Detail

   DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. 392 s. ISBN: 978-80-7502-322-3.
   Detail

   HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Antibacterial Properties, Shore Hardness and Chemical Resistance of Epoxy Coatings Containing Finely Ground Secondary Raw Materials for Hygienic Plants. In International Conference on Material Science and Engineering II. Applied Mechanics and Materials. Prof. Dongyan Shi. Switzerland: Scitec Publications Ltd., 2018. s. 97-102. ISBN: 978-3-0357-1194-3. ISSN: 1660-9336.
   Detail | WWW

  • 2017

   BRODŇAN, M.; KOTEŠ, P.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Corrosion Determination of Reinforcement Using Electrical Resistance Method. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 1, s. 85-93. ISSN: 1580-2949.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Utilization of sound absorption panels for noise reduction in railway tunnels. In Proceedings of the 11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs and Maintenance of Structures. CI-Premier Pte Ltd, 2017. s. 143-150. ISBN: 978-9-81058-192-3.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ZÁRUBOVÁ, R. Technologie sanace sypaných hrází optimální injektážní směsí. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 31-35. ISSN: 1213-1660.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Examination methods of waterproofing injection screens in various building materials. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 3, s. 529-532. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 226-233. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
   Detail

   FLEISCHHACKER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv druhu křemičité složky na vývoj tobermoritu při specifických hydrotermálních podmínkách. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 45-54. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie injektáže sypaných hrází s použitím popílku. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 67-76. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv popílku a přísad na stabilizaci a ztekucení zemin. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 77-86. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail | WWW

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Pohled do mikrostruktury silikátu s popílkovým plnivem. In Sborník recenzovaných přednášek 3. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 151-159. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Modifikace systémů ETICS s využitím alternativních materiálů. In Sborník konference Construmat 2017. Bratislava: STU v Bratislave, 2017. s. 207-213. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Options for the remediation of embankment dams using suitable types of alternative raw materials. Construction and building materials, 2017, roč. 143, č. 089, s. 649-658. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Lightweight High Strength Concrete Production from Sintered Fly Ash Aggregate. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 9-16. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R. Kvalita ve stavebnictví a nový zákon. Stavebnictví, 2017, roč. 2017, č. 1- 2, s. 8-9. ISSN: 1802-2030.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Zpětné využití zemin ve stabilizované formě. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv přísad na zeminy a jejich recyklace. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; SEJÁK, F. Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 160-166. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
   Detail

   DVOŘÁKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH POLYESTEROVÝCH VLÁKEN VE STAVEBNICTVÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 224-230.
   Detail

   HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE. In Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: VUT v Brně, fakulta stavební, 2017. s. 55-65. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J. Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“. 2017.
   Detail

   MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V. Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin. 2017.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of fly ash from the flue gas denitrification process as a filler to epoxy patching mortar. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. s. 134-141. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Experimental testing suitability of the waste glass into the polymer anchor materials based on epoxy resin. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. s. 220-227. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Practical Testing of Injection Screens in Real-life Structures. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 171-177. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie využití vykopaných zemin ve ztekucené formě s přídavkem popílků. TZB- info, 2017, roč. 04.09. 2017, č. 2017, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BERGEROVÁ, K. Vývoj a testování lepicích hmot pro ukládání čedičových prvků. In XVI. ODBORNÁ KONFERENCE O VĚDĚ, VÝZKUMU A APLIKACÍCH V OBORU MALTOVIN. 2017. s. 30-35. ISBN: 978-80-214-5446-0.
   Detail

   ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Structure development study of porous concrete with fluidized-bed combustion ash admixture. Waste forum, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 267-275. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P. Development of Organic and Biodegradable Insulating Material for ETICS. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 81-87. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DVOŘÁKOVÁ, M. Performance Evaluation and Research of Versatile Cement Mortar with Rapid Strength Increase. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 228-235. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M. Performance Evaluation and Research of Alternative Thermal Insulation Based on Waste Polyester Fibers. In CRRB 2016 – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Amsterdam, Nizozemsko: ELSEVIER, 2017. s. 236-243. ISBN: 978-1-5108-4504-6. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. The laboratory examination of cement matrix with inbuilt hazardous waste. In CRRB 2016 – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Amsterdam, Nizozemsko: ELSEVIER, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-1-5108-4504-6. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Úprava zemin pro jejich zpětné použití ve ztekucené formě. In CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2017. s. 172-177. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
   Detail

  • 2016

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Návrh podlahových systémů s lehčenými surovinami. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. 2016. s. 281-287. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. Durability testing of cement matrices for neutralization sludge disposing. In Energy and Clean Technologies Conference Proceedings, Volume III. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vienna: SGEM World Science, 2016. s. 11-16. ISBN: 978-619-7105-82- 7. ISSN: 1314-2704.
   Detail | WWW

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Utilization of waste glass in polymer concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publication, 2016. s. 171-177. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Examination of microstructure of solidification product containing hazardous sludge. Procedia Engineering, 2016, roč. 151, č. 1, s. 402-409. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout. In Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. The Netherlands: Elsevier, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Možnost úpravy zemin z výkopových prací. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Jan Kočí, Eva Vejmelková. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Redevelopment of Embankment Dams by suitable Grouting mixtures. In Europe and the Mediterranean: Towards a Sustainable Built Environmental, SBE16 Malta International Conference. Ruben Paul Borg, Paul Gauci, Cyril Spiteri Staines. Malta: SBE Malta - Sustainable Built Environment, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-99957-0-935- 8.
   Detail

   HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: 2016. s. 99-106. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Experimental testing of Solidification Products containing hazardous waste- Neutralization Sludge with aim of material utilization. In Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering. London, UK: CRC Press/ Balkema, 2016. s. 275-280. ISBN: 978-1-315-67590- 9.
   Detail | WWW

   FLEISCHHACKER, J.; HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Hydrothermal Synthesis of Tobermorite at 170 and 190 °C from Fly Ash and Quartz Sand. In Maltoviny 2016 - sborník příspěvků. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 42-46. ISSN: 1662-9752.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Influence of gypsum additive on the formation of tobermorite in autoclaved aerated concrete. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 116-121. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Utilization of Fly Ash in High Performance Floor Screed Based on Cement and its Influence on Physical Mechanical Properties. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. s. 201-205. ISSN: 0255-5476.
   Detail

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT. Brno: 2016. s. 1-7.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 861, s. 32-39. ISSN: 1660-9336.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Development in the Rehabilitation of Concrete Structures in the Czech Republic , for the past 25 years. In Restauration and Building-Physcs past-present- future. Hans-Peter Leimer (Hresg.). Stuttgart, Germany: Fraunhofer IRB Verlag, 2016. s. 31-42. ISBN: 978-3-8167-9590- 2.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. TESTOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ IN- SITU. In CONSTRUMAT 2016 - Conference on Structural Materials. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016. s. 328-332. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. ARTIFICIAL AGGREGATE FROM SINTERED COAL ASH. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 2014, s. 749-753. ISSN: 1580-2949.
   Detail

   ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Verification of manufacturing of sintered fly ash aggregate. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 171-178. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Design of the composition of lightweight concrete floor with self-rising function, based on the reaction of hydrogen peroxide with calcium hypochlorite using secondary raw materials. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 186-193. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Využití alternativních materiálů pro modifikaci systémů ETICS. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 194-201. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. The Use of Secondary Crystallization in Cement- Based Composites. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2016, roč. XIV., č. 12, s. 2001-2004. ISSN: 2010-3778.
   Detail

   HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 416-421. ISBN: 978-3-0383-5766-7. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

  • 2015

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R. EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, 2015.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J. The Study of Cement Composites with Inbuilt Hazardous Waste. In CMME 2014 - Abstract. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publication, 2015. s. 47-51. ISBN: 978-3-03835-385- 0. ISSN: 1662-7482.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Hydrofobizace cementobetonových rytů vozovek a její vliv na pojízdné vlastnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 133-142.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. Determining the Presence of the Corrosion Inhibitors Based on Amines in Hardened Mortars. In Proceedings of the Confecence on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 93-97. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail | WWW

   HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R. Environmental Limits of Using Newly Developed Progressive Polymer Protection and Repair Systems. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, roč. 9 (2015), č. 9, s. 1-4. ISSN: 1307- 6892.
   Detail

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Solidification of Hazardous Waste with the Aim of Material Utilization of Solidification Products. Procedia Engineering, 2015, roč. 108, č. 1, s. 639-646. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Possibilities of Aerated Concrete Remediation Through the Usage of Injection Screens. In ICEBMP 2015 - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research, (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 255-260. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 193-199.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BAYER, P. The Properties of Polymer- Modified Mortars Using Pozzolana Active Admixtures. In Polymers in Concrete, Towards Innovation, Productivity and Sustainability in the Built Environment. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 185-192. ISBN: 978-3-03835-677- 6.
   Detail

   HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Study of Mechanical Properties of Protective Materials Using Waste Raw Materials. In Proceedings of IASTEM Interantional conference. Bhubaneswar, Indie: R. K Printers, 2015. s. 8-11. ISBN: 978-93-85832-36- 9.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Effect of autoclaving conditions on the final properties of aerated concrete. Waste forum, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 219-224. ISSN: 1804- 0195.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry. Waste forum, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 181-191. ISSN: 1804- 0195.
   Detail | WWW

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Recycled glass as a filler for screeds and other materials. Waste forum, 2015, č. 4, s. 200-204. ISSN: 1804- 0195.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of fly ash and binders on designing a grouting mix. Waste forum, 2015, č. 4, s. 192-198. ISSN: 1804- 0195.
   Detail | WWW

   BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Methods of inspection and maintenance of Iterson cooling towers. In Proceedings of the 17th IAHR International Conference on Cooling Tower and Heat Exchanger. 1. Gold Coast, Australia: The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Queensland, 4072, Australia, 2015. s. 65-73. ISBN: 978-0-646-94377- 0.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; FLEISCHHACKER, J. FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI PÓROBETONU S PŘÍMĚSÍ FLUIDNÍHO POPÍLKU. In Sborník příspěvků Construmat. Brno: VUT Brno, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Optimalizace složení injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Development of grout for additional seal embankment dams. In 7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD'2015. Procedia Engineering. Tomasz Tracz, Izabela Hager. Nizozemsko: Elsevier, 2015. s. 632-638. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Testing of waterproofing gels penetration rate while exposure to higher temperature. In Advanced materials research. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 189-192. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Additives on the Properties of Lightweight Concrete Screed. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 170-173. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Epoxy screed as possible protection of floor surfaces. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 166-169. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E. Development of microstructure of the fly ash aerated concrete in time. In Book of Abstracts. Procedia Engineering. Krakow: Elsevier, 2015. s. 624-631. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; FLEISCHHACKER, J. Fluidní popílek v technologii autoklávovaného pórobetonu. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2016. Brno: 2015. s. 55-63. ISBN: 9788021451926.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Formation Of Tobermorite At Different Materials Composition Of Aerated Concrete. In International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014). Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 247-250. ISBN: 978-3-03835-442- 0. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Special Repair Materials and Influence of Aggressive Environment on their Properties. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 127-130. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ. Brno: 2015.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Remediation of old sandstone structures via hydroinsulating injection gels. Advanced Materials Research, 2015, roč. 1122, č. 1122. 51, s. 51-54. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, 2015. s. 237-244. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Samonivelační lehčený potěr pro podlahy. In Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2015, 2015. s. 251-260. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lehčený podlahový potěr se samonivelační funkcí. In Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník příspěvků konference CONSTRUMAT 2015, 2015. s. 123-132. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Long Term Storage on Properties and Stability of Dry Mixture. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 201-204. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Popílek jako vhodná součást injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 121-132. ISBN: 9788021451926.
   Detail | WWW

   HELANOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Utilization of Liquefying Additives in Clay Fly Ash Grouting Mixtures. In CRRB 2015 - Sborník odborných abstraktů. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 229-232. ISBN: 978-80-02-02539- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The possibility of using inhibitors in new repair materials. In Concrete 2015 - Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia, in conjunction with the 69th RILEM Week “Construction Innovations, Research into Practice”. 1. 2015. s. 1518-1527. ISBN: 978-1-943847-70- 9.
   Detail | WWW

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BENEŠOVÁ, A. Enhancing the wood glue bond using cellulose modified epoxy. Advanced Materials Research, (online), 2015, roč. 2015, č. 1122, s. 145-148. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   ŠNIRCH, Z.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Výzkum za účelem predikce koroze ocelových prvků u OK distribuční soustavy VVN společnosti E.On Česká republika s.r.o. 2015. s. 1-72.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; ŤAŽKÝ, T. The examination of waste industry sludge solidification/ stabilization possibility. In Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 211-217. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot. In 978-80-214-5205- 3. Brno: 2015. s. 123-127. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

  • 2014

   VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P.; DROCHYTKA, R. Evaluation of FRP/wood adhesively bonded epoxy joints on environmental exposures. Journal of Adhesion Science and Technology, 2014, roč. 28, č. 14-15, s. 1405-1417. ISSN: 0169-4243.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Measuring of the penetration rate of injection gels during remediation of various building materials. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Švýcarsko: 2014. s. 219-222. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V. Laboratory Determination of Consistency of Grouting Mixes. In EESD 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 617-620. ISBN: 978-3-03785-972- 8. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The use of cementation process for waste industrial sludge solidification. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. s. 252-257. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Experimental testing of hydroinsulating injection screens. In 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013. Advanced Materials Research. 2014. s. 2327-2330. ISBN: 978-3-03785-972- 8. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Laboratory verifying of injection screens efficiency. In Advanced Materials Research. 2014. s. 325-328. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. VLIV POROZIMETRIE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA ÚČINNOST GELOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH CLON. In Juniorstav 2014 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technickév Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 301-301. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Development of a new kind of aerated screeds for lightweight floors. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zurich, Schwitzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 215-219. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; KEPÁK, R. Diagnostické metody pro průzkumy chladících věží. All for Power, 2014, roč. 8, č. 5, s. 74-78. ISSN: 1802- 8535.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI INHIBITORŮ KOROZE V ZATVRDLÝCH MALTÁCH. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. 2014. VUT v Brně: VUT v Brně, 2014. s. 63-70. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
   Detail | WWW

   DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití rentgenové tomografie ve stavebních materiálech. Zpravodaj WTA CZ, 2014, roč. 2014, č. 3- 4, s. 17-19. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Modification of epoxy adhesives to enhance glue ductility in relation to wood adherends. In International Conference on Wood Adhesives. Toronto: Forest Product Society, 2014. s. 314-323. ISBN: 978-0-935018-37- 0.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Cyclic Weathering of Wood - Polymer Composite Modified by a Fly Ash Admixture. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 145-149. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the character of input materials on formation and properties of sintered fly ash body. Construction Materials and Structures. Amsterdam: IOS Press BV, 2014. s. 703-708. ISBN: 978-1-61499-465- 7.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. DEGRADACE SPRÁVKOVÝCH HMOT VLIVEM PŮSOBENÍ AGRESIVNÍHO SÍRANOVÉHO PROSTŘEDÍ. In SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014. 2014. s. 204-207. ISBN: 978-80-905471-1- 7.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Physical-mechanical aspects of preparing thermal insulation materials on the basis of liquid (water) glass. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 117-120. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Production possibilities of concrete based on artificial fly ash aggregates. In CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 130-133. ISBN: 978-80-02-02502- 3. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M.; HELANOVÁ, E. Jílovopopílkové injektážní směsi pro sanace sypaných hrází. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 262-267. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Surovinové složení pórobetonu a jeho vliv na vznik tobermoritu. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 62-69. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. New evaluation methodology for solidification product durability assessment. International Science Index, 2014, roč. 8, č. 6, s. 448-452. ISSN: 1307- 6892.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Správkové hmoty na bázi geopolymerů. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 208-211.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 202-205.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MIKOVÁ, L. NOVÉ ZPŮSOBY HYDROIZOLAČNÍCH CLON. In XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014. 2014. s. 267-275. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; VODOVÁ, L. Lehčený potěr pro podlahové systémy s využitím druhotných surovin. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 213-216.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Penetration rate of various injection gels in dependence on wetness of building materials. In Applied Mechanics and Materials Vols. 752-753 (2015). Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 720-723. ISBN: 978-3-03835-442- 0. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Možnosti vylehčení betonu: Ověření vlastností konkrétních přísad pro napěnění. 2014. s. 30-31.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj průmyslových podlah s využitím odpadních surovin. 2014. s. 273-276.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. High- temperature devices and new ways of theirs insulation. 2014.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Influence of material properties of input raw materials on microstructure of aerated concrete. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 73-76. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Autoclaving Time Influence on Fly Ash Aerated Concrete Compressive Strength and Microstructure. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 301-304. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

  • 2013

   DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Využití fluidních popílků pro zlepšení reologie čerstvého pórobetonu. In Alternativní stavební pojiva - Sborník příspěvků semináře. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 7-12. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu. TZB- info, 2013, roč. 15, č. 18, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
   Detail

   TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. 2013. s. 152-155. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Investigation of the causes of colour inconsistency in the facades of Vrchotovy Janovice Castle. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehčené stavební hmoty z pohledu evropského trhu. In Construction Materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 233-237. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití popílku při vývoji nové tepelně- izolační hmoty. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 122-125. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The study of solidification/ stabilization product properties made of hazardous industrial waste water sludge. International Journal of chemical and Environmental Engineering Systems, 2013, roč. 2012, č. 3, s. 59-63. ISSN: 0976- 3716.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. METODY POSUZOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INJEKTÁŽNÍCH CLON. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ, sborník recenzovaných příspěvků. 2013. s. 177-184. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Aluminium powder as an aerating agent in cementitous lightweight building material. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: 2013. s. 3396-3401. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; SOKOL, P. Vliv granulačního zařízení na průběh výpalu a kvalitu kameniva ze spékaných popílků. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, sborník konference. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 40-43. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Možnost využitelnosti popílků pro lehká umělá kameniva. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 93-98. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Utilization of FBC ash in autoclaved aerated concrete technology. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, 2013, roč. 2014, č. 1, s. 79-83. ISSN: 2313- 0555.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The Verification of Usage Possibilities of the Hazardous Waste Solidification Product in the Construction of Road Embankment. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2014, č. 864- 867, s. 1947-1953. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Možnosti využití výsledných produků solidifikace při stavbě zemního tělesa pozemních komunikací. In Ekologie a nové stavební hmoty. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 44-47. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Efekt přídavku různých pojiv při solidifikaci nebezpečných odpadů. In Popílky ve stavebnictví 2013 : I. mezinárodní konference : [15.-17. května 2013, Brno] : sborník přednášek. Brno: Novpress, 2013. s. 82-87. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Corrosion inhibitors as a prevention. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 897, s. 144-148. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. EVALUATION OF DEGRADING AMBIENCE INFLUENCE ON MODIFIED WOOD- POLYMER COMPOSITE PROPERTIES. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3270-3275. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. VLIV PODÍLU PLASTOVÉHO REGRANULÁTU NA VLASTNOSTI DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 13, č. 2, s. 81-86. ISSN: 1213- 1962.
   Detail

   SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; VENHODOVÁ, E. Lightweight artificial aggregate based on fly ash for new rehabilitation materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 688, s. 146-152. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The impact of various binders addition on solidification/ stabilisation process of hazardous waste. INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE 2013, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 117-122. ISSN: 2146- 7382.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Laboratorní proverení vhodnosti neutralizacního kalu k solidifkaci stabilizaci s cílem využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 287-296. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Using Waste Diatomaceous Earth for Polymer- Modified Mortar. Advanced Materials Research, 2013, roč. 687, č. 2013, s. 266-273. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. The Use of By- products in New Adhesive Mortars. WULFENIA, 2013, roč. 20, č. 7, s. 31-43. ISSN: 1561- 882X.
   Detail

   BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V. Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 2013, č. 284- 287, s. 1315-1319. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Development of flooring materials with cellular waste. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 2013, s. 172-175. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. New type of industrial floors with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 645, č. 2013, s. 164-167. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Použití lehkých odpadů v rozvoji lehčených stavebních materiálů. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2013. s. 111-114. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ STAVU ZABUDOVANÉ OCELOVÉ VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 223-226. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Verification of the efficiency of anti- corrosion systems for reinforced concrete constructions in a laboratory environment. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 876-879. ISSN: 1662- 7482.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Possible substitutes of epoxy screed filler with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 645, č. 01, s. 77-80. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Amelioration of the Porosity in Silicate Based Materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 03, s. 176-179. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Možnosti ověření nových receptur popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference. Brno: T.D.V. Brno, 2013. s. 210-214. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Development of a new polymercement waterproofing screed with secondary materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 687, s. 391-396. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Inovativní metodika hodnocení účinnosti inhibitorů koroze ocelové výztužev cementem pojených materiálech. In Sborník příspěvků. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 333-338. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
   Detail

   ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Influence of Granulating Equipment on the Quality of Artificial Aggregate. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 634 - 638, s. 2707-2710. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Utilization of industrial waste for sintered artificial aggregate production technology. In New Developments in Structural Engineering and Construction - volume II. Singapore: Research Publishing Services, 2013. s. 945-950. ISBN: 978-981-07-6680- 1.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Zkoušení viskozity injektážních směsí v laboratorních podmínkách. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 167-175. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
   Detail

   VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Využití druhotných surovin při sanaci sypaných hrází. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 162-167. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. FBC ash as a valuable raw material for aerated autoclaved concrete. In Recent Advances in Energy Planning and Environment. Energy, Environmental and Structural Engineering. Paris: WSEAS, 2013. s. 81-84. ISBN: 978-960-474-346- 9. ISSN: 2227- 4359.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry. Procedia Engineering, 2013, roč. 2013, č. 57, s. 1192-1197. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E. Popílkový pórobeton jako jedna z možností zhodnocení vedlejších energetických produktů. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 156-161. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně- izolačního systému. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 131-134. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   KRIVENKO, P.; DROCHYTKA, R.; GELEVERA, A.; KAVALEROVA, E. Mechanizm of preventing the alkali- aggregate reaction in the alkali activated cement concretes. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2013, roč. 45, č. 1, s. 157-165. ISSN: 0958- 9465.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Study of effect of higher temperature on the properties of a new silicate- based thermal insulation material. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 409- 410, č. 09, s. 584-588. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Perlitbetón a nové možnosti jeho využitia. Stavebné materiály. Bratislava: Jaga Group s.r.o., 2013. s. 48-48. ISSN: 1336- 7617.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Stanovení kvality VEP, produkovaných v elektrárně Prunéřov II. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-51.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Analýza vzorků popelovin, uložených na skládně v lokalitě Prosenice. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-37.
   Detail

  • 2012

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně- izolačními schopnostmi. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 245-249. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   KEJHA, P.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÓROBETONŮ PRO ETICS. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 114-119. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Vliv jemnosti popílku na kvalitu vypáleného střepu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. s. 122-125. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Hodnocení vhodnosti popílků pro technologii výroby pórobetonu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. s. 119-121. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
   Detail

   ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; SCHENKOVÁ, K. POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ. Soudní inženýrství, 2012, roč. 22, č. 5- 6, s. 230-235. ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. 265 s. ISBN: 978-80-260-2210- 7.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NOVÉ TYPY KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 1, č. 1, s. 241-244. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Analýza příčin barevné nejednotnosti fasády zámku ve Vrchotových Janovicích. Zpravodaj WTA CZ, 2012, roč. 2012, č. 3- 4, s. 12-17. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. The use of lightweight building materials on the market in the czech republic and abroad and the possibilities of its extension. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012. 2012. s. 193-196. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj nového materiálu pro podlahy na bázi neautoklávovaného pórobetonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. 2012. s. 141-143. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Modifikovaný lehčený potěr na bázi odpadních surovin s použitím netradičních plniv. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. 2012. s. 448-452. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lehčené kamenivo jako součást matrice v materiálech pro podlahy. In Zborník prednášok Betonárské dni 2012. 2012. s. 163-164. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Metodika zkoušení vlastností popílkových pórobetonů. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 11-17. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E. Nové perspektivní zdroje popílků pro výrobu pórobetonu v ČR. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Možnosti vylehčení stavebních materiálů pro podlahy. In Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012 sborník příspěvků. 2012. s. 179-182. ISBN: 978-80-905256-0- 3.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lightweight floors with cellular aggregate as part of the mixture. Proceedings in Electronic International, Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, roč. 1, č. 1, s. 649-651. ISSN: 1338- 7871.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; KULÍSEK, K. Beitrag zur Problematik der Porenbetonherstellung an der Basis von Flugaschen in der Tschechischen Republik. In 18. Internationale Baustofftagung "IBAUSIL". Weimar: Bauhaus- Universität Weimar, 2012. s. 1295-1303. ISBN: 978-3-00-034075- 8.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. The use of lightweight aggregate and waste materials in development of cellular building materials. In Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2012. 2012. s. 1150-1152. ISBN: 978-80-905243-0- 9.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. SLEDOVÁNÍ STAVU OCELOVÉ VÝZTUŽE POMOCÍ METODY MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU. In Sborník anotací Juniorstav 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 357-357. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Cement based material with crystal- growth ability under long term aggressive medium impact. Applied Mechanics and Materials, 2012, roč. 166- 169, č. 1773, s. 1773-1778. ISSN: 1662- 7482.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Fly-Ash Usage in New Cement- Based Material for Concrete Waterproofing. AMR - Advanced Materials Research, 2012, roč. 535 - 537, č. 1902, s. 1902-1906. ISSN: 1662- 8985.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové materiály na bázi crystalline technology pod vlivem dlouhodobého působení agresivních médií. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2011, č. 1, s. 259-263. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Hydration of tricalciumsilicate (Ca3SiO5) investigated by emanation thermal analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 100, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1388- 6150.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. The use of anthracite fly ash for the production of autoclaved aerated concrete. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 512- 515, s. 3003-3006. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Sanace sypaných hrází popílkovo- jílovou injektáží. In XVI. mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot v Telči - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2012. s. 29-32. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Sanace zemního tělesa ochranných hrází injektážemi s využitím vedlejších energetických produktů. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 177-181. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Sledování stavu ocelové výztuže pomocí metody měření elektrického odporu. Konstrukce, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 84-85. ISSN: 1213- 8762.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Microstructural Study of Cement Composites Produced by Hazardous Waste Stabilization/ Solidification. AMR - Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 587, s. 97-101. ISSN: 1662- 8985.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Silicate based thermo-insulating material - use of fly ash as substitution of part of cement content. Proceedings in Electronic International, Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, roč. 1, č. 1, s. 89-91. ISSN: 1338- 7871.
   Detail

   SCHENKOVÁ, K. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY. Soudní inženýrství, 2012, roč. 2011- 22, č. 5- 6, s. 230-235. ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Studium trvanlivosti a mikrostruktury solidifikátu připraveného z nebezpečného odpadu. In Odpadové fórum 2012. 1. Kouty nad Desnou: Odpadové fórum, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-85990-20- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; KORJENIC, A.; HROUDOVÁ, J. Improving the energy efficiency in buildings while reducing the waste using autoclaved aerated concrete made from power industry waste. ENERGY AND BUILDINGS, 2012, roč. 58, č. 3, s. 319-323. ISSN: 0378- 7788.
   Detail | WWW

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Development of a new reclamation material by hazardous waste solidification/ stabilization. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 446- 449, s. 2793-2799. ISSN: 1022- 6680.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Epoxidový nátěr pro vodorovné konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 89-91. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Provzdušněný perlitbeton - vliv náhrady části plniva popílkem. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechStav 2012 - Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 224-227. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehký izolační beton. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 427-430. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Nové možnosti využití perlitbetonu. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 177-178. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj modifikovaného lehčeného materiálu pro podlahy s využitím odpadních surovin. In Ekologie a nové stavební hmoty. 2012. s. 75-78. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
   Detail

   BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Use of emanation thermal analysis to characterize microstructure development during Portland cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 100, č. 1, s. 560-568. ISSN: 1388- 6150.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj vysokohodnotného kameniva ze spékaných popílků. Energetika, 2012, roč. 62, č. 3/ 2012, s. 164-166. ISSN: 0375- 8842.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANDORA, J. The Usability of Fly Ash for the Construction of Embankment Dams. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012 (587), č. 587, s. 26-30. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Opravy ochranných hrází injektážemi na bázi vedlejších energetických produktů. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18., č. 7, s. 43-45. ISSN: 1213- 0311.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vývoj nové tepelně- izolační hmoty na silikátové bázi. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2012. s. 72-74. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj lehčeného potěru pro podlahy v konstrukcích vyžadujících co nejmenší zátěž. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 250-253. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

  • 2011

   KEJHA, P.; DROCHYTKA, R. Studium vlastností polymerem modifikovaných malt při působení kyseliny chlorovodíkové. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 194-196. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R. The influence assessment of building materials contamination by petroleum products with the help of physicochemical analysis. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2011, č. 58, s. 726-731. ISSN: 2010- 376X.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Studium chování pórobetonu po zabudování do konstrukce z tepelně- vlhkostního hlediska. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Využití vedlejších energetických produktů zejména popílků při výrobě pórobetonu. In 8. Konference speciální betony - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 111-116. ISBN: 978-80-86604-54- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Zkoušení úletových popílků pro technologii výroby pórobetonu. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 497-503. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možné využití druhotných surovin při návrhu nového izolačního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2011. s. 85-88. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Snižování tepelných ztrát vysokoteplotních zařízení. In Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 15-18. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Aerated concrete used as an insulating material at higher temperatures. cement-wapno- beton, 2011, roč. 2011, č. SI, s. 102-105. ISSN: 1425- 8129.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Optimalizace složení surovinové směsi pro výrobu umělých popílkových kameniv. In XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Artificial aggregate from the different types of fly ash. In New approaches in nimerical analysis in civil engineering. Iasi, Romania: Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2011. s. 93-99. ISBN: 978-606-582-006- 7.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Popílky jako surovina nejen pro výrobu umělého kameniva. In Construmat 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Popílky jako kvalitní surovina pro stavební hmoty. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011. s. 15-15. ISSN: 1212-7779.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Lehké umělé kamenivo ze spékaných popílků. Odpadové fórum, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 21-22. ISSN: 1212- 7779.
   Detail

   BOHUŠ, Š. a kol. Stavební materiály a technologie sloužící k ochraně architektonického dědictví a péči o památky - 2nd WTA International Ph. D symposium. Zpravodaj WTA CZ, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 12-15. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of aerated concrete used as an insulating material for higher temperatures. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete - Securing a sustainable future. 1. Bydgoszcz, Poland: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. s. 195-200. ISBN: 978-83-89334-26- 4.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Passportization of ashes for production of porous concrete in the Czech Republic. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. s. 51-56. ISBN: 978-83-89334-26- 4.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Properties of cement composites produced by hazardous waste stabilization- solidification. In 2ND WTA- INTERNATIONAL PHD SYMPOSIUM. 1. Brno: WTA, 2011. s. 87-94. ISBN: 978-3-937066-21- 9.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. VLIV DRUHOTNÝCH SUROVIN NA DIFUZNÍ VLASTNOSTI MODIFIKOVANÝCH HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 117-122. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vysokohodnotné umělé kamenivo pro sanační betony. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2011. 1. Praha: WTA CZ, 2011. s. 73-76. ISBN: 978-80-02-02344- 9.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Development of Adhesive Material With Increased Adhesion After Heat Effect. Porto: Universidade do Porto, 2011. s. 676-676.
   Detail

   DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. The monitoring of the state of reinforced concrete lining of tunnels exposed in aggressive conditions and prediction of its next life. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2010, č. 58, s. 124-130. ISSN: 2010- 376X.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 141-145. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Polymer- Modified Mortars for Surface Treatment with the Utilization of Waste Polystyrene. Key Engineering Materials, 2011, roč. 446, č. 2011, s. 141-150. ISSN: 1013- 9826.
   Detail

   DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2011, č. 58, s. 879-882. ISSN: 2010- 376X.
   Detail

   DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An electronic international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology., 2011, roč. 2011, č. 58, s. 879-882. ISSN: 2010- 3778.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové druhy sanačních hmot a jejich vliv na mikrostrukturu betonu. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 128-134. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

  • 2010

   ŽIŽKOVÁ, N.; ŠEVČÍK, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V. Projekt FT-TA 5/ 092. Projekt FT-TA 5/ 092. STOMIX. Žulová: 2010. s. 1-20.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Uhelné hlušiny jako umělé spékané kamenivo do betonu. Odpadové fórum, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 19-20. ISSN: 1212- 7779.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. PROBLEMATIKA VHODNOSTI VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ PRO SPRÁVKOVÉ MATERIÁLY. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 20, s. 378-385. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; GAILIUS, A. Hazardous Wastes Recycling by Solidification/ Stabilization Method. Materials Science, 2010, roč. 16, č. 2, s. 165-169. ISSN: 1392- 1320.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Use of Waste Polystyrene for Production of Cellular Polymer- Modified Mortars for Surface Treatment. In ICPIC 2010 13th International Congress on Polymers in Concrete. Funchal, Madeira: University of Minho, 2010. s. 421-429. ISBN: 978-972-99179-4- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Vývoj drenážní stěrky. In Construmat 2010 Sborník příspěvků. Bratislava: STU v Bratislavě, 2010. s. 114-116. ISBN: 978-80-227-3297- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ZACH, J. Studium vlivu vlhkosti na mikrostrukturu a vlastnosti pórobetonu. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 2010, č. 1- 2, s. 20-22. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   SCHENKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L. Vývoj tržních cen bytů v nelehkém (z pohledu nemovitostního trhu) období 2008 - 2009 ve městě Brně. Odhadce a oceňování majetku, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 34-39. ISSN: 1213- 8223.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K. Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů. Silikátový zpravodaj, 2010, roč. 2010, č. 1- 2, s. 1-3. ISSN: 1212- 3188.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb - poznatky z praxe. ERA 21, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 78-79. ISSN: 1801- 089X.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech. In CONSTRUMAT 2010. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2010. s. 173-177. ISBN: 978-80-227-3297-0.
   Detail

  • 2009

   DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š. Metody testování hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek konference Zkoušení a Jakost 2009. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. s. 307-315. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
   Detail

   DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; PUMPR, V. Metody testování hydroizolačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek Mezinárodní konference nátěrových hmot 2009. 1. Seč: Univerzita Pardubice, 2009. s. 307-316. ISBN: 978-80-7395-176- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Degradace železobetonových konstrukcí a jejich diagnostika. Beton TKS, 2009, roč. 9, č. 3, s. 3-7. ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Využití vybraných druhů plniv na dřevní bázi v dřevoplastových kompozitech. In Recyklace odpadů XIII. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 313-318. ISBN: 978-80-248-2073-6.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (2. část). Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 1/ 2009, s. 18-19. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z. Využití odpadu z praní drceného vápence jako druhotné suroviny pro výrobu silikátových kompozitních materiálů. In IDEAS 09 - Sborník příspěvků z konference. 1. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2009. s. 191-196. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
   Detail

   MATULOVÁ, P. Súčasné hydroizolačné kryštalizačné látky. Eurostav, 2009, roč. pátý, č. 1- 2, s. 32-33. ISSN: 1336- 7617.
   Detail

  • 2008

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P.; DOHNÁLEK, P. Hydroizolační krystalizační látky v současnosti. Realizace staveb, 2008, roč. 3, č. 5, s. 20-27. ISSN: 1802- 0631.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Trvanlivost sanačního zásahu provedeného na železobetonové konstrukci. Zpravodaj WTA CZ, 2008, roč. 2008, č. 1- 2, s. 8-11. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Rozdělení vad a poruch keramických obkladů a dlažeb. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 2/ 2008, s. 24-26. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 4/ 2008, s. 32-33. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. PMM for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of By- Products. International Journal of Concrete Structures and Materials, 2008, roč. 2, č. 1, s. 49-55. ISSN: 1976- 0485.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (2. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 5/ 2008, s. 26-27. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DŘÍNOVSKÝ, L.; DUFKA, A. Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů. Soudní inženýrství, 2008, roč. 19, č. 4, s. 213-219. ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 6/ 2008, s. 26-27. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady dlažebních prvků včetně doplňků. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 3/ 2008, s. 32-33. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

  • 2007

   CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. PROGRESIVNÍ VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN JAKO NÁHRADY POJIVA PŘI VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference Construmat 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava, 2007. s. 82-85. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
   Detail

   ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů. Beton TKS, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 55-61. ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika výroby betonových obkladů s využitím odpadů. In sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 14. betonářské dny. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 407-411. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Grouting system - progressive method of rehabilitation. In Inspection appraisal repairs and maintance of structures. Nort Cyprus: CL-Premier Conference organisation, Singapore, 2007. s. 363-370. ISBN: 978-981-05-8192-3.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost stavebních materiálů. TRVANLIVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 1-150.
   Detail

   SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. Rizika v pokládce obkladů a dlažeb. Stavitel, 2007, roč. 10, č. 9, s. 42-44. ISSN: 1210- 4825.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Polymer- cement Materials for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of Waste Materials. In Proceedings of ICPIC 2007. 1. Chuncheon, Korea: Kangwon National University, 2007. s. 469-480. ISBN: 89-960045-0- 2.
   Detail

   ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R. Metodológia možností využitia druhotných surovín ve stavebníctve. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 207-232. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Prestižní mezinárodní akce WTA TAG se poprvé uskuteční na území ČR. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 10, č. 3- 4, s. 5-5. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Úvodní slovo předsedy WTA CZ. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 10, č. 1- 2, s. 2-2. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R. Možnosti využívania druhotných surovín v stavebníctve. Stavebné hmoty, 2007, roč. 3, č. 3, s. 25-32. ISSN: 1336- 6041.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Využití akusticky pohltivého konstrukčního betonu pro výrobu absorpčních panelů do železničních tunelů. Inžinierske stavby, 2007, roč. 4, č. 4, s. 46-47. ISSN: 1335- 0846.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Realizácia inžienierskych sietí pomocou popolčekových suspenzií. Stavebné hmoty, 2007, roč. 3, č. 4, s. 14-17. ISSN: 1336- 6041.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Environmental Deterioration of Materials. In Environmental Deterioration of Materials. Advances in Architecture. Ashurst, Southampton, Great Britain: WIT Press, 2007. s. 249-286. ISBN: 978-1-84564-032- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Vady a poruchy keramických podlah. Podlahy a interiér, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 50-52. ISSN: 1214- 391X.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Dřevěné podlahové konstrukce. DOMO, 2007, roč. 11, č. 1, s. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy betonu. Realizace staveb, 2007, roč. 2, č. 1, s. 30-33. ISSN: 1802- 0631.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Methoden der Betoninstandsetzung am Beispiel von Naturzug- Kühltürmen. In WTA- Almanach 2007. 1. Wien: WTA, 2007. s. 43-56. ISBN: 978-3-937066-07- 3.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vybrané vady dřevěných podlah. DOMO, 2007, roč. 11, č. 2, s. 36-39. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (1. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 3, s. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (2. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 4, s. 52-53. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NEW PROGRESSIVE ELEMENTS IN MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In The Fifth Conference on Material Problems in Civil Engineering - MATBUD 2007. 1. Krakow: Instytut Materialow i Konstrukcji Budowlanych Krakow, 2007. s. 102-108. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. INNOVATION AND DEVELOPMENT OF NEW MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In 6TH INTERNATIONA CONFERENCE OF PHD STUDENTS. 1. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. s. 413-417. ISBN: 978-963-661-783- 7.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY KAMENIVA Z ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ. In 6. Konference technologie betonu - Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 29-35. ISBN: 978-80-903807-4- 5.
   Detail

   CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New polymeric facing material. In 6th International Conference of PhD Students. 1. Miskolc: University of Miskolc, 2007. s. 197-202. ISBN: 978-963-661-783- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; CHLACHULOVÁ, L. Obkladové prvky z druhotných surovin - alternativní metody sanace povrchů. In XVII. mezinárodní sympozium Sanace 2007. 1. Nosova tiskárna, Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 411-417.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Betonové průmyslové podlahy a některé jejich vady a poruchy. DOMO, 2007, roč. 11, č. 5, s. 50-52. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie. Inžinierske stavby, 2007, roč. 55, č. 1, s. 40-42. ISSN: 1335- 0846.
   Detail

   ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů. In Sanace 2007. brno: 2007. s. 155-163.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T.; KALOVÁ, V. NOVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY POPÍLKOVÉHO AGLOPORITU. In Sborník přednášek Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 153-156. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
   Detail

  • 2006

   DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. Posouzení příčin vzniku závad nášlapné vrstvy podlah v klubovém patře v objektu Sazka Arény v Praze (C 1105). 2006.
   Detail

   MACEKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. Vliv vegetace a poruchy základů. Praha: Verlag Dashöfer odborné nakladatelství stavební literatury, 2006.

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Sborník přednášek. 1. Milovy: Sprint service Praha, 2006. s. 3282-1032876. ISBN: 80-02-01792- 7.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2006. s. 381-387. ISBN: 80-239-7146- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Protection and repair of shell of natural draught cooling tower with extensive and large damage of concrete. WTA Journal, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 239-260. ISSN: 1612- 0159.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Průmyslové podlahy a jejich poruchy. Podlahy a interiér, 2006, roč. 2006, č. 11, 12, s. 42-44. ISSN: 1212- 4737.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. AKTUALIZACE TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU A KONTROLY OPRAV ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝROBNÁCH ČEZ, a. s. - CHLADICÍ VĚŽE A KOMÍNY. In 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. Srní: ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., 2006. s. 173-176. ISBN: 80-239-7878- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. UTILIZATION OF WASTE RAW MATERIALS FOR PRODUCTION OF HIGH-STRENGTH REACTIVE POWDER CONCRETE (RPC). In IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY. 1. Levoča: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2006. s. 99-104. ISBN: 80-8073-594- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Základní dělení podlahových konstrukcí podle skladby a materiálového složení. DOMO, 2006, roč. 10, č. 6, s. 44-45. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   MATULOVÁ, P.; DROCHYTKA, R.; MICHALCOVÁ, G. NEW PROGRESSIVE GROUTING SYSTEMS WITH UTILIZATION OF RAW WASTE MATERIALS APLICATION IN STABILIZATION SUBSOIL OF THE PYLON OF THE BRIDGE STRUCTURE. In BRIDGES. DUBROVNÍK: Croatien society of structural engineers, 2006. s. 631-638. ISBN: 953-95428-0- 4.
   Detail

   MATULOVÁ, P. DROCHYTKA, R. OPRAVA TRHLIN A POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2006. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2006. s. 45-50. ISBN: 80-903502-4- 0.
   Detail

   MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., CHABR, J. Nové injektážní směsi, systémy a technologie. 1. 1. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2006. 5 s. ISBN: 80-8076-024- 1.
   Detail

   MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., PETRÁNEK V., CHABR J. Possibilities of Waste Raw Materials Application in Grouting Materials. In The second fib congress. 1. Neapol: 2006. s. 1-7. ISBN: 88-89972-06- 8.
   Detail

   PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Výzkum a vývoj v oblasti sanací tunelů železničních tratí. In Sanace 2006. SSBK, 2006. s. 407-411. ISBN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R., MATULOVÁ, P. Research of the repair and maintenance of concrete structures by compaction grouting. In Advances in concrete through Science and Engineering. 1. Quebec Canada: RILEM, 2006. s. 1-8. ISBN: 2-35158-003- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Efektivní metody sanace betoových konstrukcí ve smyslu nových ČSN EN. In VODOJEMY 2006. 1. Vyškov: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 2006. s. 89-95.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Programy celoživotního vzdělávání na Fakultě stavební. In sborník z konference. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 392-394. ISBN: 80-85645-56- 4.
   Detail

   SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R. Správná montáž keramických obkladů a dlažeb a nejčastější chyby při montáži. Realizace staveb, 2006, roč. 1, č. 1, s. 102-103. ISSN: 1802- 0631.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; SOKOLÁŘ, R. Správna montáž keramických obkladov a dlažieb a najčastějšie chyby pri montáži. Stavebné materiály, 2006, roč. 2, č. 11- 12, s. 20-21. ISSN: 1336- 7617.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; MATULOVÁ, P. Tetraedr - programy dalšího profesního vzdělávání. In sborník. 1. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 415-417. ISBN: 80-85645-56- 4.
   Detail

   ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Snížení hlukové zátěže v železničních tunelech pomocí zvukopohltivých panelů. In 13. Betonářské dny. Hradec Králové: Česká betonářská společnost, 2006. s. 220-227. ISBN: 80-903807-2- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektáž betonů dle ČSN EN. In Injektáže betonu a zdiva. 1. Praha: WTA CZ, 2006. s. 10-17.
   Detail

   DROCHYTKA, R. New screed Materials with the use of by- products. In Proceedings IV. International Scientific Conference Quality and Reliability in Building industry. TU Košice. Žilina: 2006. s. 93-98. ISBN: 80-8073-594- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT. In RECYCLING 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 158-165. ISBN: 80-214-3142- 3.
   Detail

  • 2005

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. s. 1-1500.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. C 1059 - Posouzení vad na fasádách a zatékání objektu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.023/ 02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.024/ 02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/ 02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.033/ 02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv. Markéty. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed. Expertní posudek investičního projektu p.č.035/ 02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.042/ 02 Revitalizace Bíloveckého zámku. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.045/ 02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání, kultury a aktivit volného času. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.052/ 02 Sportovní areál Ještěd Liberec. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.054/ 02 Golfový areál Beroun. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.057/ 02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I. etapa. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko- bavorský geopark. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.064/ 02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku. Brno: 2005.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MIHALÍKOVÁ, K. Zajištění povrchového designu betonu stěrkami na bázi odpadních surovin. In 12. Betonářské dny 2005. 1. Hradec Králové: Česká betonářská společnost, 2005. s. 25-28. ISBN: 80-903502-2- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, Rostislav; SRŠEŇ, Pavel; DŘÍNOVSKÝ, Lukáš. Postřehy z řešení revizních znaleckých posudků. Soudní inženýrství, 2005, roč. 16, č. 2, s. 72 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., DONÁT, Z., CHABR, J., SRŠEŇ, P. Sanace zatrubněné podzemní části Libušského potoka. In SANACE. Brno: SSBK, 2005. s. 176 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; DONÁT, Z.; CHABR, J. Sledování stavu zabudované ocelové výztuže. In Sanace sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2005. s. 44 ( s.)ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE. In sborník. 1. Cape Town, South Africa: Taylor & Francis London, 2005. s. 270-272. ISBN: 0415396565.
   Detail

   MATULOVÁ, P., PETRÁNEK, V., DROCHYTKA, R. Research of fresh concrete treatment against desorption by means of polymers. In Concrete repair, Rehabilitation, and Retrofitting 2005. Cape Town: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 62-63. ISBN: 0415396549.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.001/ 02 Sportovně rekreační areál Ostravice. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.002/ 02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.003/ 02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum". 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.006/ 02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.007/ 02 Centrum pohybových aktivit Kravaře. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.008/ 02 Evropské kongresové centrum Dvorana. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.009/ 02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.010/ 02 Centrum moravského vinařství. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.011/ 02 Kongresové centrum Zlín. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.015/ 02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko- Třebovsku. Brno: 2005.
   Detail

  • 2004

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. a kol. Stavební vady a poruchy od A do Z. x. Praha: Verlag Dashofer, 2004. s. 1-160.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. New Coatings for Concrete with Waste Materials. In Seventh CANMET/ ACI International conference on Recent Advances in concrete. Las Vegas: CANMET, 2004. s. 199 ( s.)ISBN: 0-87031-147- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy keramických obkladových prvků. ASB, 2004, roč. 1, č. 2/ 2004, s. 74 ( s.)ISSN: 1335- 1230.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy stavebních materiálů a jejich vliv na stanovení slevy z díla. Soudní inženýrství, 2004, roč. 15, č. 1, s. 50 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., DUFKA, A. Správkové materiály pro 21. století s využitím odpadních surovin. In Sborník přednášek XIV. Mezinárodního sympozia Sanace 2004. Brno: SSBK, 2004. s. 337 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. 1. 1. Praha: Verlag Dashöfer, 2004. 840 s. ISBN: 1214- 7060.
   Detail

   DROCHYTKA, R., CRHÁKOVÁ, L. The problems of colouring of the plasters and external paints. In Durability and maintenance of concrete structures. Dubrovník: SECON HDGK, 2004. s. 467 ( s.)ISBN: 953-6175-21- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K. Adhesive mortars utilizing waste materials. In Durability and maintenance of concrete structures. Dubrovník: SECON HDGK, 2004. s. 107 ( s.)ISBN: 953-6175-21- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Protection of concrete structures through surface ajustments. In LC 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 74 ( s.)ISBN: 80-214-2370- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Nové stavební materiály pro 21. století- zdroj surovin v odpadech. In Construmat 2004. Lesnica: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2004. s. 84 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Novinky v oblasti betonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 318 ( s.)ISBN: 80-02-01683- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Polymery a polymerbetony. In Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah. Praha: Česká betonářská společnost, 2004. s. 37 ( s.)ISBN: 80-239-2217- 3.
   Detail

  • 2003

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Trvanlivost a ochrana betonu. In Poznatky z 1. fib kongresu Ósaka 2002. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 146 ( s.)ISBN: 80-239-0084- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R., HROMÁDKO, M., DONÁT, Z. Využití fyzikálně chemických metod pro diagnostiku degradace konstrukcí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 288 ( s.)ISBN: 80-02-01538- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K. Nová generace polymercentových lepicích hmot z odpadních surovin. In Stavební ročenka 2004. 1. vydání. Bratislava: Jaga group, v. o.s., 2003. s. 165 ( s.)ISBN: 80-88905-88- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BROŽOVSKÝ, J. Prvky a systému pro suchou výstavbu. In Nové rochlovy stavební tabulky 2. díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. s. 203-222. ISBN: 80-902397-6- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Malty pro zdění. In Nové Rochlovy stavební tabulky 2 díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. s. 285-314. ISBN: 80-902397-6- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetnových konstrukcích. 2003.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DOHNÁLEK, J., BYDŽOVSKÝ, J. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 1. vydání. 1. vydání. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. 222 s. ISBN: 80-239-0516- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Evaluation of atmospheric deterioration of concrete. In System- based Vision for Strategic and CreativeDesign. Rome, Italy: University of Rome La Sapienza, 2003. s. 1823 ( s.)ISBN: 90-5809-599- 1.
   Detail

  • 2002

   DROCHYTKA, R. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2002. s. x ( s.)ISBN: X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., KUNT, J. Možnosti využití odpadů z odsíření do pozemních komunikací. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Sekcia: Stavebné materiály. Košice: TU v Košicích, 2002. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7099-816- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost správkových hmot. In 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: WTA CZ a Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2002. s. 216 ( s.)ISBN: 80-02-01502- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., BYDŽOVSKÝ, J. Stavební materiály pro 21. století na bázi odpadních surovin. Inovační podnikání & transfer technologií, 2002, roč. 10., č. 4/ 2002, s. 5 ( s.)ISSN: 1210- 4612.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In VI. konference Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. s. 177 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In Nové stavební hmoty a výrobky, Sborník přednášek. Brno: VUSTAH brno, 2002. s. 177 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R. Betondegradierung durch atmosphärische Gase. In 3. Wiener Bauforschungstage. Wien: Institut für Baustofflehre, 2002. s. 37 ( s.)ISBN: X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Možnosti zvýšení životnosti sanovaných betonů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: ÚIV, Nakladatelství TAURIS, 2002. s. 216 ( s.)ISBN: 80-02-01502- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost betonu. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2002. Praha: ČBS, 2002. s. 177 ( s.)ISBN: 80-238-8492- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Zvýšení trvanlivosti správkových hmot na beton odpadními surovinami. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 277 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 353 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 353 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadů pro výrobu polymercementových malt. In Construmat 2002. Praha: ČVUT v Praze, 2002. s. 38 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost správkových hmot. Beton TKS, 2002, roč. 2, č. 2/ 2002, s. 25 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadních surovin při likvidaci důlních děl. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: TU Ostrava, 2002. s. 83 ( s.)ISBN: 80-248-0176- 0.
   Detail

   VANĚREK, J., DROCHYTKA, R. Detection of corrosion rate of steel in reinforced concrete. In Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, 2002. s. 137 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Atmospheric Concrete Deterioration. In Concrete Structures in the 21st Century. Osaka: Japan Concrete Institute, 2002. s. 2 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R. Lepidla. In Nové Rochlovy stavební tabulky 5 díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2002. s. 236-267. ISBN: 80-902397-4- 9.
   Detail

  • 2001

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Využití odpadů v nátěrech a omítkách. In V. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno: Výzkumný ústav stabeních hmot a.s., 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích. In XI. mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 12-11- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Analýza možnosti zvyšování odolnosti správkových malt vůči působení agresivních činitelů. In II. International Scientific Conference "Quality and reliability in Building materials". Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2001. s. 120 ( s.)ISBN: 80-7099-707- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Nové typy nátěrů, omítek a omítkových směsí. In 23. konference České stavební společnosti, 3. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2001". Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2001. s. 385 ( s.)ISBN: 80-08-01433- 2.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Zpevněné materiály pro likvidaci důlních děl na bázi odpadních surovin. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 80-7078-922- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 39 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R. Progrésivný stavebný materiál Pórobetón. Eurostav Brat, 2001, roč. 7, č. 3/ 2001, s. 10 ( s.)ISSN: 1335- 1249.
   Detail

   DROCHYTKA, R., HUDEC, P. Zpevňování povrchu betonu silikátovými nátěry. Beton TKS, 2001, roč. první, č. 3/ 2001, s. 24 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích. In Seminár "Sanácia betónových konštrukcií". Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií, 2001. s. 5 ( s.)ISBN: 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Degradace betonů panelových budov. In Seminář se zahraniční účastí "Regenerace nosných systémů panelových budov". Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 54 ( s.)ISBN: 80-238-7594- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Další možnosti využití odpadů ve výrobě pórobetonu. In VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001 Conference about structural materials. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 2001. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-1936- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Omítky, nátěry a malty s využitím odpadních surovin. In Stavební ročenka 2002. Jaga group, v.o.s. Bratislava: Jaga group, v.o.s., 2001. s. 192 ( s.)ISBN: 80-88905-59- 1.
   Detail

  • 2000

   DROCHYTKA, R. Keramické obklady a dlažby. 1. 1. Hradec Králové: VEGA s.r.o., 2000. 187 s. ISBN: 80-9000860-5- 5.
   Detail

  • 1999

   DROCHYTKA, R. Sanace a údržba betonu v ilustracích. 1. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 1999. 334 s. ISBN: 80-7204-106- 1.
   Detail

  • 1998

   DROCHYTKA, R. Atmosférická koroze betonů. 1. 1. Praha: IKAS s.r.o., 1998. 171 s. ISBN: 80-902558-0- 9.
   Detail

  • 1996

   DROCHYTKA, R., ROVNANÍKOVÁ, P., HELA, R. Diagnostika koroze železobetonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí, 1996, roč. IV., č. 4, s. 11 ( s.)ISSN: 1211- 3786.
   Detail

  • 1995

   Šťastník, S., Drochytka, R., Pospíšil, O. Vliv teploty a difúze vodní páry na degradaci betonů pláště chladící věže. 1995, roč. 3, č. 1, s. 2 ( s.)
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; BÁRTOVÁ, B. The development of expansion material. In WORKSHOP 95. Praha: ČVUT, 1995. s. 497 ( s.)
   Detail

 • výpis publikací zaměstnance anglicky např.:
  • 2023

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J. Electrically conductive composite materials with incorporated waste and secondary raw materials. Scientific Reports, 2023, roč. 13, č. 9023, ISSN: 2045-2322.
   Detail | WWW

   HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R. Effect of secondary fillers in polymeric material for CIPP on fresh processability. In Solid State Phenomena. ttps://www.scientific.net/SSP.351. Solid State Phenomena (Volume 351), 2023. s. 27-32. ISBN: 978-3-0364-0467-7.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A.; FIGALA, P.; BARÁNEK, Š. Study of synergistic effect of fly ash and superabsorbent polymers on properties of cement pastes. Journal of Building Engineering, 2023, roč. 79, č. 107897, s. 1-20. ISSN: 2352-7102.
   Detail | WWW

   DUFEK, Z.; BARTOŠOVÁ, H.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; JANÁČKOVÁ, H.; KAŠÍK, J.; KNOFLÍČEK, R.; KULIL, V.; VÉMOLA, A.; VÍTKOVÁ, E.; ORT, P. Rukověť znalce v oblasti oceňování majetku. Praha: Aleš Čeněk s.r.o., 2023. 320 s. ISBN: 978-80-7380-920-1.
   Detail

   HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; HODUL, J.; HERMANN, R.; DROCHYTKA, R. Development of a Hydrophobic Polymer Coating in Polyurethane Organic–Mineral Base Containing Waste from Fibreglass Production. Coatings, MDPI, 2023, roč. 13, č. 11, ISSN: 2079-6412.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, J. Investigation of effective replacement of sand by waste perlite in AAC production. ce/papers, 2023, roč. 6, č. 2, s. 403-409. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R. The assessment and treatment of waste from glass fibre production for use as a filler in composites. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Francie: MATEC Web of Conferences, 2023. ISSN: 2261-236X.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Influence of Superabsorbent Polymers on Early Stages Hydration of Cement-based Pastes Containing Fly Ash. In Lecture Notes in Civil Engineering. Vilnius: Springer Nature, 2023. s. 349-358. ISBN: 9783031446023.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Effect of alternative fibre-like secondary raw materials utilization by the preparation of the aerated autoclaved concrete. ce/papers, 2023, roč. 6, č. 2, s. 430-436. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on Properties of Aerated Autoclaved Concrete. In Lecture Notes in Civil Engineering. 392. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. s. 349-358. ISBN: 9783031446023.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vliv nasycení vodou na elektrickou vodivost silikátových kompozitů. TZB-info, 2023, roč. březen, č. 2023, ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

  • 2022

   UHER V.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BARÁNEK, Š. The Effect of Exposure Conditions on the Properties of Cementitious Composites with Reduced Electrical Resistivity. Buildings, 2022, roč. 12, č. 12, s. 1-22. ISSN: 2075-5309.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; FIGALA, P. Assessment of Chemical Resistance of Polymer Repair Mortars. In Materials and Technologies of Modern Production. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 213-218. ISBN: 978-3-0364-1168-2. ISSN: 1662-9795.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R.; FIGALA, P. Možnosti využití odpadních látek v systémech bezvýkopových renovací potrubí. JUNIORSTAV 2022. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 502-507. ISBN: 978-80-86433-76-9.
   Detail

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M. Verification of the influence of particle shape on the chemical resistance of epoxy coating and use of waste glass as the filler. Coatings, MDPI, 2022, roč. 12, č. 3, s. 1-20. ISSN: 2079-6412.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New Chemically Resistant Coating Systems with Progressive Incorporation of Hazardous Waste in Polyurethane and Epoxy Matrices. Materials, 2022, roč. 15, č. 9, s. 1-26. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vliv zrnitosti grafitového prášku na elektro vodivost silikátových kompozitů za různých expozičních podmínek. Sanace a rekonstrukce staveb 2022. 2022. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2022. s. 18-26. ISBN: 978-80-7623-098-9.
   Detail

   BARÁNEK, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; YAKOVLEV, G. Study of Microstructure of Electrically Conductive Silicate Composites with Graphite-Based Fillers. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2022. s. 45-53.
   Detail

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. The Development of a New Chemically Resistant Sprayed Mixture. In 28th Concrete Days. Solid State Phenomena. 336. 2022. s. 185-191. ISBN: 978-3-0357-1725-9. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

  • 2021

   KARPOVA, E.; SKRIPKIUNAS, G.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Hydration and Microstructure of Nano Modified Cement Paste. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2021. s. 9-14. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R. Silicate conductive composites with graphite-based fillers. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. The new chemically resistant material for the invert grouting optimized with secondary raw materials. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 325. 2021. s. 200-208. ISBN: 978-3-0357-1870-6. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Utilization of Waste Materials in Production of Electrically Conductive Composites on Silicate Basis. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 171-176. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Evaluation of Cured-In-Place Pipe Porosity Using CT and Microscopy. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 81-86. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; FIGALA, P. Utilization of continuous hydrostatic weighing for monitoring of volume changes. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   ONDŘÍČKOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Study of calcium-silicate composite lightened by waste expanded perlite. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, roč. 1039, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   ONDŘÍČKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Využití fluidního úletového popílku jako substituce pojivové složky pórobetonu. Juniorstav 2021. Brno: 2021. s. 602-607. ISBN: 978-80-86433-75-2.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Chemical Stability of Innovative Grouts for Cast Basalt Elements. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; STRUHÁROVÁ, A. Polymer repair products containing fly ash contaminated by denitrification process. Construction and building materials, 2021, roč. 267, č. 120641, s. 1-14. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Chemická odolnost trubek vytvrzovaných na místě (CIPP). JUNIORSTAV 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. s. 567-571. ISBN: 978-80-86433-7.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Use of Specially Treated Hazardous Waste as Filler in Polymer Coatings. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 49-55. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. Adhesives for the installation of cast basalt elements on metal and comparison of properties when using different types of fillers. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 35-41. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   Radka Balkova, Jan Vanerek,, Milan Smak, Rostislav Drochytka. Time-temperature resistance of transverse stressed lap joints of glued spruce and thermal analysis of adhesives. International Journal of Adhesion and Adhesives, 2021, roč. 104, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0143-7496.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Properties and Structure of UV Light Cured CIPP Composites. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 67-72. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; HERMANN, R.; KOLÍSKO, J. Monitoring of Chemical Resistance of New Grouting Materials. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). 2021. s. 27-33. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; FIGALA, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Study of polymer-based adhesive mortar with higher durability. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; SKRIPKIUNAS, G.; URKHANOVA, L.; POLYANSKIKH, I.; PUDOV, I.; KARPOVA, E.; SAIDOVA, Z.; ELREFAI, A. Effect of Ultrafine Additives on the Morphology of Cement Hydration Products. Crystals, 2021, roč. 11, č. 8, s. 1002-1022. ISSN: 2073-4352.
   Detail | WWW

   BARÁNEK, Š.; DROCHYTKA, R. Silikátové elektro vodivé kompozity s grafitovým plnivem. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 539-545. ISBN: 978-80-86433-76-9.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ŠTEFFAN, P.; DOHNÁLEK, P. Testing methods of various materials for development of cement composites with low electrical resistance. In Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; FIGALA, P.; DUFKA, A.; HOLUBOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Possibilities of fly ash utilization in the cement matrix by superabsorbent polymers. Waste forum, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 227-237. ISSN: 1804-0195.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; BARÁNEK, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J.; HERMANN, R. Impact of Carbon Particle Character on the Cement-Based Composite Electrical Resistivity. Materials, 2021, roč. 14, č. 24, s. 1-35. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Recovery of industrial wastes as fillers in the epoxy thermosets for building application. Materials, 2021, roč. 14, č. 13, s. 1-28. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; YAKOVLEV, G.; SAIDOVA, Z.; PUDOV, I.; DROCHYTKA, R.; BEGUNOVA, E. The Influence of Activated Dispersed Additives on Electrical Conductivity of Anhydrite Compositions. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 2021. s. 51-57. ISSN: 1662-9779.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R. Study of the properties of chemically resistant repair mortar with the use of secondary raw materials. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GORDINA, A.; DROCHYTKA, R.; BURYANOV, A. F.; SMIRNOVA, O. Structure and properties of modified gypsum binder. Smart and Sustainable Built Environment, 2021, roč. 10, č. 4, s. 702-710. ISSN: 2046-6099.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; GRAKHOV, V.; SAIDOVA, Z.; POLYANSKIKH, I.; PUDOV, I. The influence of chrysotile nanofibers dispersion on the physical and mechanical properties of the cement matrix. In 19th International Conference on Silicate Binders. Solid State Phenomena. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 21-27. ISBN: 9783035718706. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A. Chemically resistant polymeric jointing grout with environmental impact. Construction and building materials, 2021, roč. 292, č. 1, s. 1-20. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. The development of new chemically resistant material for the invert grouting. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 321. 2021. s. 37-42. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

  • 2020

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; HLAVIČKA, V.; DROCHYTKA, R. Alternativní možnosti využití druhotných surovin v aplikaci s epoxidovým pojivem. Zpravodaj WTA CZ, 2020, roč. 2020, č. 1-2, s. 9-12. ISSN: 1213-7308.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; KALABINA, D.; PERVUSHIN, G.; DROCHYTKA, R.; BAZHENOV, K.; GORDINA, A.; GINCHITSKAYA, Y. Efficient heat-insulating material based on technogenic anhydrite. In 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. s. 52-59. ISBN: 9781713809159. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the waste foundry sand on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology, ICMSET 2019. Materials Science Forum. Switzerland: 2020. s. 293-298. ISBN: 978-3-0357-1606-1. ISSN: 0255-5476.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Experimental study of autoclaved aerated concrete using circulating fluidized-bed combustion fly ash. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 2, s. 157-161. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M. Utilization of Fluidized Bed Combustion Fly Ash in the Design of Reuse Clay Soil in the Form of Self-Compacting Grouts. Materials, 2020, roč. 13, č. 8, s. 1-15. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; LÉDL, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Influence of Type of Secondary Raw Material on Consistency of Fresh Mixture for AAC Production. In 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology, ICMSET 2019. Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 305-310. ISBN: 978-3-0357-1606-1. ISSN: 0255-5476.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z.; MICHALČÍKOVÁ, M.; HODUL, J. Study of Possibilities of Using Special Types of Building and Demolition Waste in Civil Engineering. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2020, roč. 64, č. 1, s. 304-314. ISSN: 0553-6626.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Monitoring the effect of quartz-sand replacement by amorphous-silica raw material on the microstructure of calcium silicate composites. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 1, s. 129-134. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. CHEMICKÁ STABILITA INOVATIVNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2020 - 22. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2020. s. 695-699. ISBN: 978-80-86433-73-8.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities for the use of waste perlite in the production of aerated autoclaved concrete. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 3, č. 54, s. 373-378. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Sledování chemické odolnosti inovativní polymerní spárovací hmoty. TZB-info, 2020, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. Solidification Methods of Stabilizing Dangerous Wastes Used as Fillers for Secondary Protection of Building Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Trans Tech Publications, 2020. s. 135-141. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M. Nové polymerní systémy pro bezvýkopovou sanaci kanalizačního řádu. Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí Městské vody 2020. Brno: VENSEN, 2020. s. 175-182. ISBN: 978-80-86020-91-4.
   Detail

   MAJEROVÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; KEPRDOVÁ, Š. Evaluation of Aggressive Chemicals Effect on CIPP Liners. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2020. s. 92-97. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČTVRTEČKOVÁ, A.; DROCHYTKA, R. VYSOCE ODOLNÝ POLYMERNÍ SPRÁVKOVÝ KOMPOZIT S OBSAHEM KORUNDOVÉHO PÍSKU. Zpravodaj WTA CZ, 2020, č. 2-4/2020, s. 32-37. ISSN: 1213-7308.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Efect of Chemical Aggressive Media on the Flexural Properties of Cured-In-Place Pipes Supported by Microstructure Observation and Acoustic Emission. Materials, 2020, roč. 13, č. 14, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.
   Detail | WWW

   MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. ZKOUMÁNÍ PÓROVÉ STRUKTURY TRUBEK VYTVRZOVANÝCH NA MÍSTĚ (CIPP). JUNIORSTAV 2020. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2020. s. 689-694. ISBN: 978-80-86433-73-8.
   Detail

  • 2019

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of Waste Packaging Glass as Progressive Filler in Polymer Anchor Material Based on Epoxy Resin. In 12th Envibuild – Buildings and Environment – From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. Ulrich Pont, Matthias Schuss and Ardeshir Mahdavi. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 40-47. ISSN: 1660-9336.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GRAKHOV, V.; DROCHYTKA, R.; GORDINA, A.; NIKITIN, S.; BEGUNOVA, E.; BURIYANOV, A.; REPIN, A. Modification of the structure and Properties of Fine-Grained Concrete with Carbon Black Dispersion. In 4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP PUBLISHING LTD, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Studium změny mikrostruktury vápeno-silikátového kompozitu s využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 34-43. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. PÓROBETON Z POPÍLKU PO SELEKTIVNÍ NEKATALYTICKÉ REDUKCI. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 55-64. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 109-116. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotné suroviny na mikrostrukturu vápeno-silikátového kompozitu. In Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 479-484. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Polymer based grout with specially treated hazardous waste. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 50-58. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Temperature and chemical resistance of repair composite and microstructure monitoring depending on different type of binder and filler. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 20-27. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of Expansion on Properties and Microstructure of Calcium Silicate Composite Material. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2019. s. 136-142. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vývoj pískového pórobetonu s maximálním využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 83-91. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BORG, R. Influence of Crystallization Admixture on Mechanical Parameters and Microstructure of Polymer-Cement Mortars with Waste Limestone. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 27-34. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of Using Hazardous Waste as Filler to Polymer Mortar. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 93-98. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Struktura polymercementového kompozitu na bázi druhotných surovin. Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2019. s. 448-454. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; KOLÍSKO, J.; DROCHYTKA, R.; REITERMAN, P. Optimization of mix-design of chemically resistant sprayed concrete. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. s. 26-30. ISSN: 2336-5382.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BORG, R. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POPÍLKU Z TEPELNÉ ELEKTRÁRNY DELIMARA DO POLYMERCEMENTOVÝCH SPRÁVKOVÝCH MALT. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2019. s. 23-33. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R.; KOLÍSKO, J. Silicate Sprayed Mixture Based on Secondary Raw Materials. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 129-135. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MALORNY, W. Examination of Microstructure of Cement Composite Material for Renovation of Horizontal Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2019. s. 103-108. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; HODUL, J.; BERGEROVÁ, K.; DROCHYTKA, R. Development of new adhesives with share of secondary raw materials for depositing of non-absorbent facing elements in aggressive environments. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 82-87. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MAJEROVÁ, J. Trenchless Sewer Rehabilitation Methods and Solving Diversity of Cured Sleeves thickness. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Michaela Dvorakova, Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 109-114. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Mechanically Resistant Composite Material Using Optimal Amount of Pre-treated Hazardous Waste. In Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 75-81. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2019 21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 508-513. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na tvorbu struktury a fyzikálních vlastností pórobetonu. In Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 514-519. ISBN: 978-80-86433-71-4.
   Detail

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the specific area of quartz sand on the character of an autoclaved calcium silicate composite. Materiali in tehnologije, 2019, roč. 53, č. 1, s. 39-47. ISSN: 1580-2949.
   Detail

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; GRAKHOV, V.; SAIDOVA, Z.; SHAYBADULLINA, A.; PUDOV, I.; ELREFAEI, A. Мелкозернистый бетон, модифицированный суспензией хризотиловых нановолокон. Stroitel'nye Materialy, 2019, roč. 2019, č. 1-2, s. 4-10. ISSN: 0585-430X.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. PROTECTION OF THE CAST BASALT SEWERS FOR ENHANCING RESISTANCE TO BIOCORROSION. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. s. 1-12. ISBN: 978-0-88865-341-3.
   Detail

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the fireclay waste on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. s. 152-157. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers. Coatings, MDPI, 2019, roč. 9, č. 12, s. 1-24. ISSN: 2079-6412.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Influence of fluidized bed combustion fly ash admixture on hydrothermal synthesis of tobermorite in the mixture with quartz sand, high temperature fly ash and lime. Construction and building materials, 2019, roč. 230, č. 2020, s. 1-11. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Impact of Fly Ash after SNCR Treated with Tannin-Based Products on AAC Production. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 173-179. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Usability of waste perlite in the technology of production of autoclaved aerated concrete. In XXV, Internacional Conference and Meeting od Departmens, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 186-193. ISBN: 978-1-5108-9089-3. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Bulk density decreasing of lightweight silicate based composite. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 14-19. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Study of the influence of the secondary raw materials on microstructure and properties of calcium silicate composite. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. s. 61-66. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJSTRÍKOVÁ, T. Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Studium struktury vysokopevnostního polymercementového kompozitu modifikovaného druhotnými surovinami. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 5-12. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. et al. Use of Secondary Crystallization and Fly Ash in Waterproofing Materials to Increase Concrete Resistance to Aggressive Gases and Liquids. Advances in Civil Engineering, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1687-8086.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. SECONDARY PROTECTION OF COOLING TOWERS UNDER EXTREME LOADING FOR EXTENDING THE SERVICE LIFE. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. s. 1-13. ISBN: 978-0-88865-341-3.
   Detail

   HERMANN, R.; FIGALA, P.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na vlastnosti vyvíjené chemicky odolné stříkané směsi. Materiály pro stavbu, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 34-39. ISSN: 1213-0311.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of different types of siliceous raw materials on Tobermorite formation in lime-silica composite. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2019, roč. 15, č. 1, s. 57-64. ISSN: 1790-5079.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; GRAHOV, V.; KALABINA, D.; GORDINA, A.; GINCHITSKAYA, Y. Structural and Thermal Insulation Materials Based on High-Strength Anhydrite Binder. In 4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP PUBLISHING LTDhttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/603/3/032071, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GRAHOV, V.; YURI, M.; DROCHYTKA, R.; KIZINIEVICH, O.; GINCHITSKAYA, Y.; GORDINA, A. Structural Ceramics Modified with Technogenic Isostatic Nanographite. In 4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP PUBLISHING LTD, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   SKRIPKIUNAS, G.; KARPOVA, E.; BENDORAITINE, J.; BARAUSKAS, I.; DROCHYTKA, R. Degree of MWCNT suspension dispersity and its influence on rheology of cement pastes. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES (MBMST 2019). Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius, LITHUANIA: VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIV PRESS, TECHNIKA, 2019. s. 166-174. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; KERIENE, J.; GRAKHOV, V.; DROCHYTKA, R.; GORDINA, A.; PICHUGIN, A.; BAZHENOV, K. High-strength fluoroanhydrite composition. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES (MBMST 2019). Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius, LITHUANIA: VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIV PRESS, TECHNIKA, 2019. s. 224-229. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
   Detail | WWW

   YAKOVLEV, G.; GINCHITSKAYA, Y.; VALERIY, G.; PERVUSHIN, G.; POLYANSKIKH, I.; DROCHYTKA, R.; BURYJANOV, A.; KHASEEV, D.; SAIDOVA, Z. Modification of masonry mortar and structure of ceramic bricks to reduce efflorescence. In 20th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Michaela Dvorakova, Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Trans Tech Publications Ltd., 2019. s. 3-8. ISBN: 978-3-03571-492-0. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   HERMANN, R.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KOLÍSKO, J. Vývoj chemicky odolné stříkané směsi. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 13-22. ISBN: 978-80-214-5751-5.
   Detail

  • 2018

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of fly ash contaminated by SNCR flue gas denitrification into polymer epoxy anchor. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. s. 98-103. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Durability Assessment of Cement Matrices for Neutralization Sludge Disposing. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. s. 282-287. ISBN: 978-3-0357-3348-8. ISSN: 1012-0394.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Development of Epoxy Grout Containing Fine Waste from Production of Mineral Wool Board Insulation. Applied Mechanics and Materials, 2018, č. 878, s. 275-280. ISSN: 1660-9336.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Monitoring the long-term durability and microstructure of polymer concrete patching materials with high content of secondary raw materials using advanced methods. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Use Secondary Raw Materials as Fillers to Epoxy Polymer Concrete. In International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure. Mahmoud M. Reda Taha. Washington, D.C.: Springer International Publishing AG, 2018. s. 135-141. ISBN: 978-3-319-78174-7.
   Detail | WWW

   ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on the Microstructure and Physical-Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete. Waste forum, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 476-483. ISSN: 1804-0195.
   Detail | WWW

   GINCHITSKAYA, Y.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; KHRITANKOV, V.; KOLBINA, D.; BALOBANOVA, Y. Исследование структуры и свойств наномодифицированной строителной керамики. Stroitel'nye Materialy, 2018, roč. 2018, č. 1-2, s. 27-32. ISSN: 0585-430X.
   Detail

   DUFEK, Z.; KOUKAL, P.; FIALA, P.; VYHNÁLEK, R.; REMEŠ, J.; JEDLIČKA, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. BIM pro veřejné zadavatele. 1. 1. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 128 s. ISBN: 978-80-7502-285-1.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Special Grout for Anchoring Steel Elements with High Proportion of Fly Ash Contaminated by Denitrification Process. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: scientific.net, 2018. s. 160-166. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
   Detail

   MAJEROVÁ, J; DROCHYTKA, R. The influence of the addition of gypsum on some selected properties of lime-metakaolin mortars. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdoms: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOLÍSKO, J. Structure of polymer-cement composite optimalized with secondary raw materials. Materials Structures Technology, 2018, roč. 1, č. 1, s. 26-31. ISSN: 2570-6616.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Possibilities of filling polymeric anchors with secondary raw materials with effect on price and final parameters. Advanced Materials Letters, 2018, roč. 1, č. 10, s. 29-34. ISSN: 0976-3961.
   Detail | WWW

   MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Techniques of Soil Modification for Re-use in Construction. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 385. Herlany, Slovakia: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Effect of Ammonium ion content in Fly Ash after Selective Non-catalytic Reduction (SNCR) on Physical and Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete (AAC). In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 148-153. ISSN: 1662-9779.
   Detail

   ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Synthesis of tobermorite structure with non-traditional silica components. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 2018, roč. Volume 8, č. Issue 3, s. 904-910. ISSN: 2088-5334.
   Detail | WWW

   HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on Tobermorite Formation in Calcium-Silicate Composites. Waste forum, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 467-475. ISSN: 1804-0195.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Dataset on the innovation remediation technology of embankment dams by using suitable types of alternative raw materials. Data in Brief (Online), 2018, roč. 2018, č. 092, s. 1-4. ISSN: 2352-3409.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; HÚŠŤAVOVÁ, J. Influence of secondary raw materials on synthesisof tobermorite in lime–silicate composite. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co, 2018. s. 439-444. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   LÉDL, M.; ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Use of Computed Tomography for the Evaluation of Autoclaved Aerated Concrete Structure. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 70-75. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER J. Progresivní technologie sanace sypaných hrází. Stavebnictví, 2018, roč. 04, č. 04/2018, s. 50-53. ISSN: 1802-2030.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Repairing composite using hazardous waste containing heavy metals. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
   Detail | WWW

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. New possibilities of neutralisation sludge solidification technology. Journal of Cleaner Production, 2018, č. 204, s. 1097-1107. ISSN: 0959-6526.
   Detail | WWW

   FIGALA, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na strukturu polymercementového kompozitu. Materiály pro stavbu, 2018, č. 7, s. 24-28. ISSN: 1213-0311.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Testování hydroizolačních infuzních gelů in-situ. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
   Detail

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Content of Aluminium Hydroxide in Lime-Silica Composite and its Influence on Tobermorite Formation. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 195-199. ISSN: 0255-5476.
   Detail

   ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Sulfates on Tobermorite Formation in Lime-Ash Composite. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 179-183. ISSN: 0255-5476.
   Detail

   ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Studium vývoje tobermoritu v závislosti na použití různých křemičitých složek. TZB-info, 2018, roč. 2018, č. -, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Možnosti využití nových druhotných surovin v autoklávovaném pórobetonu. Materiály pro stavbu, 2018, roč. 24, č. 5, s. 16-19. ISSN: 1213-0311.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Options for the implementation of new secondary raw materials in autoclaved aerated concrete. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co., 2018. s. 431-437. ISSN: 2509-7075.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities of aerated concrete recyclate and fluid fly ash usage in autoclaved composite production. WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, 2018, roč. 2018, č. 14, s. 418-425. ISSN: 2224-3496.
   Detail

   DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. 392 s. ISBN: 978-80-7502-322-3.
   Detail

   HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Antibacterial Properties, Shore Hardness and Chemical Resistance of Epoxy Coatings Containing Finely Ground Secondary Raw Materials for Hygienic Plants. In International Conference on Material Science and Engineering II. Applied Mechanics and Materials. Prof. Dongyan Shi. Switzerland: Scitec Publications Ltd., 2018. s. 97-102. ISBN: 978-3-0357-1194-3. ISSN: 1660-9336.
   Detail | WWW

  • 2017

   BRODŇAN, M.; KOTEŠ, P.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Corrosion Determination of Reinforcement Using Electrical Resistance Method. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 1, s. 85-93. ISSN: 1580-2949.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Utilization of sound absorption panels for noise reduction in railway tunnels. In Proceedings of the 11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs and Maintenance of Structures. CI-Premier Pte Ltd, 2017. s. 143-150. ISBN: 978-9-81058-192-3.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ZÁRUBOVÁ, R. Technologie sanace sypaných hrází optimální injektážní směsí. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 31-35. ISSN: 1213-1660.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Examination methods of waterproofing injection screens in various building materials. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 3, s. 529-532. ISSN: 1580-2949.
   Detail | WWW

   ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 226-233. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
   Detail

   FLEISCHHACKER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv druhu křemičité složky na vývoj tobermoritu při specifických hydrotermálních podmínkách. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 45-54. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie injektáže sypaných hrází s použitím popílku. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 67-76. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv popílku a přísad na stabilizaci a ztekucení zemin. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 77-86. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail | WWW

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Pohled do mikrostruktury silikátu s popílkovým plnivem. In Sborník recenzovaných přednášek 3. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 151-159. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Modifikace systémů ETICS s využitím alternativních materiálů. In Sborník konference Construmat 2017. Bratislava: STU v Bratislave, 2017. s. 207-213. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Options for the remediation of embankment dams using suitable types of alternative raw materials. Construction and building materials, 2017, roč. 143, č. 089, s. 649-658. ISSN: 0950-0618.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Lightweight High Strength Concrete Production from Sintered Fly Ash Aggregate. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 9-16. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R. Kvalita ve stavebnictví a nový zákon. Stavebnictví, 2017, roč. 2017, č. 1- 2, s. 8-9. ISSN: 1802-2030.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Zpětné využití zemin ve stabilizované formě. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv přísad na zeminy a jejich recyklace. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; SEJÁK, F. Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 160-166. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
   Detail

   DVOŘÁKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH POLYESTEROVÝCH VLÁKEN VE STAVEBNICTVÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 224-230.
   Detail

   HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE. In Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: VUT v Brně, fakulta stavební, 2017. s. 55-65. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
   Detail

   MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J. Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“. 2017.
   Detail

   MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V. Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin. 2017.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of fly ash from the flue gas denitrification process as a filler to epoxy patching mortar. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. s. 134-141. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Experimental testing suitability of the waste glass into the polymer anchor materials based on epoxy resin. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. s. 220-227. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Practical Testing of Injection Screens in Real-life Structures. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 171-177. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie využití vykopaných zemin ve ztekucené formě s přídavkem popílků. TZB- info, 2017, roč. 04.09. 2017, č. 2017, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BERGEROVÁ, K. Vývoj a testování lepicích hmot pro ukládání čedičových prvků. In XVI. ODBORNÁ KONFERENCE O VĚDĚ, VÝZKUMU A APLIKACÍCH V OBORU MALTOVIN. 2017. s. 30-35. ISBN: 978-80-214-5446-0.
   Detail

   ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Structure development study of porous concrete with fluidized-bed combustion ash admixture. Waste forum, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 267-275. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P. Development of Organic and Biodegradable Insulating Material for ETICS. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 81-87. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DVOŘÁKOVÁ, M. Performance Evaluation and Research of Versatile Cement Mortar with Rapid Strength Increase. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 228-235. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
   Detail

   HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M. Performance Evaluation and Research of Alternative Thermal Insulation Based on Waste Polyester Fibers. In CRRB 2016 – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Amsterdam, Nizozemsko: ELSEVIER, 2017. s. 236-243. ISBN: 978-1-5108-4504-6. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. The laboratory examination of cement matrix with inbuilt hazardous waste. In CRRB 2016 – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Amsterdam, Nizozemsko: ELSEVIER, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-1-5108-4504-6. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Úprava zemin pro jejich zpětné použití ve ztekucené formě. In CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2017. s. 172-177. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
   Detail

  • 2016

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Návrh podlahových systémů s lehčenými surovinami. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. 2016. s. 281-287. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. Durability testing of cement matrices for neutralization sludge disposing. In Energy and Clean Technologies Conference Proceedings, Volume III. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vienna: SGEM World Science, 2016. s. 11-16. ISBN: 978-619-7105-82- 7. ISSN: 1314-2704.
   Detail | WWW

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Utilization of waste glass in polymer concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publication, 2016. s. 171-177. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
   Detail | WWW

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Examination of microstructure of solidification product containing hazardous sludge. Procedia Engineering, 2016, roč. 151, č. 1, s. 402-409. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout. In Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. The Netherlands: Elsevier, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Možnost úpravy zemin z výkopových prací. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Jan Kočí, Eva Vejmelková. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Redevelopment of Embankment Dams by suitable Grouting mixtures. In Europe and the Mediterranean: Towards a Sustainable Built Environmental, SBE16 Malta International Conference. Ruben Paul Borg, Paul Gauci, Cyril Spiteri Staines. Malta: SBE Malta - Sustainable Built Environment, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-99957-0-935- 8.
   Detail

   HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: 2016. s. 99-106. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Experimental testing of Solidification Products containing hazardous waste- Neutralization Sludge with aim of material utilization. In Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering. London, UK: CRC Press/ Balkema, 2016. s. 275-280. ISBN: 978-1-315-67590- 9.
   Detail | WWW

   FLEISCHHACKER, J.; HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Hydrothermal Synthesis of Tobermorite at 170 and 190 °C from Fly Ash and Quartz Sand. In Maltoviny 2016 - sborník příspěvků. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 42-46. ISSN: 1662-9752.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Influence of gypsum additive on the formation of tobermorite in autoclaved aerated concrete. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 116-121. ISSN: 1013-9826.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Utilization of Fly Ash in High Performance Floor Screed Based on Cement and its Influence on Physical Mechanical Properties. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. s. 201-205. ISSN: 0255-5476.
   Detail

   HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT. Brno: 2016. s. 1-7.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 861, s. 32-39. ISSN: 1660-9336.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Development in the Rehabilitation of Concrete Structures in the Czech Republic , for the past 25 years. In Restauration and Building-Physcs past-present- future. Hans-Peter Leimer (Hresg.). Stuttgart, Germany: Fraunhofer IRB Verlag, 2016. s. 31-42. ISBN: 978-3-8167-9590- 2.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. TESTOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ IN- SITU. In CONSTRUMAT 2016 - Conference on Structural Materials. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016. s. 328-332. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. ARTIFICIAL AGGREGATE FROM SINTERED COAL ASH. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 2014, s. 749-753. ISSN: 1580-2949.
   Detail

   ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Verification of manufacturing of sintered fly ash aggregate. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 171-178. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Design of the composition of lightweight concrete floor with self-rising function, based on the reaction of hydrogen peroxide with calcium hypochlorite using secondary raw materials. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 186-193. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Využití alternativních materiálů pro modifikaci systémů ETICS. Waste forum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 194-201. ISSN: 1804-0195.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. The Use of Secondary Crystallization in Cement- Based Composites. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2016, roč. XIV., č. 12, s. 2001-2004. ISSN: 2010-3778.
   Detail

   HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 416-421. ISBN: 978-3-0383-5766-7. ISSN: 1013-9826.
   Detail | WWW

  • 2015

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R. EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, 2015.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J. The Study of Cement Composites with Inbuilt Hazardous Waste. In CMME 2014 - Abstract. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publication, 2015. s. 47-51. ISBN: 978-3-03835-385- 0. ISSN: 1662-7482.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Hydrofobizace cementobetonových rytů vozovek a její vliv na pojízdné vlastnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 133-142.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. Determining the Presence of the Corrosion Inhibitors Based on Amines in Hardened Mortars. In Proceedings of the Confecence on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 93-97. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail | WWW

   HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R. Environmental Limits of Using Newly Developed Progressive Polymer Protection and Repair Systems. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, roč. 9 (2015), č. 9, s. 1-4. ISSN: 1307- 6892.
   Detail

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Solidification of Hazardous Waste with the Aim of Material Utilization of Solidification Products. Procedia Engineering, 2015, roč. 108, č. 1, s. 639-646. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Possibilities of Aerated Concrete Remediation Through the Usage of Injection Screens. In ICEBMP 2015 - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research, (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 255-260. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 193-199.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BAYER, P. The Properties of Polymer- Modified Mortars Using Pozzolana Active Admixtures. In Polymers in Concrete, Towards Innovation, Productivity and Sustainability in the Built Environment. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 185-192. ISBN: 978-3-03835-677- 6.
   Detail

   HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Study of Mechanical Properties of Protective Materials Using Waste Raw Materials. In Proceedings of IASTEM Interantional conference. Bhubaneswar, Indie: R. K Printers, 2015. s. 8-11. ISBN: 978-93-85832-36- 9.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Effect of autoclaving conditions on the final properties of aerated concrete. Waste forum, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 219-224. ISSN: 1804- 0195.
   Detail

   HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry. Waste forum, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 181-191. ISSN: 1804- 0195.
   Detail | WWW

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Recycled glass as a filler for screeds and other materials. Waste forum, 2015, č. 4, s. 200-204. ISSN: 1804- 0195.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of fly ash and binders on designing a grouting mix. Waste forum, 2015, č. 4, s. 192-198. ISSN: 1804- 0195.
   Detail | WWW

   BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Methods of inspection and maintenance of Iterson cooling towers. In Proceedings of the 17th IAHR International Conference on Cooling Tower and Heat Exchanger. 1. Gold Coast, Australia: The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Queensland, 4072, Australia, 2015. s. 65-73. ISBN: 978-0-646-94377- 0.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; FLEISCHHACKER, J. FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI PÓROBETONU S PŘÍMĚSÍ FLUIDNÍHO POPÍLKU. In Sborník příspěvků Construmat. Brno: VUT Brno, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Optimalizace složení injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Development of grout for additional seal embankment dams. In 7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD'2015. Procedia Engineering. Tomasz Tracz, Izabela Hager. Nizozemsko: Elsevier, 2015. s. 632-638. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Testing of waterproofing gels penetration rate while exposure to higher temperature. In Advanced materials research. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 189-192. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Additives on the Properties of Lightweight Concrete Screed. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 170-173. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Epoxy screed as possible protection of floor surfaces. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 166-169. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E. Development of microstructure of the fly ash aerated concrete in time. In Book of Abstracts. Procedia Engineering. Krakow: Elsevier, 2015. s. 624-631. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; FLEISCHHACKER, J. Fluidní popílek v technologii autoklávovaného pórobetonu. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2016. Brno: 2015. s. 55-63. ISBN: 9788021451926.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Formation Of Tobermorite At Different Materials Composition Of Aerated Concrete. In International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014). Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 247-250. ISBN: 978-3-03835-442- 0. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Special Repair Materials and Influence of Aggressive Environment on their Properties. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 127-130. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ. Brno: 2015.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Remediation of old sandstone structures via hydroinsulating injection gels. Advanced Materials Research, 2015, roč. 1122, č. 1122. 51, s. 51-54. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, 2015. s. 237-244. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Samonivelační lehčený potěr pro podlahy. In Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2015, 2015. s. 251-260. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lehčený podlahový potěr se samonivelační funkcí. In Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník příspěvků konference CONSTRUMAT 2015, 2015. s. 123-132. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Long Term Storage on Properties and Stability of Dry Mixture. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 201-204. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Popílek jako vhodná součást injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 121-132. ISBN: 9788021451926.
   Detail | WWW

   HELANOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Utilization of Liquefying Additives in Clay Fly Ash Grouting Mixtures. In CRRB 2015 - Sborník odborných abstraktů. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 229-232. ISBN: 978-80-02-02539- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The possibility of using inhibitors in new repair materials. In Concrete 2015 - Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia, in conjunction with the 69th RILEM Week “Construction Innovations, Research into Practice”. 1. 2015. s. 1518-1527. ISBN: 978-1-943847-70- 9.
   Detail | WWW

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BENEŠOVÁ, A. Enhancing the wood glue bond using cellulose modified epoxy. Advanced Materials Research, (online), 2015, roč. 2015, č. 1122, s. 145-148. ISSN: 1662-8985.
   Detail

   ŠNIRCH, Z.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Výzkum za účelem predikce koroze ocelových prvků u OK distribuční soustavy VVN společnosti E.On Česká republika s.r.o. 2015. s. 1-72.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; ŤAŽKÝ, T. The examination of waste industry sludge solidification/ stabilization possibility. In Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 211-217. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot. In 978-80-214-5205- 3. Brno: 2015. s. 123-127. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
   Detail

  • 2014

   VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P.; DROCHYTKA, R. Evaluation of FRP/wood adhesively bonded epoxy joints on environmental exposures. Journal of Adhesion Science and Technology, 2014, roč. 28, č. 14-15, s. 1405-1417. ISSN: 0169-4243.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Measuring of the penetration rate of injection gels during remediation of various building materials. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Švýcarsko: 2014. s. 219-222. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V. Laboratory Determination of Consistency of Grouting Mixes. In EESD 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 617-620. ISBN: 978-3-03785-972- 8. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The use of cementation process for waste industrial sludge solidification. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. s. 252-257. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Experimental testing of hydroinsulating injection screens. In 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013. Advanced Materials Research. 2014. s. 2327-2330. ISBN: 978-3-03785-972- 8. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Laboratory verifying of injection screens efficiency. In Advanced Materials Research. 2014. s. 325-328. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. VLIV POROZIMETRIE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA ÚČINNOST GELOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH CLON. In Juniorstav 2014 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technickév Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 301-301. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Development of a new kind of aerated screeds for lightweight floors. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zurich, Schwitzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 215-219. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; KEPÁK, R. Diagnostické metody pro průzkumy chladících věží. All for Power, 2014, roč. 8, č. 5, s. 74-78. ISSN: 1802- 8535.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI INHIBITORŮ KOROZE V ZATVRDLÝCH MALTÁCH. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. 2014. VUT v Brně: VUT v Brně, 2014. s. 63-70. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
   Detail | WWW

   DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití rentgenové tomografie ve stavebních materiálech. Zpravodaj WTA CZ, 2014, roč. 2014, č. 3- 4, s. 17-19. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Modification of epoxy adhesives to enhance glue ductility in relation to wood adherends. In International Conference on Wood Adhesives. Toronto: Forest Product Society, 2014. s. 314-323. ISBN: 978-0-935018-37- 0.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Cyclic Weathering of Wood - Polymer Composite Modified by a Fly Ash Admixture. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 145-149. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the character of input materials on formation and properties of sintered fly ash body. Construction Materials and Structures. Amsterdam: IOS Press BV, 2014. s. 703-708. ISBN: 978-1-61499-465- 7.
   Detail

   FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. DEGRADACE SPRÁVKOVÝCH HMOT VLIVEM PŮSOBENÍ AGRESIVNÍHO SÍRANOVÉHO PROSTŘEDÍ. In SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014. 2014. s. 204-207. ISBN: 978-80-905471-1- 7.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Physical-mechanical aspects of preparing thermal insulation materials on the basis of liquid (water) glass. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 117-120. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Production possibilities of concrete based on artificial fly ash aggregates. In CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 130-133. ISBN: 978-80-02-02502- 3. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M.; HELANOVÁ, E. Jílovopopílkové injektážní směsi pro sanace sypaných hrází. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 262-267. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Surovinové složení pórobetonu a jeho vliv na vznik tobermoritu. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 62-69. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
   Detail

   DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. New evaluation methodology for solidification product durability assessment. International Science Index, 2014, roč. 8, č. 6, s. 448-452. ISSN: 1307- 6892.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Správkové hmoty na bázi geopolymerů. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 208-211.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 202-205.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MIKOVÁ, L. NOVÉ ZPŮSOBY HYDROIZOLAČNÍCH CLON. In XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014. 2014. s. 267-275. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; VODOVÁ, L. Lehčený potěr pro podlahové systémy s využitím druhotných surovin. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 213-216.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Penetration rate of various injection gels in dependence on wetness of building materials. In Applied Mechanics and Materials Vols. 752-753 (2015). Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 720-723. ISBN: 978-3-03835-442- 0. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Možnosti vylehčení betonu: Ověření vlastností konkrétních přísad pro napěnění. 2014. s. 30-31.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj průmyslových podlah s využitím odpadních surovin. 2014. s. 273-276.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. High- temperature devices and new ways of theirs insulation. 2014.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Influence of material properties of input raw materials on microstructure of aerated concrete. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 73-76. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Autoclaving Time Influence on Fly Ash Aerated Concrete Compressive Strength and Microstructure. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 301-304. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

  • 2013

   DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Využití fluidních popílků pro zlepšení reologie čerstvého pórobetonu. In Alternativní stavební pojiva - Sborník příspěvků semináře. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 7-12. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu. TZB- info, 2013, roč. 15, č. 18, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
   Detail

   TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. 2013. s. 152-155. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Investigation of the causes of colour inconsistency in the facades of Vrchotovy Janovice Castle. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehčené stavební hmoty z pohledu evropského trhu. In Construction Materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 233-237. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití popílku při vývoji nové tepelně- izolační hmoty. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 122-125. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The study of solidification/ stabilization product properties made of hazardous industrial waste water sludge. International Journal of chemical and Environmental Engineering Systems, 2013, roč. 2012, č. 3, s. 59-63. ISSN: 0976- 3716.
   Detail

   MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. METODY POSUZOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INJEKTÁŽNÍCH CLON. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ, sborník recenzovaných příspěvků. 2013. s. 177-184. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Aluminium powder as an aerating agent in cementitous lightweight building material. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: 2013. s. 3396-3401. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; SOKOL, P. Vliv granulačního zařízení na průběh výpalu a kvalitu kameniva ze spékaných popílků. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, sborník konference. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 40-43. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Možnost využitelnosti popílků pro lehká umělá kameniva. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 93-98. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Utilization of FBC ash in autoclaved aerated concrete technology. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, 2013, roč. 2014, č. 1, s. 79-83. ISSN: 2313- 0555.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The Verification of Usage Possibilities of the Hazardous Waste Solidification Product in the Construction of Road Embankment. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2014, č. 864- 867, s. 1947-1953. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Možnosti využití výsledných produků solidifikace při stavbě zemního tělesa pozemních komunikací. In Ekologie a nové stavební hmoty. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 44-47. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Efekt přídavku různých pojiv při solidifikaci nebezpečných odpadů. In Popílky ve stavebnictví 2013 : I. mezinárodní konference : [15.-17. května 2013, Brno] : sborník přednášek. Brno: Novpress, 2013. s. 82-87. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Corrosion inhibitors as a prevention. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 897, s. 144-148. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. EVALUATION OF DEGRADING AMBIENCE INFLUENCE ON MODIFIED WOOD- POLYMER COMPOSITE PROPERTIES. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3270-3275. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
   Detail

   BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. VLIV PODÍLU PLASTOVÉHO REGRANULÁTU NA VLASTNOSTI DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 13, č. 2, s. 81-86. ISSN: 1213- 1962.
   Detail

   SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; VENHODOVÁ, E. Lightweight artificial aggregate based on fly ash for new rehabilitation materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 688, s. 146-152. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The impact of various binders addition on solidification/ stabilisation process of hazardous waste. INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE 2013, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 117-122. ISSN: 2146- 7382.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Laboratorní proverení vhodnosti neutralizacního kalu k solidifkaci stabilizaci s cílem využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 287-296. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Using Waste Diatomaceous Earth for Polymer- Modified Mortar. Advanced Materials Research, 2013, roč. 687, č. 2013, s. 266-273. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. The Use of By- products in New Adhesive Mortars. WULFENIA, 2013, roč. 20, č. 7, s. 31-43. ISSN: 1561- 882X.
   Detail

   BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V. Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 2013, č. 284- 287, s. 1315-1319. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Development of flooring materials with cellular waste. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 2013, s. 172-175. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. New type of industrial floors with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 645, č. 2013, s. 164-167. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Použití lehkých odpadů v rozvoji lehčených stavebních materiálů. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2013. s. 111-114. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ STAVU ZABUDOVANÉ OCELOVÉ VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 223-226. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Verification of the efficiency of anti- corrosion systems for reinforced concrete constructions in a laboratory environment. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 876-879. ISSN: 1662- 7482.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Possible substitutes of epoxy screed filler with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 645, č. 01, s. 77-80. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Amelioration of the Porosity in Silicate Based Materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 03, s. 176-179. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Možnosti ověření nových receptur popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference. Brno: T.D.V. Brno, 2013. s. 210-214. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Development of a new polymercement waterproofing screed with secondary materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 687, s. 391-396. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Inovativní metodika hodnocení účinnosti inhibitorů koroze ocelové výztužev cementem pojených materiálech. In Sborník příspěvků. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 333-338. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
   Detail

   ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Influence of Granulating Equipment on the Quality of Artificial Aggregate. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 634 - 638, s. 2707-2710. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Utilization of industrial waste for sintered artificial aggregate production technology. In New Developments in Structural Engineering and Construction - volume II. Singapore: Research Publishing Services, 2013. s. 945-950. ISBN: 978-981-07-6680- 1.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Zkoušení viskozity injektážních směsí v laboratorních podmínkách. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 167-175. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
   Detail

   VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Využití druhotných surovin při sanaci sypaných hrází. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 162-167. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. FBC ash as a valuable raw material for aerated autoclaved concrete. In Recent Advances in Energy Planning and Environment. Energy, Environmental and Structural Engineering. Paris: WSEAS, 2013. s. 81-84. ISBN: 978-960-474-346- 9. ISSN: 2227- 4359.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry. Procedia Engineering, 2013, roč. 2013, č. 57, s. 1192-1197. ISSN: 1877-7058.
   Detail | WWW

   DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E. Popílkový pórobeton jako jedna z možností zhodnocení vedlejších energetických produktů. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 156-161. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně- izolačního systému. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 131-134. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
   Detail

   KRIVENKO, P.; DROCHYTKA, R.; GELEVERA, A.; KAVALEROVA, E. Mechanizm of preventing the alkali- aggregate reaction in the alkali activated cement concretes. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2013, roč. 45, č. 1, s. 157-165. ISSN: 0958- 9465.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Study of effect of higher temperature on the properties of a new silicate- based thermal insulation material. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 409- 410, č. 09, s. 584-588. ISSN: 1660- 9336.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Perlitbetón a nové možnosti jeho využitia. Stavebné materiály. Bratislava: Jaga Group s.r.o., 2013. s. 48-48. ISSN: 1336- 7617.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Stanovení kvality VEP, produkovaných v elektrárně Prunéřov II. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-51.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Analýza vzorků popelovin, uložených na skládně v lokalitě Prosenice. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-37.
   Detail

  • 2012

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně- izolačními schopnostmi. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 245-249. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   KEJHA, P.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÓROBETONŮ PRO ETICS. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 114-119. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Vliv jemnosti popílku na kvalitu vypáleného střepu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. s. 122-125. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Hodnocení vhodnosti popílků pro technologii výroby pórobetonu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. s. 119-121. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
   Detail

   ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; SCHENKOVÁ, K. POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ. Soudní inženýrství, 2012, roč. 22, č. 5- 6, s. 230-235. ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. 265 s. ISBN: 978-80-260-2210- 7.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NOVÉ TYPY KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 1, č. 1, s. 241-244. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Analýza příčin barevné nejednotnosti fasády zámku ve Vrchotových Janovicích. Zpravodaj WTA CZ, 2012, roč. 2012, č. 3- 4, s. 12-17. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. The use of lightweight building materials on the market in the czech republic and abroad and the possibilities of its extension. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012. 2012. s. 193-196. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj nového materiálu pro podlahy na bázi neautoklávovaného pórobetonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. 2012. s. 141-143. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Modifikovaný lehčený potěr na bázi odpadních surovin s použitím netradičních plniv. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. 2012. s. 448-452. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lehčené kamenivo jako součást matrice v materiálech pro podlahy. In Zborník prednášok Betonárské dni 2012. 2012. s. 163-164. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Metodika zkoušení vlastností popílkových pórobetonů. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 11-17. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E. Nové perspektivní zdroje popílků pro výrobu pórobetonu v ČR. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Možnosti vylehčení stavebních materiálů pro podlahy. In Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012 sborník příspěvků. 2012. s. 179-182. ISBN: 978-80-905256-0- 3.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lightweight floors with cellular aggregate as part of the mixture. Proceedings in Electronic International, Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, roč. 1, č. 1, s. 649-651. ISSN: 1338- 7871.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; KULÍSEK, K. Beitrag zur Problematik der Porenbetonherstellung an der Basis von Flugaschen in der Tschechischen Republik. In 18. Internationale Baustofftagung "IBAUSIL". Weimar: Bauhaus- Universität Weimar, 2012. s. 1295-1303. ISBN: 978-3-00-034075- 8.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. The use of lightweight aggregate and waste materials in development of cellular building materials. In Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2012. 2012. s. 1150-1152. ISBN: 978-80-905243-0- 9.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. SLEDOVÁNÍ STAVU OCELOVÉ VÝZTUŽE POMOCÍ METODY MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU. In Sborník anotací Juniorstav 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 357-357. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Cement based material with crystal- growth ability under long term aggressive medium impact. Applied Mechanics and Materials, 2012, roč. 166- 169, č. 1773, s. 1773-1778. ISSN: 1662- 7482.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Fly-Ash Usage in New Cement- Based Material for Concrete Waterproofing. AMR - Advanced Materials Research, 2012, roč. 535 - 537, č. 1902, s. 1902-1906. ISSN: 1662- 8985.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové materiály na bázi crystalline technology pod vlivem dlouhodobého působení agresivních médií. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2011, č. 1, s. 259-263. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Hydration of tricalciumsilicate (Ca3SiO5) investigated by emanation thermal analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 100, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1388- 6150.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. The use of anthracite fly ash for the production of autoclaved aerated concrete. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 512- 515, s. 3003-3006. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Sanace sypaných hrází popílkovo- jílovou injektáží. In XVI. mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot v Telči - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2012. s. 29-32. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Sanace zemního tělesa ochranných hrází injektážemi s využitím vedlejších energetických produktů. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 177-181. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Sledování stavu ocelové výztuže pomocí metody měření elektrického odporu. Konstrukce, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 84-85. ISSN: 1213- 8762.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Microstructural Study of Cement Composites Produced by Hazardous Waste Stabilization/ Solidification. AMR - Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 587, s. 97-101. ISSN: 1662- 8985.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Silicate based thermo-insulating material - use of fly ash as substitution of part of cement content. Proceedings in Electronic International, Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, roč. 1, č. 1, s. 89-91. ISSN: 1338- 7871.
   Detail

   SCHENKOVÁ, K. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY. Soudní inženýrství, 2012, roč. 2011- 22, č. 5- 6, s. 230-235. ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Studium trvanlivosti a mikrostruktury solidifikátu připraveného z nebezpečného odpadu. In Odpadové fórum 2012. 1. Kouty nad Desnou: Odpadové fórum, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-85990-20- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; KORJENIC, A.; HROUDOVÁ, J. Improving the energy efficiency in buildings while reducing the waste using autoclaved aerated concrete made from power industry waste. ENERGY AND BUILDINGS, 2012, roč. 58, č. 3, s. 319-323. ISSN: 0378- 7788.
   Detail | WWW

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Development of a new reclamation material by hazardous waste solidification/ stabilization. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 446- 449, s. 2793-2799. ISSN: 1022- 6680.
   Detail | WWW

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Epoxidový nátěr pro vodorovné konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 89-91. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Provzdušněný perlitbeton - vliv náhrady části plniva popílkem. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechStav 2012 - Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 224-227. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehký izolační beton. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 427-430. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Nové možnosti využití perlitbetonu. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 177-178. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj modifikovaného lehčeného materiálu pro podlahy s využitím odpadních surovin. In Ekologie a nové stavební hmoty. 2012. s. 75-78. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
   Detail

   BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Use of emanation thermal analysis to characterize microstructure development during Portland cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 100, č. 1, s. 560-568. ISSN: 1388- 6150.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj vysokohodnotného kameniva ze spékaných popílků. Energetika, 2012, roč. 62, č. 3/ 2012, s. 164-166. ISSN: 0375- 8842.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANDORA, J. The Usability of Fly Ash for the Construction of Embankment Dams. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012 (587), č. 587, s. 26-30. ISSN: 1022- 6680.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Opravy ochranných hrází injektážemi na bázi vedlejších energetických produktů. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18., č. 7, s. 43-45. ISSN: 1213- 0311.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vývoj nové tepelně- izolační hmoty na silikátové bázi. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2012. s. 72-74. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
   Detail

   TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj lehčeného potěru pro podlahy v konstrukcích vyžadujících co nejmenší zátěž. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 250-253. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

  • 2011

   KEJHA, P.; DROCHYTKA, R. Studium vlastností polymerem modifikovaných malt při působení kyseliny chlorovodíkové. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 194-196. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R. The influence assessment of building materials contamination by petroleum products with the help of physicochemical analysis. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2011, č. 58, s. 726-731. ISSN: 2010- 376X.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Studium chování pórobetonu po zabudování do konstrukce z tepelně- vlhkostního hlediska. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
   Detail | WWW

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Využití vedlejších energetických produktů zejména popílků při výrobě pórobetonu. In 8. Konference speciální betony - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 111-116. ISBN: 978-80-86604-54- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Zkoušení úletových popílků pro technologii výroby pórobetonu. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 497-503. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možné využití druhotných surovin při návrhu nového izolačního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2011. s. 85-88. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Snižování tepelných ztrát vysokoteplotních zařízení. In Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 15-18. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Aerated concrete used as an insulating material at higher temperatures. cement-wapno- beton, 2011, roč. 2011, č. SI, s. 102-105. ISSN: 1425- 8129.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Optimalizace složení surovinové směsi pro výrobu umělých popílkových kameniv. In XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Artificial aggregate from the different types of fly ash. In New approaches in nimerical analysis in civil engineering. Iasi, Romania: Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2011. s. 93-99. ISBN: 978-606-582-006- 7.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Popílky jako surovina nejen pro výrobu umělého kameniva. In Construmat 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Popílky jako kvalitní surovina pro stavební hmoty. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011. s. 15-15. ISSN: 1212-7779.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Lehké umělé kamenivo ze spékaných popílků. Odpadové fórum, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 21-22. ISSN: 1212- 7779.
   Detail

   BOHUŠ, Š. a kol. Stavební materiály a technologie sloužící k ochraně architektonického dědictví a péči o památky - 2nd WTA International Ph. D symposium. Zpravodaj WTA CZ, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 12-15. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of aerated concrete used as an insulating material for higher temperatures. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete - Securing a sustainable future. 1. Bydgoszcz, Poland: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. s. 195-200. ISBN: 978-83-89334-26- 4.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Passportization of ashes for production of porous concrete in the Czech Republic. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. s. 51-56. ISBN: 978-83-89334-26- 4.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Properties of cement composites produced by hazardous waste stabilization- solidification. In 2ND WTA- INTERNATIONAL PHD SYMPOSIUM. 1. Brno: WTA, 2011. s. 87-94. ISBN: 978-3-937066-21- 9.
   Detail

   TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. VLIV DRUHOTNÝCH SUROVIN NA DIFUZNÍ VLASTNOSTI MODIFIKOVANÝCH HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 117-122. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vysokohodnotné umělé kamenivo pro sanační betony. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2011. 1. Praha: WTA CZ, 2011. s. 73-76. ISBN: 978-80-02-02344- 9.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Development of Adhesive Material With Increased Adhesion After Heat Effect. Porto: Universidade do Porto, 2011. s. 676-676.
   Detail

   DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. The monitoring of the state of reinforced concrete lining of tunnels exposed in aggressive conditions and prediction of its next life. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2010, č. 58, s. 124-130. ISSN: 2010- 376X.
   Detail

   MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 141-145. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Polymer- Modified Mortars for Surface Treatment with the Utilization of Waste Polystyrene. Key Engineering Materials, 2011, roč. 446, č. 2011, s. 141-150. ISSN: 1013- 9826.
   Detail

   DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2011, č. 58, s. 879-882. ISSN: 2010- 376X.
   Detail

   DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An electronic international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology., 2011, roč. 2011, č. 58, s. 879-882. ISSN: 2010- 3778.
   Detail

   BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové druhy sanačních hmot a jejich vliv na mikrostrukturu betonu. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 128-134. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

  • 2010

   ŽIŽKOVÁ, N.; ŠEVČÍK, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V. Projekt FT-TA 5/ 092. Projekt FT-TA 5/ 092. STOMIX. Žulová: 2010. s. 1-20.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Uhelné hlušiny jako umělé spékané kamenivo do betonu. Odpadové fórum, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 19-20. ISSN: 1212- 7779.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. PROBLEMATIKA VHODNOSTI VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ PRO SPRÁVKOVÉ MATERIÁLY. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 20, s. 378-385. ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; GAILIUS, A. Hazardous Wastes Recycling by Solidification/ Stabilization Method. Materials Science, 2010, roč. 16, č. 2, s. 165-169. ISSN: 1392- 1320.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Use of Waste Polystyrene for Production of Cellular Polymer- Modified Mortars for Surface Treatment. In ICPIC 2010 13th International Congress on Polymers in Concrete. Funchal, Madeira: University of Minho, 2010. s. 421-429. ISBN: 978-972-99179-4- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Vývoj drenážní stěrky. In Construmat 2010 Sborník příspěvků. Bratislava: STU v Bratislavě, 2010. s. 114-116. ISBN: 978-80-227-3297- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ZACH, J. Studium vlivu vlhkosti na mikrostrukturu a vlastnosti pórobetonu. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 2010, č. 1- 2, s. 20-22. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   SCHENKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L. Vývoj tržních cen bytů v nelehkém (z pohledu nemovitostního trhu) období 2008 - 2009 ve městě Brně. Odhadce a oceňování majetku, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 34-39. ISSN: 1213- 8223.
   Detail

   ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K. Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů. Silikátový zpravodaj, 2010, roč. 2010, č. 1- 2, s. 1-3. ISSN: 1212- 3188.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb - poznatky z praxe. ERA 21, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 78-79. ISSN: 1801- 089X.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech. In CONSTRUMAT 2010. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2010. s. 173-177. ISBN: 978-80-227-3297-0.
   Detail

  • 2009

   DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š. Metody testování hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek konference Zkoušení a Jakost 2009. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. s. 307-315. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
   Detail

   DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; PUMPR, V. Metody testování hydroizolačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek Mezinárodní konference nátěrových hmot 2009. 1. Seč: Univerzita Pardubice, 2009. s. 307-316. ISBN: 978-80-7395-176- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Degradace železobetonových konstrukcí a jejich diagnostika. Beton TKS, 2009, roč. 9, č. 3, s. 3-7. ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Využití vybraných druhů plniv na dřevní bázi v dřevoplastových kompozitech. In Recyklace odpadů XIII. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 313-318. ISBN: 978-80-248-2073-6.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (2. část). Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 1/ 2009, s. 18-19. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z. Využití odpadu z praní drceného vápence jako druhotné suroviny pro výrobu silikátových kompozitních materiálů. In IDEAS 09 - Sborník příspěvků z konference. 1. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2009. s. 191-196. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
   Detail

   MATULOVÁ, P. Súčasné hydroizolačné kryštalizačné látky. Eurostav, 2009, roč. pátý, č. 1- 2, s. 32-33. ISSN: 1336- 7617.
   Detail

  • 2008

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P.; DOHNÁLEK, P. Hydroizolační krystalizační látky v současnosti. Realizace staveb, 2008, roč. 3, č. 5, s. 20-27. ISSN: 1802- 0631.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Trvanlivost sanačního zásahu provedeného na železobetonové konstrukci. Zpravodaj WTA CZ, 2008, roč. 2008, č. 1- 2, s. 8-11. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Rozdělení vad a poruch keramických obkladů a dlažeb. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 2/ 2008, s. 24-26. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 4/ 2008, s. 32-33. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. PMM for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of By- Products. International Journal of Concrete Structures and Materials, 2008, roč. 2, č. 1, s. 49-55. ISSN: 1976- 0485.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (2. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 5/ 2008, s. 26-27. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DŘÍNOVSKÝ, L.; DUFKA, A. Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů. Soudní inženýrství, 2008, roč. 19, č. 4, s. 213-219. ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 6/ 2008, s. 26-27. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady dlažebních prvků včetně doplňků. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 3/ 2008, s. 32-33. ISSN: 1802- 9035.
   Detail

  • 2007

   CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. PROGRESIVNÍ VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN JAKO NÁHRADY POJIVA PŘI VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference Construmat 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava, 2007. s. 82-85. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
   Detail

   ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů. Beton TKS, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 55-61. ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika výroby betonových obkladů s využitím odpadů. In sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 14. betonářské dny. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 407-411. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Grouting system - progressive method of rehabilitation. In Inspection appraisal repairs and maintance of structures. Nort Cyprus: CL-Premier Conference organisation, Singapore, 2007. s. 363-370. ISBN: 978-981-05-8192-3.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost stavebních materiálů. TRVANLIVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 1-150.
   Detail

   SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. Rizika v pokládce obkladů a dlažeb. Stavitel, 2007, roč. 10, č. 9, s. 42-44. ISSN: 1210- 4825.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Polymer- cement Materials for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of Waste Materials. In Proceedings of ICPIC 2007. 1. Chuncheon, Korea: Kangwon National University, 2007. s. 469-480. ISBN: 89-960045-0- 2.
   Detail

   ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R. Metodológia možností využitia druhotných surovín ve stavebníctve. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 207-232. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Prestižní mezinárodní akce WTA TAG se poprvé uskuteční na území ČR. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 10, č. 3- 4, s. 5-5. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Úvodní slovo předsedy WTA CZ. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 10, č. 1- 2, s. 2-2. ISSN: 1213- 7308.
   Detail

   ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R. Možnosti využívania druhotných surovín v stavebníctve. Stavebné hmoty, 2007, roč. 3, č. 3, s. 25-32. ISSN: 1336- 6041.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Využití akusticky pohltivého konstrukčního betonu pro výrobu absorpčních panelů do železničních tunelů. Inžinierske stavby, 2007, roč. 4, č. 4, s. 46-47. ISSN: 1335- 0846.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Realizácia inžienierskych sietí pomocou popolčekových suspenzií. Stavebné hmoty, 2007, roč. 3, č. 4, s. 14-17. ISSN: 1336- 6041.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Environmental Deterioration of Materials. In Environmental Deterioration of Materials. Advances in Architecture. Ashurst, Southampton, Great Britain: WIT Press, 2007. s. 249-286. ISBN: 978-1-84564-032- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Vady a poruchy keramických podlah. Podlahy a interiér, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 50-52. ISSN: 1214- 391X.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Dřevěné podlahové konstrukce. DOMO, 2007, roč. 11, č. 1, s. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy betonu. Realizace staveb, 2007, roč. 2, č. 1, s. 30-33. ISSN: 1802- 0631.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Methoden der Betoninstandsetzung am Beispiel von Naturzug- Kühltürmen. In WTA- Almanach 2007. 1. Wien: WTA, 2007. s. 43-56. ISBN: 978-3-937066-07- 3.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vybrané vady dřevěných podlah. DOMO, 2007, roč. 11, č. 2, s. 36-39. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (1. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 3, s. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (2. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 4, s. 52-53. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NEW PROGRESSIVE ELEMENTS IN MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In The Fifth Conference on Material Problems in Civil Engineering - MATBUD 2007. 1. Krakow: Instytut Materialow i Konstrukcji Budowlanych Krakow, 2007. s. 102-108. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. INNOVATION AND DEVELOPMENT OF NEW MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In 6TH INTERNATIONA CONFERENCE OF PHD STUDENTS. 1. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. s. 413-417. ISBN: 978-963-661-783- 7.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY KAMENIVA Z ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ. In 6. Konference technologie betonu - Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 29-35. ISBN: 978-80-903807-4- 5.
   Detail

   CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New polymeric facing material. In 6th International Conference of PhD Students. 1. Miskolc: University of Miskolc, 2007. s. 197-202. ISBN: 978-963-661-783- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; CHLACHULOVÁ, L. Obkladové prvky z druhotných surovin - alternativní metody sanace povrchů. In XVII. mezinárodní sympozium Sanace 2007. 1. Nosova tiskárna, Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 411-417.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Betonové průmyslové podlahy a některé jejich vady a poruchy. DOMO, 2007, roč. 11, č. 5, s. 50-52. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie. Inžinierske stavby, 2007, roč. 55, č. 1, s. 40-42. ISSN: 1335- 0846.
   Detail

   ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů. In Sanace 2007. brno: 2007. s. 155-163.
   Detail

   VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T.; KALOVÁ, V. NOVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY POPÍLKOVÉHO AGLOPORITU. In Sborník přednášek Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 153-156. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
   Detail

  • 2006

   DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. Posouzení příčin vzniku závad nášlapné vrstvy podlah v klubovém patře v objektu Sazka Arény v Praze (C 1105). 2006.
   Detail

   MACEKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. Vliv vegetace a poruchy základů. Praha: Verlag Dashöfer odborné nakladatelství stavební literatury, 2006.

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Sborník přednášek. 1. Milovy: Sprint service Praha, 2006. s. 3282-1032876. ISBN: 80-02-01792- 7.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2006. s. 381-387. ISBN: 80-239-7146- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Protection and repair of shell of natural draught cooling tower with extensive and large damage of concrete. WTA Journal, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 239-260. ISSN: 1612- 0159.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Průmyslové podlahy a jejich poruchy. Podlahy a interiér, 2006, roč. 2006, č. 11, 12, s. 42-44. ISSN: 1212- 4737.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. AKTUALIZACE TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU A KONTROLY OPRAV ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝROBNÁCH ČEZ, a. s. - CHLADICÍ VĚŽE A KOMÍNY. In 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. Srní: ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., 2006. s. 173-176. ISBN: 80-239-7878- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. UTILIZATION OF WASTE RAW MATERIALS FOR PRODUCTION OF HIGH-STRENGTH REACTIVE POWDER CONCRETE (RPC). In IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY. 1. Levoča: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2006. s. 99-104. ISBN: 80-8073-594- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Základní dělení podlahových konstrukcí podle skladby a materiálového složení. DOMO, 2006, roč. 10, č. 6, s. 44-45. ISSN: 1212- 9666.
   Detail

   MATULOVÁ, P.; DROCHYTKA, R.; MICHALCOVÁ, G. NEW PROGRESSIVE GROUTING SYSTEMS WITH UTILIZATION OF RAW WASTE MATERIALS APLICATION IN STABILIZATION SUBSOIL OF THE PYLON OF THE BRIDGE STRUCTURE. In BRIDGES. DUBROVNÍK: Croatien society of structural engineers, 2006. s. 631-638. ISBN: 953-95428-0- 4.
   Detail

   MATULOVÁ, P. DROCHYTKA, R. OPRAVA TRHLIN A POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2006. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2006. s. 45-50. ISBN: 80-903502-4- 0.
   Detail

   MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., CHABR, J. Nové injektážní směsi, systémy a technologie. 1. 1. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2006. 5 s. ISBN: 80-8076-024- 1.
   Detail

   MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., PETRÁNEK V., CHABR J. Possibilities of Waste Raw Materials Application in Grouting Materials. In The second fib congress. 1. Neapol: 2006. s. 1-7. ISBN: 88-89972-06- 8.
   Detail

   PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Výzkum a vývoj v oblasti sanací tunelů železničních tratí. In Sanace 2006. SSBK, 2006. s. 407-411. ISBN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R., MATULOVÁ, P. Research of the repair and maintenance of concrete structures by compaction grouting. In Advances in concrete through Science and Engineering. 1. Quebec Canada: RILEM, 2006. s. 1-8. ISBN: 2-35158-003- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Efektivní metody sanace betoových konstrukcí ve smyslu nových ČSN EN. In VODOJEMY 2006. 1. Vyškov: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 2006. s. 89-95.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Programy celoživotního vzdělávání na Fakultě stavební. In sborník z konference. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 392-394. ISBN: 80-85645-56- 4.
   Detail

   SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R. Správná montáž keramických obkladů a dlažeb a nejčastější chyby při montáži. Realizace staveb, 2006, roč. 1, č. 1, s. 102-103. ISSN: 1802- 0631.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; SOKOLÁŘ, R. Správna montáž keramických obkladov a dlažieb a najčastějšie chyby pri montáži. Stavebné materiály, 2006, roč. 2, č. 11- 12, s. 20-21. ISSN: 1336- 7617.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; MATULOVÁ, P. Tetraedr - programy dalšího profesního vzdělávání. In sborník. 1. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 415-417. ISBN: 80-85645-56- 4.
   Detail

   ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Snížení hlukové zátěže v železničních tunelech pomocí zvukopohltivých panelů. In 13. Betonářské dny. Hradec Králové: Česká betonářská společnost, 2006. s. 220-227. ISBN: 80-903807-2- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektáž betonů dle ČSN EN. In Injektáže betonu a zdiva. 1. Praha: WTA CZ, 2006. s. 10-17.
   Detail

   DROCHYTKA, R. New screed Materials with the use of by- products. In Proceedings IV. International Scientific Conference Quality and Reliability in Building industry. TU Košice. Žilina: 2006. s. 93-98. ISBN: 80-8073-594- 8.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT. In RECYCLING 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 158-165. ISBN: 80-214-3142- 3.
   Detail

  • 2005

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. s. 1-1500.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. C 1059 - Posouzení vad na fasádách a zatékání objektu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.023/ 02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.024/ 02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/ 02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.033/ 02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv. Markéty. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed. Expertní posudek investičního projektu p.č.035/ 02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.042/ 02 Revitalizace Bíloveckého zámku. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.045/ 02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání, kultury a aktivit volného času. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.052/ 02 Sportovní areál Ještěd Liberec. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.054/ 02 Golfový areál Beroun. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.057/ 02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I. etapa. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko- bavorský geopark. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.064/ 02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku. Brno: 2005.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; MIHALÍKOVÁ, K. Zajištění povrchového designu betonu stěrkami na bázi odpadních surovin. In 12. Betonářské dny 2005. 1. Hradec Králové: Česká betonářská společnost, 2005. s. 25-28. ISBN: 80-903502-2- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, Rostislav; SRŠEŇ, Pavel; DŘÍNOVSKÝ, Lukáš. Postřehy z řešení revizních znaleckých posudků. Soudní inženýrství, 2005, roč. 16, č. 2, s. 72 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., DONÁT, Z., CHABR, J., SRŠEŇ, P. Sanace zatrubněné podzemní části Libušského potoka. In SANACE. Brno: SSBK, 2005. s. 176 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
   Detail

   VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; DONÁT, Z.; CHABR, J. Sledování stavu zabudované ocelové výztuže. In Sanace sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2005. s. 44 ( s.)ISSN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE. In sborník. 1. Cape Town, South Africa: Taylor & Francis London, 2005. s. 270-272. ISBN: 0415396565.
   Detail

   MATULOVÁ, P., PETRÁNEK, V., DROCHYTKA, R. Research of fresh concrete treatment against desorption by means of polymers. In Concrete repair, Rehabilitation, and Retrofitting 2005. Cape Town: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 62-63. ISBN: 0415396549.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.001/ 02 Sportovně rekreační areál Ostravice. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.002/ 02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.003/ 02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum". 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.006/ 02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.007/ 02 Centrum pohybových aktivit Kravaře. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.008/ 02 Evropské kongresové centrum Dvorana. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.009/ 02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.010/ 02 Centrum moravského vinařství. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.011/ 02 Kongresové centrum Zlín. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.015/ 02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou. 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu. Brno: 2005.
   Detail

   MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko- Třebovsku. Brno: 2005.
   Detail

  • 2004

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. a kol. Stavební vady a poruchy od A do Z. x. Praha: Verlag Dashofer, 2004. s. 1-160.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. New Coatings for Concrete with Waste Materials. In Seventh CANMET/ ACI International conference on Recent Advances in concrete. Las Vegas: CANMET, 2004. s. 199 ( s.)ISBN: 0-87031-147- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy keramických obkladových prvků. ASB, 2004, roč. 1, č. 2/ 2004, s. 74 ( s.)ISSN: 1335- 1230.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy stavebních materiálů a jejich vliv na stanovení slevy z díla. Soudní inženýrství, 2004, roč. 15, č. 1, s. 50 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., DUFKA, A. Správkové materiály pro 21. století s využitím odpadních surovin. In Sborník přednášek XIV. Mezinárodního sympozia Sanace 2004. Brno: SSBK, 2004. s. 337 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. 1. 1. Praha: Verlag Dashöfer, 2004. 840 s. ISBN: 1214- 7060.
   Detail

   DROCHYTKA, R., CRHÁKOVÁ, L. The problems of colouring of the plasters and external paints. In Durability and maintenance of concrete structures. Dubrovník: SECON HDGK, 2004. s. 467 ( s.)ISBN: 953-6175-21- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K. Adhesive mortars utilizing waste materials. In Durability and maintenance of concrete structures. Dubrovník: SECON HDGK, 2004. s. 107 ( s.)ISBN: 953-6175-21- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Protection of concrete structures through surface ajustments. In LC 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 74 ( s.)ISBN: 80-214-2370- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Nové stavební materiály pro 21. století- zdroj surovin v odpadech. In Construmat 2004. Lesnica: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2004. s. 84 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Novinky v oblasti betonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 318 ( s.)ISBN: 80-02-01683- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Polymery a polymerbetony. In Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah. Praha: Česká betonářská společnost, 2004. s. 37 ( s.)ISBN: 80-239-2217- 3.
   Detail

  • 2003

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Trvanlivost a ochrana betonu. In Poznatky z 1. fib kongresu Ósaka 2002. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 146 ( s.)ISBN: 80-239-0084- 6.
   Detail

   DROCHYTKA, R., HROMÁDKO, M., DONÁT, Z. Využití fyzikálně chemických metod pro diagnostiku degradace konstrukcí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 288 ( s.)ISBN: 80-02-01538- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K. Nová generace polymercentových lepicích hmot z odpadních surovin. In Stavební ročenka 2004. 1. vydání. Bratislava: Jaga group, v. o.s., 2003. s. 165 ( s.)ISBN: 80-88905-88- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R.; BROŽOVSKÝ, J. Prvky a systému pro suchou výstavbu. In Nové rochlovy stavební tabulky 2. díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. s. 203-222. ISBN: 80-902397-6- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Malty pro zdění. In Nové Rochlovy stavební tabulky 2 díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. s. 285-314. ISBN: 80-902397-6- 5.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetnových konstrukcích. 2003.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DOHNÁLEK, J., BYDŽOVSKÝ, J. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 1. vydání. 1. vydání. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. 222 s. ISBN: 80-239-0516- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Evaluation of atmospheric deterioration of concrete. In System- based Vision for Strategic and CreativeDesign. Rome, Italy: University of Rome La Sapienza, 2003. s. 1823 ( s.)ISBN: 90-5809-599- 1.
   Detail

  • 2002

   DROCHYTKA, R. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2002. s. x ( s.)ISBN: X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., KUNT, J. Možnosti využití odpadů z odsíření do pozemních komunikací. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Sekcia: Stavebné materiály. Košice: TU v Košicích, 2002. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7099-816- 4.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost správkových hmot. In 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: WTA CZ a Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2002. s. 216 ( s.)ISBN: 80-02-01502- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., BYDŽOVSKÝ, J. Stavební materiály pro 21. století na bázi odpadních surovin. Inovační podnikání & transfer technologií, 2002, roč. 10., č. 4/ 2002, s. 5 ( s.)ISSN: 1210- 4612.
   Detail

   DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In VI. konference Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. s. 177 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In Nové stavební hmoty a výrobky, Sborník přednášek. Brno: VUSTAH brno, 2002. s. 177 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R. Betondegradierung durch atmosphärische Gase. In 3. Wiener Bauforschungstage. Wien: Institut für Baustofflehre, 2002. s. 37 ( s.)ISBN: X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Možnosti zvýšení životnosti sanovaných betonů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: ÚIV, Nakladatelství TAURIS, 2002. s. 216 ( s.)ISBN: 80-02-01502- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost betonu. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2002. Praha: ČBS, 2002. s. 177 ( s.)ISBN: 80-238-8492- 1.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Zvýšení trvanlivosti správkových hmot na beton odpadními surovinami. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 277 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 353 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 353 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadů pro výrobu polymercementových malt. In Construmat 2002. Praha: ČVUT v Praze, 2002. s. 38 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Trvanlivost správkových hmot. Beton TKS, 2002, roč. 2, č. 2/ 2002, s. 25 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadních surovin při likvidaci důlních děl. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: TU Ostrava, 2002. s. 83 ( s.)ISBN: 80-248-0176- 0.
   Detail

   VANĚREK, J., DROCHYTKA, R. Detection of corrosion rate of steel in reinforced concrete. In Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, 2002. s. 137 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Atmospheric Concrete Deterioration. In Concrete Structures in the 21st Century. Osaka: Japan Concrete Institute, 2002. s. 2 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R. Lepidla. In Nové Rochlovy stavební tabulky 5 díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2002. s. 236-267. ISBN: 80-902397-4- 9.
   Detail

  • 2001

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Využití odpadů v nátěrech a omítkách. In V. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno: Výzkumný ústav stabeních hmot a.s., 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích. In XI. mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 12-11- 3700.
   Detail

   DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Analýza možnosti zvyšování odolnosti správkových malt vůči působení agresivních činitelů. In II. International Scientific Conference "Quality and reliability in Building materials". Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2001. s. 120 ( s.)ISBN: 80-7099-707- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Nové typy nátěrů, omítek a omítkových směsí. In 23. konference České stavební společnosti, 3. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2001". Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2001. s. 385 ( s.)ISBN: 80-08-01433- 2.
   Detail

   DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Zpevněné materiály pro likvidaci důlních děl na bázi odpadních surovin. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 80-7078-922- 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 39 ( s.)
   Detail

   DROCHYTKA, R. Progrésivný stavebný materiál Pórobetón. Eurostav Brat, 2001, roč. 7, č. 3/ 2001, s. 10 ( s.)ISSN: 1335- 1249.
   Detail

   DROCHYTKA, R., HUDEC, P. Zpevňování povrchu betonu silikátovými nátěry. Beton TKS, 2001, roč. první, č. 3/ 2001, s. 24 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
   Detail

   DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích. In Seminár "Sanácia betónových konštrukcií". Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií, 2001. s. 5 ( s.)ISBN: 0.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Degradace betonů panelových budov. In Seminář se zahraniční účastí "Regenerace nosných systémů panelových budov". Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 54 ( s.)ISBN: 80-238-7594- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R. Další možnosti využití odpadů ve výrobě pórobetonu. In VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001 Conference about structural materials. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 2001. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-1936- 9.
   Detail

   DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Omítky, nátěry a malty s využitím odpadních surovin. In Stavební ročenka 2002. Jaga group, v.o.s. Bratislava: Jaga group, v.o.s., 2001. s. 192 ( s.)ISBN: 80-88905-59- 1.
   Detail

  • 2000

   DROCHYTKA, R. Keramické obklady a dlažby. 1. 1. Hradec Králové: VEGA s.r.o., 2000. 187 s. ISBN: 80-9000860-5- 5.
   Detail

  • 1999

   DROCHYTKA, R. Sanace a údržba betonu v ilustracích. 1. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 1999. 334 s. ISBN: 80-7204-106- 1.
   Detail

  • 1998

   DROCHYTKA, R. Atmosférická koroze betonů. 1. 1. Praha: IKAS s.r.o., 1998. 171 s. ISBN: 80-902558-0- 9.
   Detail

  • 1996

   DROCHYTKA, R., ROVNANÍKOVÁ, P., HELA, R. Diagnostika koroze železobetonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí, 1996, roč. IV., č. 4, s. 11 ( s.)ISSN: 1211- 3786.
   Detail

  • 1995

   Šťastník, S., Drochytka, R., Pospíšil, O. Vliv teploty a difúze vodní páry na degradaci betonů pláště chladící věže. 1995, roč. 3, č. 1, s. 2 ( s.)
   Detail

   BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; BÁRTOVÁ, B. The development of expansion material. In WORKSHOP 95. Praha: ČVUT, 1995. s. 497 ( s.)
   Detail

 • výpis VŠKP (již jen historie, data už jsou v Apollu) např.:
 • agenda projektu MOST např.:
 • vložení YouTube videa (na plnou šířku prostoru, bez cookie = neznačí se do historie aktuálně přihlášeného) např.:
 • vložení Vimeo videa (na plnou šířku prostoru) např.: